Biblické verše v obrázcích

Biblické verše v krásných obrázcích ke stažení zdarma.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka
 

“Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré”
Bible, Genesis 1,31

Bůh viděl

„Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“
Bible, Matouš 22,37

Miluj Hospodina

„Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým srdcem.“
Bible, Jeremiáš 29,13

Budete mě hledat

„Chválím tě, Hospodine, celým srdcem svým, vypravovat chci o všech tvých zázracích!“
Bible, Žalmy 9,2

Chválím tě, Hospodine

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“
Bible, Přísloví 3,5

důvěřuj Hospodinu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka