Braní jména Božího nadarmo

Co znamená braní jména Božího nadarmo?

Braní jména Božího nadarmo se děje nejen u nevěřících, ale i mezi věřícími křesťany. Kdo vyslovuje Boží jméno v lehkomyslnosti, bezmyšlenkovitě, hněvu nebo ze zvyku, dopouští se zlořečení, klení. Pokud člověk kleje a přeje zlé, proklíná.

Bible nám říká, že nemáme brát Božího jména nadarmo:

„Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu.“
Deuteronomium 5,11

Nejčastěji používané výrazy braní Božího jména nadarmo, výrazy klení:
himl hergot, jéžiši, ježíšikriste, krucifix, ach bože, panebože, božínku, prokristovyrány, prokristapána, ježíšmarjá.

Boží jméno nadarmo se běžně vyslovuje v démonických naukách (reiki, andělská terapie…). Boží jméno zneužívají i tzv. evangelisté prosperity (Chris Oyakhilome, Benny Hinn…). Boží jméno se velkém rozsahu zneužívá ve falešných náboženstvích – Římsko-katolická církev, Mormoni, Svědkové Jehovovi, Svobodná lidová misie, Islám…

Není dobré vydávat svou vůli za vůli Boží. I toto lze považovat za braní Božího jména nadarmo. V minulosti nejeden vladař, diktátor vedl války ve jménu Božím. I dnešní lidi často pokládají své činy za Boží vůli. Jenže ta „Boží vůle“ je totožná s lidským chtíčem. Bůh je láska a pomoc, rozhodně nejedná zle či krvelačně.

Bezbožní lidé ani neznají význam jména Ježíš Kristus. Něvědí, že pro křesťany je to drahé a vzácné jméno. Ti lidé nevědí, že toto jméno znamená láska a spása.

Proč to lidé říkají?
Lidé, kteří tyto výrazy používají, volají na živého Boha a vůbec nic tím nemyslí, ani sami neví, proč to vlastně říkají. Tu myšlenku jim totiž podsouvá satan, satan má rád, když lidé používají Boží jméno nadarmo (hřeší). Nejsmutnější na tom všem je i fakt, že tyto výrazy nepoužívají jen dospělí lidé, ale i děti! Odkud to děti mají? Děti to slyší od svých rodičů. Celé rodiny se řítí do věčného zatracení…

Braní jména Božího nadarmo a křesťané
Dnešní svět si zvykl na braní jména Božího nadarmo. Člověk si na to zvykl, ale Bůh si na to nezvykl a nezvykne. Nejhorší je, že i mnozí křesťané se nad tímto počínáním nepozastavují. To je velmi smutné. Mnoho křesťanů si myslí, že se jich toto vůbec netýká. Většina křesťanů si myslí, že se to týká výhradně bezbožných lidí. Není to tak. Někteří křesťané zneužívají Boží jméno v běžné modlitbě. Někteří věřící vysloví Ježíšovo jméno mnohokrát v krátké modlitbě. Často si neuvědomují, že není dobré, tak významné jméno nadměrně používat. V jedné modlitbě je dostačující volat Ježíše 2x či 3x, ne 15x. On je přeci pořád s námi, slyší nás. Je nesmyslné si myslet, že tím vyvýšíme Boží jméno. Proste Boha, ať vás naučí modlit se. Modlitba je upřímný rozhovor s Bohem, více článek Jak se modlit?. Nepromyšlené opakování modlitby, bezmyšlenkovité odříkávání naučeného textu, to může Bůh vyhodnot jako zneužití Jeho jména.

Jak nebrat Boží jméno nadarmo? Jak se chovat, mluvit a jednat, abych nebral Boží jméno nadarmo? Pokud nechcete brát Boží jméno nadarmo, nezneužívejte Ho v běžném rozhovoru ani v životě. V Bibli je psáno, že Bůh neponechá bez trestu lidi, kteří říkají Jeho jméno nadarmo, ale i ty, kteří Ho užívají v životě. Nejčastěji se zneužívá Jeho jméno v běžných rozhovorech. V životě ho lidé zneužívají tehdy, když se na něj odvolávají ale nežijí podle Něj. Například lidé, kteří říkají, jak velcí jsou křesťané a pravidelně studují Bibli, ale chovají se jako bezbožní lidé. Smutné je, že z těchto lidí si berou bezbožní lidé špatný příklad. Říkají si: „Podívej se, takhle se chová křesťan?“. Pak si ti lidé říkají, že křesťanství nefunguje. Běda lidem, kteří se odvolávají na Boha, ale nežijí podle Něj!

Braní jména Božího nadarmo jako důkaz duchovního světa
To, v jakém rozsahu se dneska bere Boží jméno nadarmo, je velký důkaz existence satana a jeho démonů, tedy duchovního světa. Pokud říkáme, že existuje duchovní svět (Dobro a zlo), říkáme, že existuje nejen satan a démoni, ale i Bůh. Bezbožní lidé si neuvědomují, že mnohokrát denně berou Boží jméno nadarmo. Proč berou Boží jméno nadarmo? Protože jim někdo pořád podsouvá, ať to říkají. Ač nevěří v existenci Boha, berou mnohokrát denně Jeho jméno nadarmo a ani si to neuvědomují. Ani si neuvědomují, že tím prokazují existenci duchovního světa.

Závěr
Dávejte si velký pozor na to, co říkáte a činíte. Braní jména Božího nadarmo je často zlozvyk, kterého se těžko zbavuje. Je potřeba se pořád kontrolovat. Pokud vezmeš jméno Boží nadarmo, popros Otce za odpuštění. Řekni Otci, že tě to moc mrzí a nechceš to dělat.

Také je dobré upozorňovat lidi, kteří zneužívají Božího jména (bezbožné i křesťany) nadarmo. Neříkám, že by měl křesťan pozorovat neznámé lidi a upozorňovat je na to. Je ale dobré dobré na tuto skutečnost upozorňovat své příbuzné a přátelé. Je nutné jim to říct, možná ani neví, co činí.

Sdílejte: