Podivné zvuky – troubení polnice

Záhadné zvuky z nebes z celého světa (skutečné nahrávky a záběry). Jde o troubení Boží polnice? Blíží se konec světa? Kdy nastane konec světa?

Od roku 2011 se ozývají podivné zvuky po celém světě. Podle mnoha svědků tyto zvuky vycházející z oblohy. Lidem tyto zvuky nahánějí hrůzu. Některé lidi tajemný zvuk děsí natolik, že volají na policii. Jedná se o silné zvuky, které nápadně připomínají zvuk trumpet. Zvuky byly zaznamenány v Německu, Polsku, Rusku, Velké Británii, USA, Maďarsku, Kanadě, Slovensku, Řecku, Francii, Skotsku a v mnoha dalších zemích. Nevysvětlitelné zvuky se objevily i u nás v České republice!

Svědci o těchto zvucích shodně říkají:

„Vypadalo to, jako by to přicházelo z nebe nebo ze země“.

„Ten hluk nás doslova obklopil. Vypadalo to, jako by vycházel zároveň ze země i ze vzduchu. Určitě musel být slyšitelný i v okolních obcích, taková to byla síla“

Záhadné zvuky jsou zdokumentovány téměř po celém světě. Podívejte se na online videa:

Troubení Boží polnice (11.8.2011, Kyjev, Ukrajina)
Nahlásit nefunkční video

Troubení Boží polnice (2013, Texas, USA)
Nahlásit nefunkční video

Troubení Boží polnice (2013, město Terrace, Kanada)
Nahlásit nefunkční video

Troubení Boží polnice (2014, Londýn)
Nahlásit nefunkční video

Troubení Boží polnice (17.6.2015, Vrchlabí, okr. Trutnov)
Nahlásit nefunkční video

Boží polnice troubí po celém světě (sestřih)
Nahlásit nefunkční video

Co na to odborníci?
Nic. Tápají. Nejčastěji je původ zvuku přisuzován pohybu litosférických desek. To ale geologové vylučují. Odborníci tedy nemají žádné vysvětlení!

Polnice jako hudební nástroj
Polnice (šofar, trumpeta, roh) je hudební nástroj používaný při židovských slavnostních příležitostech (svátek Roš ha-šana atd.). Je to židovský náboženský předmět, který je vyroben opracováním rohu z ovce, kozy, antilopy nebo gazely. Od založení státu Izrael v roce 1948 se na polnici troubí při slavnostní inauguraci prezidenta.

Video: Zvuk polnice

Polnice – apokalyptické troubení
V Bibli stojí, že „apokalyptické troubení polnic“ zazní před druhým příchodem Ježíše pod nebeskou klenbu. Bůh bude 7x varovat lidi před blížícím se koncem světa. Troubení polnic předznamenává druhý příchod Ježíše Krista na Zemi. Polnice jsou poslední příležitostí, jak oslovit bezbožné lidi. Je vysoce pravděpodobné, že polnice troubí celou Zemí již několik let. Polnice od roku 2011 troubí v poměrně rychlém sledu (Ježíšův návrat se blíží). Toto „nebeské troubení“ ale mnozí neberou vážně, někteří se tomu dokonce vysmívají.

„Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí. Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člově­ka přicházet na oblacích nebeských s velikou mocí a slávou. On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 24,29-31

Máš poslední šanci!
Myslete na to, že konec světa můžete přežít! Jak? Nezakládej si svůj život na pozemských věcech a hodnotách. Čiň pokání a odevzdej svůj život Bohu Ježíši Kristu. On se o tebe bude dobře starat zde na tomto světě i na nové zemi, kde nebude už žádné utrpení (život věčný). Co máš dělat? Musíš si uvědomit, v jakém prázdném a zlém světě žiješ. Zavři se do pokojíku a promluv si s Bohem (On tě uslyší, protože je všudypřítomný). Přečti si článek Uvěřil jsem v Boha, co dál?. Neodkládej své rozhodnutí a pozdější dobu! Zítra může být pozdě!

„Rozumějte, jaká je doba, protože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřili. Noc pokročila a den je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla! Žijme poctivě jako ve dne: ne v obžerství a opilství, ne zhýrale a nestydatě, ne ve svárech a závisti. Místo starostí o tělesné touhy se oblečte do Pána Ježíše Krista.“
Bible, překlad 21.století, Římanům 13,11-14

Může vás zajímat:
Kdo je Bůh?
Druhý příchod Ježíše Krista
Římsko-katolická církev, papež není křesťanství!
Antikrist, znamení šelmy
Jaký je skutečný význam tzv. „vševidoucího oka“?
Jaký je skutečný význam hexagramu?
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?