Shepherd Bushiri

Shepherd Bushiri (nar. 1983) je křesťanský kazatel z Mzuzu (Afrika), který je zakladatel církve Bushiri Shepherd Ministries. Když byl Shepherd malý chlapec, prý se mu zjevoval ve snu Bůh, který mu říkal jména lidí a jejich problémy. Tak začala jeho prorocká služba. Dneska Shepherd prorokuje politikům i podnikatelům (za všechno si nechává tvrdě platit). Shepherd je velmi zámožný podnikatel, který vlastní 26 zlatých dolů po celé Africe. Dokonce spolupracuje se společností Google.

Shepherd Bushiri
Shepherd Bushiri

Léčení a kříšení mrtvých
Shepherd Bushiri má uzdravovací službu (podle jeho slov, uzdravil lidi z rakovina, tuberkulózy, HIV…), dokonce i křísí mrtvé. Zachází až tak daleko, že prodává vodu, která má léčit. Nejedná se prý ale pouze o nějakou „pomazavou vodu“, ale o moc Ježíše Krista. V této souvislosti se dokonce odvolává na tento verš z Bible:

„Kamkoli ta řeka přiteče, zahemží se to živočichy a moře ožije velikou spoustou ryb. Kamkoli ta řeka přiteče, všechno se tam v její vodě uzdraví a ožije.“
Bible, překlad 21. století, Ezechiel 47,9

Padání pod Boží mocí
Shepherd Bushiri dokáže pouhým mávnutím svých rukou porážet celé zástupy lidí (prohlašuje, že se jedná o Boží moc – projevy Ducha Svatého). Padání pod Boží mocí sice biblické je, jenže tito lidé nepadají, ale jsou tvrdě sraženi na znak, mají nepříjemné a nevědomé záškuby svalů, nepříjemné až bolestivé křeče a třes, projevy opilosti, vydávají zvířecí a jiné zvuky atd.

Toto není z Ducha Svatého, toho je magie (od démonů)!

Doporučený článek k prostudování: Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?

Video: Prorok Shepherd Bushiri 1.
Nahlásit nefunkční video

Video: Prorok Shepherd Bushiri 2.
Nahlásit nefunkční video

Závěr

„Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-11

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,15

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 16,17-18

Může vás zajímat:
Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ
Pravda o hypnóze
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?