Neuvěřitelná satanistická show

Satan rád lže, manipuluje, vraždí, oslavuje sám sebe a vysmívá se lidem. Podívejte se na satanistickou show, která proběhla při otevření Gotthardského tunelu. Jde o mimořádně bizarní, strašidelný, depresivní a dekadentní okultní rituál, kterému přihlíženo mnoho významných politiků z celého světa (Angela Merkelová a další).

Gotthardský železniční tunel ve Švýcarsku zrychlil železniční spojení přes Alpy mezi Curychem a Milánem. Se svými 57 kilometry ho lze považovat za nejdelší podzemní trať pro vlakovou dopravu na světě. Vybudování tunelu trvalo 17 let a stálo neuvěřitelných 13 miliard švýcarských franků, což je více než 317 miliard Kč.

Když 1. června 2016 proběhlo slavnostní otevření tunelu, křesťanský svět byl v šoku. Byla totiž k vidění bizarní satanská show, která očividně propagovala a vyvyšovala satana. Slavnostního otevření se zúčastnil švýcarský spolkový prezident, německá spolková kancléřka Angela Merkelová, francouzský prezident Francois Hollande, italský premiér Matteo Renzi a další významní politici.

Satanská show pod drobnohledem
První video. Vše odstartovala dvě pětispřeží, která rychle projela halou. Plnohodnotný satanský obřad zahájil kočí z druhého pětispřeží, když zatroubil na trubku. Následoval pochod dělníků (muži i ženy) v oranžových montérkách (symbolika zotročených lidí). Pochod připomínal chození zombies. V čase 6:28 se objevil vagon, který tlačil otroky (muži a ženy ve spodním prádle). Bylo zde i neidentifikovatelné stvoření s křídly a obnaženými prsy (evidentně dívka s malými prsy), které dohlíželo na lidi provozující sexuální orgie – muž a žena, ale s nimi zároveň dvě ženy nebo dva muži (propagace zvrhlosti – sodomie, homosexuality).

Gotthardský tunel

V čase 9:00 se objevil vagon, na kterém jel muž s řetězy (jedinec, který odhalil pravdu, ale není mu to nic platné). Tento muž mlátí řetězy okolo sebe. Proti směřování vagonu ale nic nezmůže (symbolika zotročení, beznaděje). V čase 9:49 vidíme prapodivné okřídlené létající stvoření a pod ním se na zemi válí dělníci v oranžových montérkách. Jde o uctívání anděla smrti – anděla bezedné propasti. O bezedné propasti později. Okřídlená postava má zpodobňovat oboupohlavní postavu Bafometa, což je významný satanistický symbol.

V čase 10:12 se okřídlené stvoření spouští na zem, dělníci v oranžových montérkách ho odvazují a klaní se mu (satan se nechává takto uctívat). V čase 10:25 začíná scéna s démonickým kozlem a rousatým stvořením (symbolika šíření strachu ve světě mezi lidmi). Objevují se lidé s lebkami zvířat s rohy, kozlí lebky, lebka jelena, lebka bůvola…

Gotthardský tunel

Jedna žena dokonce nese nad hlavou beránka (výsměch křesťanství).

Gotthardský tunel

Tomu všemu dodává démonskou atmosféru děsivá hudba. Nechybí tanec pekelného kozla a dalších pekelných bytostí – symbolika sjednocení tezí pekla, světa a nebe. V čase 20:00 vidíme zpívajícího pastevce, za ním jde pekelné stvoření s rohy. Ozve se rána, objeví se rudé (pekelné) světlo a pastevec uteče. Peklo je dokonáno. V čase 20:45 přijíždí vlak. Pekelné světlo pořád svítí. Na jednom konci vlaku jsou dva muži, jeden vrtačkou vrtá do plechu a druhý bruskou brousí plech. Na druhém konci vagonu vidíme vojáky v baretech s bubny udávající směr, chránící peklo. Symbol nedobytnosti pekla. V čase 22:00 přicházejí lidé v čele s rohatým stvořením. Hraje oslavná píseň. Přijíždí i rikši. Na jedné z nich stojí katolický biskup a jeptišky (katolík oslavuje satana). Všichni mávají, tancují, smějí se… Význam: Oslava pekla, satana, satan se chlubí, že ovládá Římsko-katolickou církev.

První video
Nahlásit nefunkční video

Druhé video je venku a opět začíná pochodem zotročených (dělníci v oranžových montérkách). Ti se rozběhnou ke skále (plošné obrazovce) a snaží se jí vylézt. Každý z nich ale spadne dolů. Satan říká, že odsud není cesty ven (satanova lež). V čase 9:40 poletují tři duchové před obrovským „vševidoucím okem“. Evidentně jde o důraz toho, že satan má pod kontrolou celý svět (Nový světový řád).

Gotthardský tunel

V čase 11:11 opět spatříme pekelného kozla (symbol satana), který na pódiu poskakuje a jeho zlá tvář je vidět na plošné obrazovce. Došlo k otevření brány pekla, démonská invaze nastala! Je to odkaz na Zjevení 9,11 a otevření bezedné propasti.

„Měly nad sebou krále, anděla propasti, který se hebrejsky jmenuje Abaddon a v řečtině má jméno Apollyon, Zhoubce.“
Bible, Zjevení 9,11

„Když tu bezednou propast otevřela, vystoupil z propasti dým jako dým z veliké pece a dýmem té propasti se zatmělo slunce i ovzduší. Z toho dýmu pak vyšly na zem kobylky, jimž byla dána moc, taková moc, jakou mají pozemští štíři.“
Bible, Zjevení 9,2-3

Gotthardský tunel

Gotthardský tunel

Okolo kozla jsou muži a ženy, kteří mají na sobě (přes hlavu) bílé závoje (jako nevěsty). Před kozlem na obrazovce se objevují tři skarabeové. Skarabeus je brouk, který byl ve starověkém Egyptě uznáván jako symbol slunečního cyklu a představoval znovuzrození – cestu reinkarnace. V čase 15:15 muži a ženy v závoji uctívají kozla. V čase 20:30 začíná show se slunečním kruhem (okultní symbol), který lze např. spatřit na Náměstí svatého Petra ve Vatikánu. Tento symbol se ve videu v různých podobách objevoval již několikrát.

Gotthardský tunel

V čase 22:15 vidíme další rohaté stvoření (s velkou hlavou), které nese ještě jedny rohy v ruce. V čase 22:22 žena s rohy vyžaduje soulož, svého dosáhne s chlupatým belzebubem po pár vteřinách.

Gotthardský tunel

Poté tato žena klečí a znázorňuje obcování s ďáblem. Mimořádně nechutné! V čase 25:00 vidíme, jak se rohaté stvoření (satan) nechává uctívat. Lidé z velkými hlavami (maskami) znázorňují politiky, kteří následují a uctívají satana.

Gotthardský tunel

V čase 27:03 lze spatřit ženu (s rohama) a muže (vlevo dole), kteří předvádějí soulož (učení na závislosti na sexu, pornografii). V čase 28:50 vidíme zmatené hodiny (jdou dopředu a dozadu). To symbolizuje manipulaci nebo narušení času a prostoru. Je to odkaz na okultní plán CERNu, kde se snaží prolomit čas a prostor.

Mayský okultní rituál vs. zařízení CERNu

V čase 30:47 (na závěr) rohatého (satana) snímá kamera zblízka, jako akcent toho, komu byl tento okultní rituál určen.

Gotthardský tunel

Druhé video
Nahlásit nefunkční video

Zjevení 9,11
Ještě se chvíli zastavme u Zjevení 9,11. 11. 9. 2001 se v New Yorku odehrál krvavý okultní rituál, během něhož zemřelo mnoho nevinných lidí. Pro okultní elitu to bylo něco mimořádného a velmi významného! Dnes jsou zde dva obrovské tmavé čtvercové „bezedné“ bazény, které stojí v místě základů zbořených Twin Towers. Na vodní hladinu dopadá z výšky ze všech stran vodopád. To je odkaz na bezednou propast ze Zjevení 9,11.

Shrnutí
Pokud se podíváme na výše uvedenou „oslavu“, vidíme doslovný satanský obřad nabitý symbolikou zla a moci. Satan lidem říká, jak obrovskou má moc – že pomocí bezbožných lidí vytvořil Nový světový řád, který dokonale funguje na všech úrovních – finanční sektor, politika, zdravotnictví, školství, ekologie… Gotthardský tunel je satanovo dílo, vyvyšování a oslava satana. Tato „oslava“ byla jenom divadlo, kterému přihlíželo velké množství zmanipulovaných/obelhaných lidí. Další obětní skupinou jsou dělníci, kteří při stavbě zahynuli, zmrzačili svá těla, nebo si jinak zničili zdraví – jen proto, aby byl oslaven satan. Je to hrozné, ale je to tak.

Tento satanský rituál je důkazem toho, že se Ježíš už brzy vypořádá s každým hříšníkem, který nečinil pokání, potlačoval pravdu a žil podle svých vášní.

„Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků.“
Bible, Matouš 16,27

Pravda je taková, že satan a jeho démoni budou na konci věků zlikvidováni.

„Potom řekne těm na levici: Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!“
Bible, Matouš 25,41

Nepatři do stáda ovcí a poznej pravdu. Ježíš je tvoje záchrana!

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible, Jan 14,6

Žádný křesťan by se neměl těchto rituálů děsit! Musíme si uvědomit, že Bůh stojí nad vším, všechno udržuje a řídí, nic se neděje bez jeho vůle nebo dopuštění.

„Přestaňte! Vězte, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi!“
Bible, Žalm 46,11

„Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet.“
Bible, Židům 4,13

Úplným a právoplatným pánem světa není satan, ale Bůh Ježíš KristusNejvyšší autorita nad vším stvořeným (což je i satan a jeho démoni) je Bůh Ježíš Kristus! Díky tomuto faktu se nemusí křesťané ničeho obávat, protože mají na své straně toho Nejvyššího. Díky tomu, i když okolo nich zuří různé boje, křesťané zažívají obrovský Boží pokoj, který jim může dát jedině biblický Bůh. Amen.

„Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!“
Bible, Jakub 2,19

„Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem – skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci.“
Bible, 1. Petr 3,21-22

Může vás zajímat:
Antikrist, znamení šelmy
Bůh je svrchovaný, všemohoucí
Bůh je neměnný, stálý
Máš v sobě Boží pokoj?
Římsko-katolická církev je samá satanova symbolika
Římsko-katolická církev, papež není křesťanství!
Je CERN satanův projekt?
Co je Kabala?
Pravda o hypnóze
Jaký je skutečný význam modré hvězdy ve zdravotnictví?
Peace symbol je falešný symbol míru