Římsko-katolická církev je samá satanova symbolika

Římsko-katolická církev (Vatikán) ve velkém rozsahu používá symboly a předměty, které opovrhující Bohem, křesťanskou vírou. Jedná se o hexagram, „vševidoucí oko“, obrácený kříž… Toto lze považovat za propagaci a uctívání satana a jeho démonů.

Hexagram (šesticípá hvězda)
Pokud si někdo myslí, že hexagram je židovský symbol, je úplně vedle. Hexagram není žádná Davidova hvězda! Tento symbol nemá vůbec nic společného s biblickým králem Davidem! Jedná o velmi významný okultní symbol, který se často používá v židovské kabale (židovském čarodějnictví). V satanismu tento symbol slouží k přivolání satana na lidskou úroveň existence. Hexagram znázorňuje číslo 666. Podrobnosti o hexagramu naleznete ve článku Jaký je skutečný význam hexagramu?.

hexagram
Hexagram = 666

Hexagram používají papežové:

Hexagramy lze běžně spatřit i v katolických kostelích:

Pentagram
I pentagramy běžně „zbobí“ katolické kostely. Pentagram je samozřejmě též velmi významný satanský symbol.

Kostel v Německu

„Vševidoucí oko“
Je to neuvěřitelné, ale v kostelích jsou k vidění i tzv. „vševidoucí oka“! Jedná se o okultní symbol, oblíbený symbol Svobodného zednářství. Více článek Jaký je skutečný význam tzv. „vševidoucího oka“?.

Vševidoucí oko
Vševidoucí oko v kostelích
Vševidoucí oko
Vševidoucí oko v kostelích
Vševidoucí oko v kostelích
Vševidoucí oko v kostelích
Vševidoucí oko je symbol okultismu

Obrácený kříž
Obrácený kříž je známým znamením satanismu a rozpoznávacím znamením satanistů. Obrácený kříž nespatříme pouze v satanismu, ale i u římských katolíků!

Obrácený kříž

Máme k dispozici i video…

Video: Papež Jan Pavel II. v Izraeli
Nahlásit nefunkční video

Obrácený kříž ve Vatikánu
Obrácený kříž ve Vatikánu
Obrácený kříž ve Vatikánu
Obrácený kříž ve Vatikánu

Obrácený kříž používají i čeští katolíci. Například Dominik Duka. Všimněte si i barev – černá, bílá, rudá. Jedná se o barvy satanismu!

Dominik Duka

Dominik Duka

Proč katolíci používají obrácený kříž? Jedná se kříž sv. Petra (svatopeterský kříž). Podle apokryfu* prý apoštol Petr požádal o ukřižování hlavou dolů. Jedná se ale o čirou spekulaci. V Bibli nic takového nenaleznete. I kdyby byl Petr opravdu ukřižován hlavou dolů, tak to nikoho neopravňuje, aby uctíval obrácený kříž (jako satanisté).

*Apokryf je text, který svou povahou náboženského spisu se kanonickému textu v některých ohledech blíží, ale rozhodně se nejedná o Boží slovo. Apokryfní knihy nebyly nikdy přijaty do židovského kánonu! Křesťané ani Židé je v prvních staletích v žádném případě nepovažovali za součást Písma.

666
Papež František používá gesto 666 (znamení Antikrista/satana).

666

Ordo Templi Orientis
Pokud se podíváme na pektorál papež Františka, spatříme holubici letící dolů (to spatříme pouze v okultismu, ve falešném náboženství). Holubici letící dolů nalezneme v erbu řádu Ordo Templi Orientis…

Papež František

Ordo Templi Orientis byl nábožensko-magický klášter založený roku 1885, který byl původně založen na svobodném zednářství. Mezi jeho slavné velmistry patřil Aleister Crowley (britský okultista, spisovatel, filozof, jogín, špion, šachista, astrolog, malíř, hedonista, drogový experimentátor, pansexuál, pedofil), který velmi významně změnil směřování řádu. Nejdůležitější knihou pro členy řádu je Liber AL vel Legis (The Book of the Law) od Aleistera Crowleyho. Členové řádu praktikovali tzv. sexuální magii spojenou s prováděním zvrácených sexuálních praktik.

Aleister Crowley
Aleister Crowley

Rouhavé předměty
Rok 2015. Od levicového prezidenta Bolívie dostal papež František medaili a „krucifix“. Na těchto předmětech byl místo kříže srp a kladivo. Papež tyto rouhavé předměty neodmítl.

Římsko-katolická církev s oblibou používá a propaguje mnoho dalších rouhavých předmětů…

V následující fotografii sice papež nepoužívá „satanskou“ hůl, ale objímá se s lidmi, kteří jí nosí.

Papež František pravoslavným patriarchou Bartolomějem
Papež František s pravoslavným patriarchou Bartolomějem

Audienční síň ve Vatikánu
Papež František (stejně jako jako jeho předchůdci) pořádá audience v hale, kde se nachází umělecké dílo italské architekta, kterému vévodí podivná postava v plamenech (napůl muž a napůl žena). Oficiálně to má být Ježíš Kristus. Dílo spíše ale připomíná pekelný oheň. A pokud se zadíváte na postavu, spatříte siluetu draka s křídly.

Toto „umělecké dílo“ bych přirovnal k níže uvedenému obrázku, který představuje satana a jeho démony.

Co vám připomíná audienční hala ve Vatikánu, kde se nachází postava v plamenech? Já tam vidím hada. Koho v Bibli představuje had? Satana.

Uctívání falešných božstev
Katolíci celá staletí uctívá falešné bohy (satana, démony), zejména bohy slunce.

bůh slunce

Ano, sluneční božstvo se velkém rozsahu uctívá přímo ve Vatikánu! Na Svatopetrské náměstí spatříme neuvěřitelné:

Uprostřed slunečního kola navíc lze spatřit obelisk:

Obelisk je egyptský kultovní symbol, na který se často vytesávají nebo přidělávají okultní symboly.

Sloup Nejsvětější Trojice
Sloup Nejsvětější Trojice

Pojďme se podívat dál, jak katolíci uctívají bohy slunce:

Modlářství, uctívání démonů
Velkým nešvarem římského katolicismu je modloslužba v podobě klanění se sochám, obrazům atd. Římští katolíci tím uctívají démony!

„Mějte se tedy velmi na pozoru, abyste se nezvrhli a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, ať by to byla socha ve tvaru muže či ženy, jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebi, čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí.“
Bible, překlad 21.století, Deuteronomium 4,15-18

Pražské Jezulátko
Pražské Jezulátko je malá vosková soška zobrazující Ježíše Krista jako dítě, vystavená v chrámu Panny Marie Vítězné na Malé Straně v Praze. Toto je otřesná modloslužba (hřích)!

Pražské Jezulátko
Pražské Jezulátko

Uctívání smrti
V římském katolicismu se též uctívá smrt (lidské ostatky), což je opak toho, co by měl opravdový křesťan vyznávat.

Stará Boleslav
Katolický kostel v Římě

Závěr
Satanovu symboliku lze spatřit nejen v římském katolicismu, ale i ve filmovém a hudebním průmyslu, na módních přehlídkách, na olympijských hrách, hudebních festivalech atd.

Římsko-katolická církev je falešná církev, která odpadla od Božího slova. Toto konstatuji s velkou pokorou a lítostí. Je s podivem, jak otevřeně tato církev uctívá a propaguje zlo – satana a jeho démony. Je neuvěřitelné, kolik má tato církev příznivců. Je to démonické. Modleme se za to, ať  mnoho římských katolíků pozná pravdu a činí pokání. Modleme se za papeže. Modleme se za všechny falešné křesťanské směry a oklamané křesťany. Amen.

Může vás zajímat:
Římsko-katolická církev, papež není křesťanství!
Mariánská zjevení je podvod démonů
Vatikán – doupě démonů
Antikrist, znamení šelmy
Jaký je skutečný význam tzv. „vševidoucího oka“?
Jaký je skutečný význam hexagramu?
Ne všichni duchové jsou od Boha!
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?
Může mít křesťan démona? Ano!
Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?