Torontské požehnání

U zrodu tzv. „Torontského požehnání“ stál Benny Hinn, Reinhard Bonnke a pravděpodobně i další tehdejší evangelisté. Podívejte se na unikátní záběry z 80. let, kde je vidět jak Benny Hinn a Reinhard Bonnke pouhým mávnutím ruky sráží lidi – padání pod „Boží mocí“.

Video: Reinhard Bonnke – padání pod „Boží mocí“
Nahlásit nefunkční video

Video: Benny Hinn – padání pod „Boží mocí“
Nahlásit nefunkční video

Osobně si myslím, že do značné míry ovlivnila Torontské požehnání také Kathryn Kuhlmanová. Kuhlmanová dokázala pouhým mávnutím svých rukou porážet celé zástupy lidí. Stejné „obdarování“ má i kontroverzní kazatel Benny Hinn, který navštěvuje její hrob, kde podle jeho slov získává moc Ducha Svatého. Hinn také tvrdí, že se mu Kuhlmanová několikrát zjevila (jako „duchové zemřelých“ během spiritistických seancí?).

Doporučený článek k prostudování: Pozor na „křesťanský“ spiritismus!

Kathryn Kuhlmanová
Kathryn Kuhlmanová

Video: Kathryn Kuhlmanová (1974)
Nahlásit nefunkční video

V 90. letech minulého století se zrodilo tzv. „Torontské požehnání“. Vše začalo v Torontském letištním křesťanském společenství (Toronto Airport Vinevard Christian Fellowship), který vedl pastor John Arnott a který obdržel požehnání od Bennyho Hinna. Arnott se koncem roku 1993 se svojí ženou vypravil do Argentiny na shromáždění Claudio Freidzona, který rovněž přijal nové zmocnění do služby od Bennyho Hinna. Arnott pozval Claudia do Toronta. 20. ledna 1994 toto setkání vyústilo v nepřetržitý devadesátidenní řetězec masových shromáždění, která vešla ve známost jako Torontské požehnání. Během shromáždění v Torontu se u lidí projevoval psí štěkot, hadí syčení, lví řvaní, kohoutí kokrhání, neovladatelný smích, padání naznak po vzkládání rukou do krátkého či delšího sníženého stavu vědomí, nepříjemné až bolestivé křeče a třes, četné projevy opilosti, pláč a „prorocká“ zjevení. Stejně jako v Argentině, i v Torontu se na lidech začal objevovat zlatý prach a lidem se objevovaly zlaté zubní plomby. Torontské požehnání se záhy začalo šířit do celého světa.

Video: Projevy Torontského požehnání 1.
Nahlásit nefunkční video

Následně bylo Torontského letištní křesťanské společenství vyloučeno ze své mateřské organizace sborů Association of Vinevard Churches (AVC). John Wimber (1934 – 1997), mezinárodní ředitel AVC napsal:

„Nemůže podporovat nějaké exotické praktiky, které jsou mimobiblické, nemůže k nim pobízet ani pro ně poskytovat teologické zdůvodnění nebo biblické důkazní texty, ať už pro praktiky v Torontu nebo jinde… Chápeme sice, že když se mezi námi manifestuje Království, může docházet k jevům, kterým nerozumíme; ale jsme přesvědčeni, že tyto důkazy by neměly být ani požadovány ani nepatří na jeviště, ani by neměly být využívány jako příklad pro teologizování, které vede k nové nauce“

Video: Projevy Torontského požehnání 2.
Nahlásit nefunkční video

Démonská invaze do církevních organizací
Někteří křesťané dodnes nadšeně hovoří o nové vlně Ducha Svatého, která z Torontského letiště vyšla. Já hovořím o masivní a nekontrolovatelné démonské invazi do církevních organizací. Po Torontském požehnání nastalo masivní padání pod „Boží mocí“, které doprovázelo: plazení se po zemi (+ syčení jako had), hysterický smích či křik, „opilost“, neovladatelné až bolestivé tělesné cukání, třes a křeče, neovladatelné běhání, chrochtání, štěkání, dupání… Tyto projevy vidíme v dodnes. A to nejen u Bennyho Hinna, ale i u mnoha dalších kazatelů a v mnoha církevních organizacích po celém světě (Bethel Church…).

Video: Torontské požehnání vs. okultismus (srovnání) 3.
Nahlásit nefunkční video

Padání pod Boží mocí
Bible se zmiňuje o padání pod Boží mocí (Daniel 8,17, Ezechiel 1,28, Matouš 17,6) – padání tváří k zemi před Bohem. Padání pod Boží mocí je biblické! Moc dobře vím, jak vypadá padání pod Boží mocí, jenže Bible se zmiňuje o padání, ne že byl někdo tvrdě sražen k zemi. Co dneska vidíme na křesťanských shromážděních, je sražení dozadu na znak – někdy dost tvrdé až surové, a někdy dokonce až život ohrožující. Navíc vidíme, že tyto pády jsou spojené s plazením se po zemi (jako had), vydáváním zvířecích a dalších zvuků, nekontrolovatelné záškuby končetin, děsivé křičení, nepříjemné až bolestivé záškuby svalů, křeče atd. Bible se nezmiňuje o tom, že by byl někdo tvrdě sražen rukou a třásl se, syčel jako had, chrochtal jako čuník… Toto nemá nic společného s Duchem Svatým!

Doporučený článek k prostudování: Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?

Torontského požehnání vs kundalini jóga
Nutno upozornit, že projevy Torontského požehnání jsou identické manifestace jako v kundalini józe. Nyní se pojďme podívat na video, které porovnává démonské projevy při cvičení kundalini jógy – démonické „cvičení“ (levá část videa) a projevy, které vidíme na některých křesťankých akcích (pravá část videa). To je podobnost!

Video: Kundaliny jóga vs projevy na křesťankých akcích (Torontské požehnání)
Nahlásit nefunkční video

Pojďme se podívat i na další děsivá videa:

Video: Projevy Torontského požehnání 3.
Nahlásit nefunkční video

Video: Projevy Torontského požehnání 4.
Nahlásit nefunkční video

Video: Torontské požehnání – démonické projevy v křesťanském společenství
Nahlásit nefunkční video

Video: Torontského požehnání – proroctví Stacey Campbell
Nahlásit nefunkční video

Hodnotné je varování od bývalého pastora Torontského požehnání:

Video: Varování od bývalého pastora Torontského požehnání
Nahlásit nefunkční video

Není od věci si poslechnout úryvek z kázání Dave Hunta:

Video: Úryvek z kázání Dave Hunta. Prešov, rok 2000
Nahlásit nefunkční video

Závěr
Mnoho oklamaných křesťanů po celém světě považuje Torontské požehnání za veliké dobro a vylití Ducha Svatého. A není divu:

„A není divu, vždyť  sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 11,14-15

Někteří křesťané vyvyšují osobní prožitky nad Ježíše. Někteří křesťané si vynucují duchovní prožitky, manipulují s Bohem. Tito lidé vlastní vinou padají do hříchu, přivolávají na sebe Boží soud. Za Torontským požehnání vidím Boží soud, za který si může církev sama.

„zbytek svého života v těle už nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli.“
Bible, překlad 21. století, 1. Petr 4,2

„Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům.“
Bible, překlad 21. století, 1. Petr 4,17

Prosme Boha, ať  všichni oklamaní křesťané prozřou a poznají pravdu. Amen.

Může vás zajímat:
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?
Nenech si vypálit znamení (cejch) od antikrista!
Pravda o magii