Biblické verše v obrázcích

Biblické verše v krásných obrázcích ke stažení zdarma.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka
 

„Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré“
Bible, Genesis 1,31

Bůh viděl

„Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“
Bible, Matouš 22,37

Miluj Hospodina

„Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým srdcem.“
Bible, Jeremiáš 29,13

Budete mě hledat

„Chválím tě, Hospodine, celým srdcem svým, vypravovat chci o všech tvých zázracích!“
Bible, Žalmy 9,2

Chválím tě, Hospodine

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“
Bible, Přísloví 3,5

důvěřuj Hospodinu

„Já vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní zcizoložil ve svém srdci.“
Bible, Matouš 5,28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka