Ulf Ekman

Ulf Ekman prožil své obrácení v prostředí luterské církve. V 80. letech minulého století studoval na Haginově biblické škole v USA. Ekman byl švédským kazatelem a zakladatelem charismatické církve Livets Ord (Slovo života) a teologické školy Livets Ord University v Uppsale. Třicet let působil jako hlavní pastor církve. Na základě svého učení se stal duchovní autoritou křesťanského směru Hnutí Víry, které je úzce spojené s ďáblem a jeho démony (jde o učení démonů). Ekmanova kniha „Bůh chce uzdravit všechny“ napovídá o jeho učení ohledně fyzického uzdravení člověka (všechny fyzické nemoci jsou již uzdraveny, uzdravení stačí přijmout osobní vírou – jsem již uzdravený). V roce 2014 (společně se svou manželkou) konvertoval do Římsko-katolické církve. Manželský pár publikoval knihu „Velký objev – Naše cesta do katolické církve“, ve které ozřejmil okolnosti svého rozhodnutí.

Nutno upřesnit, že ne všechny dnešní sbory Slovo života, praktikují učení Hnutí Víry.

Ulf Ekman