Mýty a fakta o vegetariánství

Můžeme jíst maso ze zvířat? Být či nebýt vegetarián? Proč jsou ve skutečnosti lidé vegetariáni?

Vegetariánství
Vegetariánství je způsob lidského stravování (diety), kdy je z jídelníčku vyloučeno maso (vepřové, červené maso, drůbež, ryby, mořské plody…). Existuje celá řada typů vegetariánské stravy:

1. Buddhistické vegetariánství. Ne všichni buddhisté jsou vegetariáni.
2. Frutariánství. Povoluje pouze ovoce, ořechy, semena a jiné rostlinné části, které mohou být získány bez poškození rostliny. Při sběru plodů navíc nesmí být zraněna rostlina, a proto jedí někteří frutariáni jen plody, které spadly na zem.
2. Makrobiotická strava. Skládá se převážně z celozrnných obilovin a luštěnin. Makrobiotika je založená na taoistickém učení o harmonii eneriií jing a jang v těle člověka.
3. Laktovegetariánství dovoluje mléčné výrobky, ale ne vejce. Tato forma vegetariánství je také podporována mnoha východními náboženstvími jako džinismem, hinduismem nebo již zmíněným buddhismem. V západním světě byla také rozšířena hnutím Hare Krišna v 60. letech minulého století.
4. Ovovegetariánství. Povolená jsou vejce. Mléčné výrobky jsou zakázané.
5. Laktoovovegetariánství. Povolená jsou zvířecí a mléčné výrobky – vejce, mléko a med.
6. Sattvická strava, známá jako jogínská strava, je založená rostlinné stravě a může rovněž zahrnovat mléčné výrobky (ne vejce) a med, ale vylučuje vše z rodu česnek (cibule, česnek, pažitka), červenou čočku, duriánové ovoce, houby, modré sýry i alkoholické nápoje.
7. Veganství. Vegani odmítají veškeré zvířecí maso i vedlejších produkty živočišné produkce – mléko, med a vejce. Vegani též odmítají rafinované (čištěné) nebo vyráběné položky prostřednictvím jakéhokoli takového produktu, jako je například živočišným uhlím rafinovaný bílý cukr nebo na živočiších testovanou jedlou sodou. Vegani ani nenosí nic, co obsahuje živočišné látky: kožené bundy a boty, hedvábí…
8. Vitariánství (syrové veganství). Smí se jíst pouze čerstvé a nevařené ovoce, ořechy, semena a zelenina.

Proč jsou lidé vegetariáni?
K vegetariánství se lidé hlásí z různých důvodů. Někteří nejedí maso z etických důvodů, z úcty ke zvířatům, která vnímají bolest a stres. Někdo zase tvrdí, že žádné zvíře si nezaslouží zemřít pro naše chuťové buňky.

Vegetariánství je úzce spjato s jógou, tedy s okultismem!

Višvaguru Mahéšvaránanda
Višvaguru Mahéšvaránanda je světově uznávaný odborník na védy, védskou kulturu, učitel jógy. Do Evropy přijel v roce 1970 a vytvořil vědecký a mezinárodně uznávaný systém cvičení nazvaný – Systém Jóga v denním životě, který se z Evropy rozšířil do celého světa. Višvaguru Mahéšvaránanda uznává a dlouhodobě propaguje vegetariánský způsob života. Také potvrzuje, že jóga je úzce spjatá s vegetariánstvím.

„Uctívám tříokého Boha Šivu, který je všudypřítomný. Kéž nám i přírodě požehná zdravím. Kéž nás osvobodí svým požehnáním a dovede nás k nesmrtelnosti.“
Višvaguru Mahéšvaránanda (zdroj: mahesvarananda.cz)

„V naší organizaci Jóga v denním životě jsou z 99% celé rodiny včetně dětí vegetariánské.“
Višvaguru Mahéšvaránanda (zdroj: video níže)

„Svaly a síla vytvořené z masa jsou plné agresivity a zvířecích vlastností a lidé pak nedokážou ovládat své emoce a hněv. (…). Miliony zvířat jsou denně zabíjeny a jejich bolest a utrpení se odráží na fyzickém zdraví lidí, zdraví psychickém, emočním a podobně, takže v každém ohledu není dobré zabíjet a jíst zvířata.“
Višvaguru Mahéšvaránanda (zdroj: video níže)

„Když se stanete vegetariáni, budete úspěšnější v duchovnosti, či józe, v modlitbách, budete zdravější. Velké osobnosti, které byly také vegetariány, žily na celém světě. Ježíš byl také vegetarián. (…) Ježíš řekl, nezabiješ. To neznamená jen vaší rodinu, nebo jen lidi, nezabiješ se vztahuje na všechna stvoření.“
Višvaguru Mahéšvaránanda (zdroj: video níže)

Video: Višvaguru Mahéšvaránanda

Tady vidíme, že jogíni kladou velký důraz na vegetariánství a tvrdí (lživě), že „vibrace“ masa jsou škodlivé a snižují duchovní vnímavost.

MUDr. Karel Erben o škodlivosti vegetariánství
MUDr. Karel Erben říká:

„Ono je všeobecným přesvědčením, že vegetariánství je velice zdravý stravovací způsob. Já jsem si to myslel taky. Až do té doby, než jsem viděl práce Ing. Blažíčka v době, kdy šéfoval biochemickou laboratoř ve Vojenské nemocnici v Bratislavě. Dal dohromady velkou skupinu vegetariánů a v ní podskupinu veganů, a výsledek byl, že tyto skupiny mají vyšší (horší) hladiny homocysteinu než normálně se stravující populace. U veganů to bylo ještě horší“
MUDr. Karel Erben

Homocystein je aminokyselina, která vzniká při normálním metabolismu u lidí a jiných savců z aminokyseliny methioninu. Odbourává se na cystein za pomoci vitamínů B (zvláště B6, B12, kyseliny listové). Nedostatek těchto vitamínů, například ve stravě vegetariánů, anebo vzácná dědičná choroba (homozygotní homocystinurie) mohou vést ke zvýšené hladině homocysteinu v krvi.

Video: MUDr. Karel Erben: Homocystein a vegetariáni

Vegetariánům chybějí vitamíny skupiny B
Vegetariáni trpí nedostatkem vitamínů skupiny B, zejména vitamínu B12. Jeho hlavními zdroji jsou ryby a maso, což oni odmítají. Vegetariáni též trpí zvýšenou hladinou proteinu homocysteinu v krvi. Tento protein je při normální skladbě stravy rozkládán vitamíny B12 a B6 na aminokyseliny, které organismus nadále zpracovává, zatímco vegetariánům se hromadí v krvi a stává se pro tělo toxickým. Než ale dojde k těmto změnám, zpravidla trvá řadu roků. Proto lékaři vegetariánům radí, ať pravidelně užívají potravní doplňky obohacené o vitamíny (B12, B6 a železo) nutné pro správné okysličování krve.

Vegetariánská strava je prý důležitá k probuzení Kundalini energie
Nithyananda (hinduistický duchovní vůdce) tvrdí, že vegetariánská strava je důležitá k probuzení Kundalini energie. Nithyananda vyzývá všechny, aby vyzkoušeli vegetariánskou stravu a zažili pro sebe pozitivní vliv na vaši náladu, energii, vzrušení pro život. Kundalini je prý kosmická a současně lidská energie známá v hinduismu, tantrismu a v józe. Kundalini energie není nic jiného než okultismus! Tady zase vidíme, jak je vegetariánství úzce spjaté s démonickým světem. O kundalini více ve článku Nebezpečí kundalini.

Vegetariánství jako okultismus
Pokud někdo bere vegetariánství jako alternativní medicínu (makrobiotika), pak nutno upozornit, že jedná o formu okultismu! Forem okultismu je mnoho, např. jóga, trancendentální meditace, Silvova metoda, reiki, numerologie, horoskopy, věštění, astrologie, telekineze, čarodějnictví, magie, alternativní medicína (homeopatie, kvantová terapie…), kabala, atd. Alternativní medicína působí na základě démonické moci! Může dokonce docházet k přenosu démonické bytosti na léčeného.

Pentagram a vegetariánství
Jako pentagram se označuje pěticípá hvězda nakreslená pěti přímými tahy. Pentagram není jen pěticípá hvězda otočená hrotem dolů! Pentagram rozhodně lidem nedává lidem ochranu, harmonii ani pochopení. Ani nepředstavuje živly: voda, země, vzduch, oheň… Každý jeho cíp nepředstavuje jedno období života (zrození, zrání, dospělost, stárnutí, smrt). To všechno je satanova lež! Pentagram používají okultisté v magii, čarodějnictví! Okultní symbol je též hexagram (✡, šesticípá hvězda).

Iva Bahníková a Petra Škvorová jsou ženy, které se prý znají z minulého života (další démonská lež). Tyto ženy vám ukážou na pentagramu, co jim nalhávají démoni o vegetariánské stravě…

Zdroj: YouTube

Video: Pentagram a vegetariánství

Vegetariánství a Bible
Z Bible víme, že maso ze zvířat můžeme konzumovat. Bůh jasně řekl, že si máme zvířata podmanit, konzumovat jejich maso…

„Bůh tehdy Noemovi i jeho synům požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se, naplňte zem. Ať z vás má strach a hrůzu všechna polní zvěř, všechno nebeské ptactvo, všechno, co se hýbe po zemi, i všechny mořské ryby: jsou vám vydáni do rukou. Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny.“
Bible, překlad 21. století, Genesis 9,1-3

„Druhého dne, zatímco se cestou blížili k městu, Petr vystoupil na plochou střechu domu, aby se modlil. Okolo poledne dostal hlad a chtěl jíst. Než mu však připravili jídlo, upadl do vytržení. Uviděl otevřené nebe a něco jako velikou plachtu, jak se za čtyři cípy spouští na zem. V ní byla všemožná čtvernohá polní zvířata i šelmy, plazi a ptáci. Vtom k němu zazněl hlas: „Vstaň, Petře, zabíjej a jez!“ Petr odpověděl: „To ne, Pane! Nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo poskvrněného.“ Ale hlas k němu promluvil znovu: „Co Bůh očistil, neměj za nečisté!“ Opakovalo se to třikrát, než byla plachta vytažena zpátky do nebe.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 10, 9-16

„Člověka nešpiní to, co mu vchází do úst, ale to, co mu z úst vychází.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 15,11

Z Bible také víme, že zvířata nejsou obdařena rozumem, ale jednají pudově…

„Tihle se však chovají pudově jako nerozumná zvířata, určená k ulovení a na porážku.“
Bible, překlad 21. století, 2. Petr 2,12

„Tito se však vysmívají tomu, co neznají, a to, co znají pudově jako nerozumná zvířata, je vede do záhuby.“
Bible, překlad 21. století, Juda 1,10

Z Bible také víme, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Ne zvířata! Pokud někdo říká, koná, myslí si, že zvířata jsou rovni člověku (nebo jsou dokonce nad úroveň člověka), rouhá se Bohu – vysmívá se Bohu (hřeší)!

„Tehdy Bůh řekl: Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.“
Bible, překlad 21. století, Genesis 1,26-27

Bible nás jasně učí, že zvířata nemohou být postavena na úroveň člověka, nemohou být pomocí jemu rovnou…

„Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná.“
Bible, překlad 21. století, Genesis 2,20

V Bibli také stojí, že na konci věků, budou lidé odrazováni nejen od manželství, ale i od konzumace masa!

„Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky. Prolhaní pokrytci s cejchovaným svědomím budou lidi zrazovat od manželství a zakazovat jim jíst, co Bůh stvořil. Ti, kdo věří a znají pravdu, to však mají požívat s vděčností, neboť vše, co Bůh stvořil, je dobré a nic, co se přijímá s díkůvzdáním, není třeba odmítat; posvěcuje se to Božím slovem a modlitbou.
Překlad 21. století, 1.Timoteus 4,1-5

Ježíš Kristus nebyl vegetarián!
Pokud někdo tvrdí, že Ježíš Kristus byl vegetarián, lže. V Bibli je hned několik případů, kdy Ježíš jedl maso…

„Když stále nemohli samou radostí uvěřit a jen se divili, zeptal se jich (pozn. ježíš): Máte tu něco k jídlu? Podali mu tedy kus pečené ryby, on si ji vzal a pojedl před nimi.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 24,41-43

Ježíš poslal Petra a Jana se slovy: „Jděte nám připravit beránka k velikonoční večeři.“
„Kde ho máme připravit?“ zeptali se.
Odpověděl: „Jen co vejdete do města, potká vás člověk nesoucí džbán vody. Až vejde do domu, jděte za ním. Tam řekněte hospodáři: ‚Mistr se ptá: Kde je místnost, v níž bych se svými učedníky pojedl beránka?‘ On vám pak ukáže velikou horní místnost prostřenou k jídlu. Tam připravte večeři.“ Odešli tedy, nalezli všechno tak, jak jim řekl, a připravili beránka.
Když pak nadešla ta chvíle, posadil se s apoštoly za stůl. Tehdy jim řekl: „Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka předtím, než budu trpět. Říkám vám, že už ho neokusím, dokud nedojde naplnění v Božím království.“
Uchopil kalich, vzdal díky a řekl: „Vezměte jej a rozdělte se spolu. Říkám vám, že už neokusím plod vinné révy, dokud nepřijde Boží království.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 22,8-18

Závěr
Maso obsahuje bílkoviny. Bílkoviny hrají velmi důležitou roli v lidském těla. Zejména slouží při transportu a uskladňování různých látek v těle, řídí také některé fyziologické funkce, spouštějí chemické reakce v těle a podílejí se na obranyschopnosti organismu. Bílkoviny jsou důležité pro růst vlasů, kostí, nehtů, mají vliv na růst svalové hmoty. Živočišné bílkoviny na rozdíl od bílkovin rostlinného původu jsou mnohem lépe vstřebatelné. Při nízkém příjmu bílkovin mohou nastat zdravotní obtíže. Pokud máme málo bílkovin, jsme v duchovní oblasti lehce napadnutelní (to satan a jeho démoni moc dobře vědí, proto lidem doporučují nejíst maso). Satan skrz vědu lidem vnucuje (lživě), že jíst maso je škodlivé.

Bůh ustanovil potravní řetězec, který prospívá nejen zvířatům, ale i člověku. Nebo mi snad chce někdo namluvit, že máme zakázat lvům nebo vlkům zakázat lovit zvěř? Máme zakázat pavoukům lovit mouchy? To rozhodně ně. Stejně tak žádnému člověku nemůžeme diktovat, zda má jíst či nejíst maso. Nediktujeme, jen upozorňujeme a konstatujeme fakt, že vegetariánství inklinuje k démonským silám.

Pojďme si to shrnout:

1. Bílkoviny jsou nejzákladnější složkou stravy pro člověka. Bez dostatečného přísunu přirozených bílkovin začíná selhávat oběhový, imunitní a nervový systém.
2. Vegetariáni mají vyšší (horší) hladiny homocysteinu než normálně se stravující populace, proto musí užívat vitamíny B12, B6 a železo.
3. Není pochyb, o tom, že vegetariánství vládne józe (jogíni jsou většinou vegetariáni), v mnoha falešných náboženstvích. Jóga je druh okultismu, kde je silné duchovní pozadí – živá komunikace s démonským světem. O józe více článek Nebezpečí jógy.
4. V Bibli stojí (Bůh řekl), že si máme zvířata podmanit, konzumovat jejich maso.
2. V Bibli nikde nestojí, že lidé mají být vegetariáni. Ani ježíš nebyl vegetarián!
4. Satan a jeho démoni radí lidem, ať nejí maso. Některým křesťanům radí, že duchovní člověk by měl být vegetarián. Satan to s žádným člověkem nemyslí dobře!
5. Příznivci vegetariánství shodně tvrdí, že vegetariánství je vhodné pro všechny – mladé i staré, děti i těhotné… To je velká lež!

Doporučené články:
Mohou být postavena zvířata na úroveň člověka?
Jaký je skutečný význam modré hvězdy ve zdravotnictví?
Co je homeopatie? Pravda o homeopatii
Kvantová terapie je satanův podvod
Pravda o hypnóze
Nebezpečí jógy
Ne všichni duchové jsou od Boha!
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?