Bethel Church

Bethel Church je známé křesťanské společenství (resp. apoštolsko-prorocké hnutí a biblická škola), které sídlí v Reddingu v Kalifornii (USA). Společenství bylo založeno v roce 1954 a v současné době ho vede Bill Johnson. Bethel je kombinace Hnutí Víry, evangelia prosperity (Kennetha Copelanda a Kennetha Hagina), hnutí zázraků a divů Bennyho Hinna a Torontského požehnání. V Bethelu se vyučuje nebiblické učení, inklinuje se k okultismu a vidíme tam mnoho nebiblických rituálů.

Bill Johnson
Vůdcem Bethelu je Bill Johnson, který je již pátou generací letničních pastorů. Bratr Bill je hlavním pastorem/křesťanským učitelem a údajným duchovním otcem Bethelu, který napsal celou řadu knih (Posilni se v Hospodinu, Bůh je dobrý, Snění s Bohem, Když nebe pronikne na zem, Budování kultury Božího království, Hostit Boží přítomnost, Základní průvodce službou uzdravování, Uzdravování: naživo, Momentum – Hybná síla…).

Bill Johnson
Bill Johnson

Chris Overstreet
Chris Overstreet je dalším pastorem/učitelem tohoto sboru.

Chris Overstreet
Chris Overstreet

Video: Chris Overstreet
Nahlásit nefunkční video

Paul Manwaring
Paul Manwaring je vedoucím týmu seniorů v Bethelu, který vystoupil i na Awakening Europe v Praze.

Paul Manwaring
Paul Manwaring

Seth Dahl
Seth Dahl je pastor mládeže v Bethelu. Seth vyučuje mládež, že Syn Boží potřebuje naše odpuštění. To je neuvěřitelná drzost!

Video: Seth Dahl – Syn Boží potřebuje naše odpuštění
Nahlásit nefunkční video

Jen Johnson
Jen Johnson je snacha Billa Johnsona, pro kterou je Duch svatý jako džin z pohádky Aladin (a je prý modrý). Více video…

Video: Jen Johnson: Duch svatý je džin z pohádky
Nahlásit nefunkční video

Okultismus v Bethelu
V Bethelu se běžně praktikuje kundalini (okultismus, spolupráce s démony).

Video: Démonické projevy v Bethelu
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy v Bethelu (Bill Johnson rozdává démony – praktikuje kundaliny
Nahlásit nefunkční video

Vidíme zde i tzv. ohnivé tunely, kdy se seřazují lidé ve dvou řadách a mezi nimi probíhá fronta lidí, kterých se lidé z řad dotýkají. Tyto „ohnivé tunely“ s oblibou vytváří i Daniel Kolenda, Todd White a další evangelisté. Pokud tyto rituály rozsuzujeme v rámci Písem, musíme zjistit, že se jedná o nebiblické rituály.

Video: Ohnivý tunel v Bethelu 1.
Nahlásit nefunkční video

Video: Ohnivý tunel v Bethelu 2.
Nahlásit nefunkční video

Video: Ohnivý tunel v Bethelu 3.
Nahlásit nefunkční video

Démonická atmosféra
Atmosféra v Bethelu je doslova démonická. To potvrzují i další videa…

Video: Praktikování kundalini (Bethel)
Nahlásit nefunkční video

Video: Opilost v duchu (Bethel)
Nahlásit nefunkční video

„Nasávání“ pomazání z hrobů
Není se čemu divit, že v Bethelu je démonická atmosféra (je to duchovně nebezpečné místo), vždyť  lidé z Bethelu věří, že mohou na sebe převzít („nasát“) pomazání a sílu Ducha svatého z mrtvých těl (hrobů) zesnulých významných křesťanů. Toto jsou další nebiblické rituály, kdy křesťané vtahují okultismus (spiritismus) do křesťanství! Za nebiblickou praktiku to nepovažuje Dan Drápal, který na tom nevidí nic nebezpečného. Na druhou stranu říká, že on sám by nic takového nedělal.

Pojďme se podívat na důkazy. Na následující fotografii je manželka hlavního pastora Billa Johnsona – Beni Johnson, jak leží na hrobu C.S. Lewisa a „nasává“ jeho pomazání…

Bethel

Beni Johnson na svém twitterovém účtu otevřeně tyto praktiky propaguje…

Bethel

Na další fotografiích a videu vidíme Bena Fitzgeralda, ředitele společnosti GODfest Ministries Inc., která pořádá křesťanský festival Awakening Europe, jak propaguje a „nasává“ pomazání z hrobů…

Video: Ben Fitzgerald chodí čerpat („nasávat“) „pomazání“ z hrobů! (EN)
Nahlásit nefunkční video

Video: Ben Fitzgerald chodí čerpat („nasávat“) „pomazání“ z hrobů! (SK titulky)
Nahlásit nefunkční video

A ještě se pojďme podívat na další důkazy…

Video: Bethel Church – „nasávání“ pomazání z hrobů
Nahlásit nefunkční video

Video: Bethel Church – nebezpečné duchovní místo
Nahlásit nefunkční video

Další nebiblický rituál
Při jednom setkání v Bethelu sestupovala na přítomné lidi zajímavá třpytivá substance (peří, zlato a prach z klenotů).

Video: Bethel Church – třpytivá substance 1.
Nahlásit nefunkční video

Video: Bethel Church – třpytivá substance 2.
Nahlásit nefunkční video

Návštěvy v Bethelu
V Bethelu vystupuje (káže) celá řada známých křesťanů. Například evangelista prosperity Benny Hinn, který pravidelně chodí na hrob Kathryn Kuhlmanové získávat („nasávat“) moc Ducha svatého. Benny Hinn při svých vystoupeních sráží lidi na znak „rukou“ a nebiblickými příkazy (např. „oheň“), což on sám považuje za moc Ducha svatého. Já v Bibli nikde nečtu, že toto nějaký křesťan dělal, že mají být takto křesťané naplňováni Duchem Božím, že během těchto rituálů má docházet k uzdravení z fyzických nemocí…

Benny Hinn v Bethelu
Benny Hinn v Bethelu

Video: Benny Hinn v Bethelu
Nahlásit nefunkční video

V Bethelu vystupuje i známá křesťanská misionářka Heidi Baker, která je při vystoupeních pod velkým vlivem démonů…

Video: Heidi Baker v Bethelu rozdává démony
Nahlásit nefunkční video

Dále David Hogan, křesťanský misionář z Mexika…

Video: David Hogan, Bethel
Nahlásit nefunkční video

Modlitební domek
V areálu Bethel naleznete i modlitební/meditační domek, kde se konají modlitební setkání, meditace a chvály. Všimněte si pyramidy na střeše (symbolika satana), která v noci svítí rudě.

Bethel
Bethel – modlitební domek

Video: Drum Circle – Bethel modlitební místnost 1.
Nahlásit nefunkční video

Video: Drum Circle – Bethel modlitební místnost 2.
Nahlásit nefunkční video

Video: Drum Circle – Bethel modlitební místnost 3.
Nahlásit nefunkční video

Závěr
Není pochyb o tom, že Bethel Church je duchovně velmi nebezpečné místo, kde se vyučuje nebiblické učení, dělají se zde nebiblické rituály… Kdo rozsuzuje na základě Písem, vidí to. Doporučuji Bethel Church vůbec nenavštěvovat. Pokud tam z vás někdo byl, doporučuji se nechat zkontrolovat na démonické obsazení – Může mít křesťan démona? Ano!. Démonické obsazení u člověka samozřejmě jen tak nastat nemůže, tomu se musí každý otevřít sám, nejčastěji dlouhodobě nevyznávaným, pěstovaným hříchem (modloslužba, podvody…), vírou v nějaký satanův podvod, vírou v okultismus, praktikováním okultismu, vírou ve falešné křesťanské učení (např. Hnutí Víry), vírou v nebiblický rituál atd. Také nedoporučuji pročítat křesťanskou literaturu od Billa Johnsona, Chrise Overstreeta a dalších pastorů z Bethelu.

Modleme za Bethel a všechny lidi, kteří mají s tímto sborem nějakou spojitost.

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,15

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 16,17-18

„Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-11

Může vás zajímat:
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?
Pravda o hypnóze
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích