Hnutí Víry

Hnutí Víry je křesťanský proud, který vznikl v Americe v 70. letech 20. století z křesťanského letničního hnutí. Kazatelé hnutí Hnutí Víry kladou velký důraz na zázraky. Chudoba je vnímána jako prokletí, které má být překonáno vírou. Někteří kazatelé z Hnutí Víry (tzv. kazatelé prosperity – falešní učitelé, falešní proroci) používají hypnózu, sugesci, promyšlenou manipulaci, davovou psychózu, emoční šílenství… Někteří kazatelé prosperity dokonce otevřeně spolupracují se satanem a jeho démony – Nebezpečí kundaliny. Satan v tomto křesťanský proudu má velké slovo, neboť kazatelé prosperity jdou po penězích a jsou okázale bohatí – a toto bohatství pochází z kazatelské činnosti.

Vznik hnutí
Počátky hnutí jsou spojeny s působením baptistického pastora Eseka W. Keynona (1867-1948), jehož ústředními důrazy byly „pozitivní vyznávání Božího Slova“ a „zákon víry“, který spočívá na Božích pravidlech. Dalším významným představitelem byl Kenneth Hagin (1917-2003), na nějž navázal jeho spolupracovník Konneth Copeland (hudebník a kazatel), když vytvořil tzv. „zákony prosperity“.

Kdo spadá do Hnutí Víry?
Benny Hinn, Reinhard Bonnke, Daniel Kolenda, Kenneth Copeland, Joyce Meyer, Chris Oyakhilome, Joel Osteen, John Hagee, Jesse Duplantis, Todd White a mnoho dalších.

Video: Hnutí Víry – Nebezpečné učení, 1-3 díl (Justin Peters)

Sdílejte: