Jak vznikl svět?

Jak vznikl svět? Jak vznikla příroda a člověk? Vzniklo toto všechno evolucí, nebo to stvořil Bůh?

Bible (Boží Slovo) nám říká, že je jeden Bůh – Stvořitel, který stvořil všechno (zemi, přírodu, lidi…). Jenom u Boha je absolutní pravda, takže věřte za vším stvořením (včetně satana) stojí Bůh.

Dokument: Jak vznikl svět?
Nahlásit nefunkční video