Todd White

Todd White (bývalý narkoman) je jedním z nejpopulárnějších kazatelů z hnutí Word of Faith (Hnutí Víry).

Tood White a Římsko-katolická církev
Nutno upozornit, že Tood White požaduje sjednocení všech církevních organizací pod jednu. White je velký příznivce Římsko-katolické církve, papeže

„Věřím, že katolická církev a křesťanská (protestanská) církev se spojí. Právě teď. Ve jménu Ježíše.“
Todd White

Video: Tood White chce sjednocení všech církevních organizací
Nahlásit nefunkční video

Dále se podívejte, jak se Todd White modlí s katolickým knězem (duchovní spojování)…

Video: Todd White se modlí s katolickým knězem
Nahlásit nefunkční video

Tood White a Benny Hinn
Podívejte se na video, ve kterém Todd White sdílí své svědectví o setkání s Duchem Svatým během shromáždění v Izraeli, které pořádal evangelista prosperity Benny Hinn. Todda se prý v roce 2007 dotkl Bůh, když se za něj Benny Hinn modlil.

Video: Todd White – svědectví o tom, jak Todd potkal Boha přes Bennyho Hinna
Nahlásit nefunkční video

Proto Todd dodnes obdivuje Bennyho Hinna, který při shromážděních používá nejen promyšlené manipulace, hypnózu a sugesci, ale i proklíná lidi a praktikuje kundalini. Více zde (článek, videa).

Video: Benny Hinn položil ruce na Todd White
Nahlásit nefunkční video

Video: Todd White na shromáždění Bennyho Hinna (2018)
Nahlásit nefunkční video

Todd White u Michaela Koulianose
Todd White se s oblibou účastní křesťanských konferencí, kde se praktikuje kundalini. Todd White u Michaela Koulianose…

Doporučený článek: Ne všichni duchové jsou od Boha!

Video: Todd White na démonické show u Michaela Koulianose
Nahlásit nefunkční video

Todd White a Kenneth Copeland
Todd White spolupracuje na duchovní úrovni s Kennethem Copelandem, který dlouhodobě šíří nebiblické učení.

„Šokovalo mě, když jsem zjistil, která biblická osoba vlastně dopadla nejhůř. (…) Po hmotné stránce nebo podobně však ďábel nebyl tím, kdo dopadl nejhůř. Z pohledu celé Bible nejvíce selhal Bůh.“
Kenneth Copeland

Video: Kenneth Copeland – mentor Todda Whitea
Nahlásit nefunkční video

Tood White a Bethel Church
Todd White navštěvuje apoštolsko-prorocké hnutí, které vede Bill Johnson. V Bethelu provozují nebiblické rituály, např. chodí „nasávat“ pomazání z hrobů. Toto provozuje i Ben Fitzgerald (bývalý pastor z Bethelu), ředitel společnosti GODfest Ministries Inc., která pořádá křesťanský festival Awakening Europe. O Bethelu více zde.

Video: Todd White ve sboru Bethel Church
Nahlásit nefunkční video

Tood White a okultní symboly
A další věc je, že Todd White s oblibou nosí okultní symboly. Například symbol kláštera Ordo Templi Orientis, který byl původně založen na svobodném zednářství. Mezi jeho slavné velmistry patřil Aleister Crowley, který významně změnil směřování řádu. Aleister Crowley (1875-1947) byl britský okultista, spisovatel, filozof, jogín, astrolog, drogový experimentátor a pedofil.

Aleister Crowley

Nejdůležitější knihou pro členy řádu je Liber AL vel Legis (The Book of the Law), kterou napsal právě Aleister Crowley. Členové řádu praktikovali tzv. sexuální magii. Řád v pozměněné podobě funguje dodnes, v současné době má okolo 3000 členů v 58 zemích (polovina z nich žije v USA). Řád se také věnuje tantrickým naukám a thelémské magii.

Todd White
Todd White

Todd White nosí i další okultní symboly…

Todd White

Bůh prý neřídí všechno
Todd White tvrdí, že Bůh neřídí všechno, co se děje. Zpochybňovat nějakým způsobem Boží svrchovanost, je velmi troufalé! Pokud by chtěl někdo tvrdit, že Bůh neovládá jedinou částečku stvoření, věří ve falešného boha.

„Právě v něm se i nám dostalo podílu na vyvolení; byli jsme předurčeni podle předsevzetí Toho, který rozhodnutím své vůle působí všechno.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 1,11

Video: Dan Mohler – Todd White – Řídí Bůh všechno, co se děje? (Todd White od 5 minuty)
Nahlásit nefunkční video

Proklínání a modlitba k Duchu Svatému
Dále slyšíme od Todda v modlitbě o uzdravení „proklínám“ a modlitbu k Duchu Svatému, kterou má po něm opakovat bezbožný člověk. Pokud mohu mluvit za sebe, tak jsem nikdy nebyl veden Duchem Božím k proklínání nemocí apod. Bezbožné lidi máme vést k modlitbě k Ježíši, ne k Duchu Svatému, neboť jediná cesta k Bohu je Ježíš Kristus. Tím rozhodně nechci znevažovat Ducha Svatého. Moc dobře vím, že Duch Svatý je součástí Boží Trojice.

Video: Todd White v modlitbě o uzdravení „proklíná“
Nahlásit nefunkční video

Tood White na Slovensku
Tood White v Košicích na akci Od Mínusu k Plusu, kterou pořádala společnost CfaN (Christ for all Nations/Kristus pro všechny národy), jejímž prezidentem a generálním ředitelem je Daniel Kolenda.

Na videu níže vidíme nebiblický způsob „uzdravování“ (ne modlitby, ale vyznávání, přikazování nemoci), který se praktikuje v křesťanském směru Hnutí Víry. – Nemáme se modlit za uzdravení, ale jen přikazovat nemoci?

Video: Todd White na akci Od Mínusu k Plusu, Košice
Nahlásit nefunkční video

Ohnivé tunely
Todd White se účastní tzv. „ohnivých tunelů“ (videa níže). Je to nebiblický rituál (údajné rozdávání Ducha svatého), kdy se křesťané seřadí ve dvou řadách a mezi nimi probíhá fronta lidí, kterých se křesťané z řad dotýkají. Na lidech ve frontě jsou vidět démonické projevy (rozdává se falešný duch – démoni). Já v Písmu nikde nečtu, že křesťan má tyto rituály vykonávat!

„Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm!“
Bible, překlad 21.století, Deuteronomium 18,10

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Bible, překlad 21.století, 1. Korintským 14,33

Doporučený článek k prostudování: Pozor na „ohnivé tunely“!

Video: Todd White a „ohnivé tunely“ 1.
Nahlásit nefunkční video

Video: Todd White a „ohnivé tunely“ 2.
Nahlásit nefunkční video

Video: Todd White a „ohnivé tunely“ 3. (2018)
Nahlásit nefunkční video

Další nebiblické rituály
Ještě se pojďme podívat na další nebiblické rituály, kdy Todd White používá příkaz „oheň“ a lidé jsou sraženi k zemi. Já v Písmu nikde nečtu, že byl měl toto dělat křesťan.

Doporučený článek k prostudování: Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?

Video: Todd White – nebiblický rituál 1.
Nahlásit nefunkční video

Video: Todd White – nebiblický rituál 2.
Nahlásit nefunkční video

Závěr
Na závěr si pojďme si shrnout fakta:

1. Tood White požaduje sjednocení všech církevních organizací pod jednu. Propaguje Římsko-kalolickou církev (falešné křesťanství).
2. Todd White obdivuje Bennyho Hinna.
3. Todd White na duchovní úrovni spolupracuje s Kennethem Copelandem.
4. Todd White navštěvuje sbor Bethel Church (duchovně velmi nebezpečné místo).
5. Todd White s oblibou nosí okultní symboly.
6. V červenci 2017 se v Praze konal festival Awakening Europe, kde vystoupil i Todd White.
7. Todd White vytváří a účastní se závadných nebiblických rituálů.
8. Todd White používá během nebiblickým rituálů nebiblické příkazy, např. „oheň“.

Je jen na vás, jak s těmito informacemi budete pracovat.

Cílem tohoto článku není poskytnout jednoznačnou odpověď, ale předložit podněty k zamyšlení. V každém případě si všechno ověřujte v Bibli, poslouchejte (neuhašujte) Ducha svatého… A v každém případě se modlete za Todda, nechtějte s ním soupeřit, nemějte k němu žádnou nenávist…

Může vás zajímat:
Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ
Pravda o hypnóze
Pravda o magii
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Nemáme se modlit za uzdravení, ale jen přikazovat nemoci?
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?