Daniel Kolenda chce nové Torontské požehnání (Light the fire again)

Společnost CfaN, Ltd., jejímž prezidentem a generálním ředitelem je Daniel Kolenda, poprvé v roce 2018 pořádala konferenci s názvem Light the fire again (česky: Znovu zapálit oheň). Při této příležitosti se v kanadském Torontu setkaly osobnosti tzv. Torontského požehnání (Toronto blessing), které proběhlo v 90. letech minulého století. – Randy Clark, Heidi Baker, John Arnott… Jedná se o evangelisty vyznávající učení Hnutí Víry, které nese známky rouhání Bohu. Po nové vlně Torontského požehnání, v současnosti touží celá řada křesťanů, kteří vyznávají učení Hnutí Víry.

Doporučený článek k prostudování: Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)

„Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím.“
Bible, překlad 21. století, 2. Timoteus 4,3-4

Light the fire again 2019
I v roce 2019 CfaN, Ltd. pořádá další Light the fire again. Účastníci konference, včetně Daniela Kolendy, dychtí po nové vlně Torontského požehnání.

Video: Light the fire again (2019) 1.
Nahlásit nefunkční video

Video: Light the fire again (2019) 2.
Nahlásit nefunkční video

Video: Light the fire again (2019) 3.
Nahlásit nefunkční video

Torontské požehnání
Torontské požehnání začalo sice v roce 1994 v Torontském letištním křesťanském společenství (Toronto Airport Vinevard Christian Fellowship), který vedl pastor John Arnott a který obdržel požehnání od Bennyho Hinna, ovšem projevy Torontského požehnání bylo možné spatřit už v 80. let minulého století, a to nejen u již zmíněného Bennyho Hinna, ale i u Reinharda Bonnkeho, Kathryn Kuhlmanové a možná i dalších evangelistů vyznávající učení Hnutí Víry. Daniel Kolenda, který je nástupcem Reinharda Bonnke a jeho učení (nikdy se nepoléhejte na učení jednoho člověka!), ve svých kázáních hovoří o projevech, které osobně zažil na svých konferencích a evangelizacích – tvrdé srážení (ne padání) lidí na znak, létající židle ve vzduchu, křičící lidi… Daniel tyto projevy připodobňuje k „výbuchu bomby“ (video zde). Podobný „výbuch bomby“ bylo možné spatřit během jeho evangelizační kampaně v africkém městě Daloa (březen, 2017), kterou pořádala CfaN, viz. video níže.

Doporučený článek k prostudování: Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?

Video: Daloa, CfaN, Daniel Kolenda
Nahlásit nefunkční video

K těmto „výbuchům bomby“ je potřeba dodat, že Bůh Bible není Bohem zmatku a nepokoje.

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Bible, překlad 21. století, 1.Korintským 14,33

Evangelisté spadající pod Hnutí Víry tvrdí, že Torontské požehnání bylo od Boha. Tito evangelisté tvrdí, že tyto „výbuchy bomby“ jsou od Boha (započal je Duch svatý). To si nemyslím. Je potřeba si ověřovat duchy! Křesťan, který si neověřuje duchy (dá na pocity, emoce, logiku), může mít velký problém!

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Bible, překlad 21. století, 1.Jan 4,1

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,21-22

Torontské požehnání bylo démonické. Jednalo se o masivní démonskou invazi do církevních organizací. Torontské požehnání mělo a dodnes má pro Kristovu církev fatální následky. Od doby Torontského požehnání, ve vysoké koncentraci, evangelisté vmíchávají do Kristova evangelia neskutečné bludy a vytvářejí hereze. Osobně bych se nedivil, kdyby Bůh připustil novou vlnu Torontského požehnání (Bůh si nás pořád prozkušuje). Na druhou stranu si myslím, žádná nová vlna Torontského požehnání není potřeba, protože dílo zkázy je dokonáno – mnoho dnešních evangelistů masivně šíří nebiblické učení a praktiky z Torontské požehnání. Není to jen Daniel Kolenda, ale i Andres Bisonni, Randy Clark, Todd Bentley… Vrcholem všeho je sbor Bethel Church, který lze považovat za duchovně velmi nebezpečné místo. Otázkou je, proč Bůh dopustil Torontské požehnání. Osobně se domnívám, že křesťané nadmíru chtěli prožitky (a dodnes chtějí). Pokud si začneme něco u Boha nadměrně vynucovat, což je v Hnutí Víry běžné, Bůh nás může vydat tomu zlému (zase jsme u prozkušování křesťanů Bohem).

Video: Projevy Torontského požehnání – srovnání s projevy v okultismu
Nahlásit nefunkční video

Více informací a videí o Torontském požehnání naleznete zde.

Závěr
Kam se dnes člověk podívá, vidí mnoho oklamaných křesťanů. Je s podivem, čemu všemu jsou dnešní křesťané ochotni věřit. Je neuvěřitelné, kolik křesťanů dělá nebiblické rituály. Nebiblický je rituál, kdy křesťan příkazem „oheň“ (nebo jiným nebiblickým příkazem) sráží lidi mávnutím ruky k zemi (někdy dotykem na čelo jako v okultismu – v kundalini nebo kvantové terapii). V Písmu nikde nestojí, že by nějaký křesťan toto dělal. V Písmu nikde nestojí, že takto mají být křesťané naplňování Duchem Božím. V Písmu nikde nestojí,  že příkazem „oheň“ se vymítají démoni!

Je neuvěřitelné, kolik křesťanů si neověřuje duchy. Bludy se nešíří jen v církvích, ale i na internetu a přes křesťanskou literaturu, kterou často vydávají evangelisté prosperity. Opět zdůrazňuji, nikdy se nespoléhej na učení, zkušenosti nějakého člověka. Můžeme samozřejmě sledovat kázání různých kazatelů, je ale potřeba rozsuzovat. Každý člověk je omylný – všichni máme jen částečné poznání. Pokud se spoléháš na nějakého člověka (např. tvého oblíbeného kazatele), máš problém s Bohem. Na Boha se máme spoléhat, ne na člověka! Církve mají své vedoucí, ale nad nimi vždycky musí být Ježíš Kristus.

„Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč mě. Veď mě a uč mě pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den!“
Bible, překlad 21. století, Žalm 25,4-5

Na úplný závěr musím zdůraznit verš z 1.Jana 4,1: „Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků“. Z tohoto verše je patrné, že falešní proroci (falešní učitelé) budou/jsou úzce spojeni se satanem a jeho démony. Já osobně v tomto verši vidím Torontské požehnání (křesťany spolupracují s démony).

Může vás zajímat:
Bude spasená celá Afrika?
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?
Pravda o hypnóze
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Démonické projevy v církvích
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Pozor na „ohnivé tunely“!
Pozor na evangelium prosperity!
Může mít křesťan démona? Ano!
Nebezpečí kundalini
Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?