Deuterokanonické knihy není Boží slovo!

Jsou tzv. deuterokanonické knihy Boží slovo? Ne!

Poslední dobou čím dál více Biblí obsahuje tzv. deuterokanonické knihy. Deuterokanonické knihy nejprve používala Římsko-katolická církev. Poslední dobou je používají už i další církevní organizace a konkrétní křesťané. Mylně je považují za Boží slovo, což lze považovat za velký satanův podvod.

Deuterokanonické knihy je apokryf
Chtěl jsem upozornit na to, že deuterokanonické knihy je apokryf, který v biblického kánonu nemá co pohledávat. Apokryf je text, který svou povahou náboženského spisu se kanonickému textu v některých ohledech blíží, ale rozhodně se nejedná o Boží slovo. Nutno upozornit, že tyto deuterokanonické (apokryfní) knihy nebyly nikdy přijaty do židovského kánonu. Křesťané ani Židé je v prvních staletích nepovažovali za součást Písma. Zarážející je, že mnozí křesťané deuterokanonické knihy berou za Boží slovo, ač tyto knihy o sobě prohlašují, že nejsou Božím slovem.

Křesťané, pozor!
Určitě není závadné číst apokryfní literaturu. Ovšem tato literatura nemá co dělat v žádném vydání Bible. Římsko-katolická církev propašovala falešné učení o Bohu do Písma a mnoho křesťanů si toho ani nevšimlo. A to je opravdu děsivé!

Mám Bibli, která obsahuje deuterokanonické knihy
Rozhodně nepovažujte deuterokanonické knihy za Boží slovo. Buďto tento text v Bibli ignorujte, nebo takovou Bibli rovnou vyhoďte.

Kupuji novou Bibli
Pokud se chystáte kupovat novou Bibli, dá vám práci sehnat Bibli bez deuterokanonických knih. Také si nepořizujte Bible s výkladem. Tyto výklady zavádějí křesťany na scestí.