Kenneth Copeland

Kenneth Copeland je americký miliardář a křesťanský kazatel, který je spoluzakladatel a prezident Kenneth Copeland Ministries. Je autorem mnoha knih, které lze zakoupit i v České republice (Moc spravedlnosti, Vírou k vítězství, Poznej svého nepřítele…). Copeland je hlavním sponzorem misijní organizace CfaN (Christ for all Nations – Kristus pro všechny národy), kterou vedou Reinhard Bonnke a Daniel Kolenda. Kenneth Copeland spadá pod Hnutí Víry (Faith movement), jehož základní naukou je bohatství a zázraky (vynucování si uzdravení). Copeland vyučuje mnoho nebiblických věcí, v mnohých případech se i rouhá Bohu. Například, že ze všech biblických osob nejvíce selhal Bůh:

„Šokovalo mě, když jsem zjistil, která biblická osoba vlastně dopadla nejhůř. (…) Po hmotné stránce nebo podobně však ďábel nebyl tím, kdo dopadl nejhůř. Z pohledu celé Bible nejvíce selhal Bůh.“
Kenneth Copeland

Video: Kenneth Copeland: Z pohledu celé Bible nejvíce selhal Bůh
Nahlásit nefunkční video

Další Copelandova nebiblická učení si poslechěte v následujících videích:

„Ježíš dobrovolně sestoupil do pekla. Něco vám řeknu: Odtamtud se nikdy nikdo nedostal. Jediné, čím se musel řídit, bylo Boží zaslíbení, které vám tu teď předčítám. Nedostalo se mu z nebe žádného zvláštního zjevení ohledně jeho vztahu s Otcem. Ne, do Bible bylo zapsáno, že při svém příchodu sám sebe vyprázdnil a že sám sebe viděl v Písmu a řekl: Spočinul na mě Duch Páně. Sám se našel v Písmu.“
Kenneth Copeland

Video: Kenneth Copeland: Ježíš sám sebe našel v Písmu
Nahlásit nefunkční video

„Důvod, proč přemýšlíte o Bohu jako o ztroskotanci je ten, že nikdy sám neřekl, že je ztroskotancem. Ne. Nejste ztroskotancem, dokud to o sobě neřeknete.“
Kenneth Copeland

Video: Kenneth Copeland: Bůh je ztroskotenec
Nahlásit nefunkční video

Video: Citace učitelů Hnutí Víry 1.
Nahlásit nefunkční video

Video: Citace učitelů Hnutí Víry 2.
Nahlásit nefunkční video

Kenneth Copeland vyvolává chaos
Kazatel nemá vyvolávat nepokoj, zmatek, chaos… Zmatek, agrese je od satana. Pokoj, mírnost je od Boha. Kenneth Copeland (a mnoho dalších kazatelů z Hnutí Víry) nepokoj vyvolává…

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 14,33

Video: Kenneth Copeland a evangelium chamtivosti (charismatický chaos)
Nahlásit nefunkční video

Kenneth Copeland a kontakt s démony
Kenneth Copeland navazuje kontakt s démonickými silami…

Video: Kenneth Copeland navazuje kontakt s démonickými silami
Nahlásit nefunkční video

Keneth Copeland a katolická církev
Keneth Copeland chce sloučení protestantských církví s katolickou církví. Záznam z charismatické konference Kennetha Copelanda z roku 2014…

Video: Keneth Copeland, Tony Palmer a papež František
Nahlásit nefunkční video

Kenneth Copeland a „démonické show“
Kenneth Copeland se nebrání být součástí mnoha „démonických show“, které mají za úkol rozšířit démony na křesťany a zesměšnit je. Podívejte se na „démonickou show“ s Kennethem Copelandem, jehož ústřední postavou je Kenneth Hagin.

Video: „Démonická show“, Kenneth Copeland vs. Kenneth Hagin
Nahlásit nefunkční video

Podobná videa naleznete ve článcích Kenneth Hagin, Benny Hinn, Nebezpečí kundalini, Torontské požehnání.

Doporučený článek: Ne všichni duchové jsou od Boha!

Závěr
Úkolem toho článku není zesměšnit nebo dokonce soudit Kennetha Copelanda. Poukazuji na to, že Copeland káže nebiblické věci, je hlavní sponzor CfaN (Reinharda Bonnkeho a Daniela Kolendy) atd. Musíme Copelanda milovat bratrskou láskou a modlit se za něj. Rozhodně není na místě nenávist či soupeření!

Je velmi důležité si všechno ověřovat v Bibli, ptát se Boha!

„Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Bible, překlad 21.století, 2.Jan 9-11

Může vás zajímat:
Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?
Pravda o hypnóze
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích