Co je homeopatie? Pravda o homeopatii

Co je homeopatie? k čemu vlastně homeopatie slouží? Jak vznikají homeopatické léky? Škodí homeopatie lidem? Vše o homeopatii.

Drtivá většina dnešních lidí někdy slyšelo o homeopatii. Homeopatie v současnosti představuje nejrozšířenější obor alternativní medicíny. Homeopatie je často prezentována jako neškodný léčebný systém, který šetrně léčí miliony lidí po celém světě z různých nemocí. Homeopatie dokáže podle homeopatů vyléčit chronické i tzv. nevyléčitelné nemoci (alergie, artrózy, migrény, ekzémy, cukrovku, parkinsonovu chorobu…). Pravda je taková, že málokdo zná podrobnosti a pravdu o homeopatii. Pojďme se podívat na homeopatii pod drobnohledem.

Zakladatel homeopatie
Za zakladatele homeopatie je považován německý lékař a esoterik Samuel Hahnemann (1755-1843), který byl od svého mládí Svobodný zednář (duchovně zednářství pochází od satana). Hahnemann byl velký odpůrce křesťanství (jako každý Svobodný zednář). Hahnemann zastával názor, že nemoci představují narušení schopnosti těla se samo léčit a že je potřeba jen malý stimul k tomu, aby se rozeběhl léčebný proces. Podle Hahnemanna jsou chronická onemocnění projevem potlačené nákazy či zlého ducha. Hahnemann zpočátku používal malé dávky běžných léčiv. Později však začal používat enormní ředění a vytvořil teorii, že čím menší dávka, tím silnější efekt. Tato zcestná teorie už byla tenkrát v rozporu s dávkovou odezvou, kterou prokázali farmakologové.

„Nemoci lidí nejsou způsobeny žádnými látkami, žádnou chorobnou materií nemoci, ale jsou pouze narušením duchovní síly oživující lidské tělo.“
Samuel Hahnemann

Samuel Hahnemann
Samuel Hahnemann

Homeopatie, homeopatické přípravky
Název „homeopatie“ byl odvozen z řeckého homois (podobný) a pathos (utrpení nebo nemoc). Homeopatika jsou zpravidla miniaturní cukrové kuličky, se kterými byl proveden náročný (magický) rituál. Rituál je o ředění nějakých látek tak dlouho, až tam žádná látka nezbyde. Během výroby homeopatik se též klade důraz na správné protřepávání (např. přesným počtem úderů robotickou rukou). Během rituálu má do roztoku vstupovat nadpřirozená (vesmírná) síla (vibrace), která má způsobovat uzdravení. Homeopatika vyrábějí nadnárodní korporace, které mají roční obraty stovky milionů EUR. Jde o korporace, kterým se díky tomu zlému, podařilo udělat výjimky v zákonech. Díky těmto výjimkám se homeopatické přípravky mohou v lékárnách prodávat takřka po celém světě (včetně České republiky) vedle skutečných léků. To je opravdu něco neuvěřitelného! Dříve než se každý lék dostane do lékáren, musí projít mnoha testy. Homeopatika, ač se označují jako léky, mají výjimku a jejich výrobci nemusí prokazovat účinnost a bezpečnost tak, jako se to vyžaduje u opravdových léků!

homeopatika

Pravda o homeopatii
Podle jedné skupiny vědců, homeopatie funguje jako placebo, pokud tyto „léky“ zabírají, je tomu tak jen proto, že jim lidé věří. Další skupina vědců se shoduje na tom, že homeopatie se nachází mimo myšlenkový rámec vědy. Fakta jsou taková, že homeopatie má duchovní pozadí. Homeopatie je součástí magie a Nového světa (New Age), exploze okultismu (horoskopy, kartářky…). V homeopatických „lécích“ není ani jedna jediná molekula účinné látky a přesto může „léčit“. Jak je to možné? Léčí satan, démoni. Tam je samozřejmě něco za něco. Satan vám může „vyléčit“ nějakou chorobu, ale mohou nastat psychické potíže, změna osobnosti, nastane jiná nemoc…

Nebezpečí homeopatie
Nebezpečí homeopatie je pro lidi obrovské. Homeopatie se tváří jako dobro, ale ve skutečnosti to je zlo v čisté podobě. Homeopatie může lidi dovést, pokud se spolehnou na její léčbu, k zanedbání nemoci! Musíme si uvědomit, že Bůh si může k vyléčení nemoci použít i lékaře. Někteří homeopaté dokonce tvrdí, že homeopatie dokáže vyléčit rakovinu. Důvěřiví pacienti pak zbytečně umírají. Satan lidem namluvil, že homeopatika mají omezovat spotřebu antibiotik a podobné bludy. Oklamané matky dopují homeopatiky své děti. Homeopaté totiž šíří bludy, že homeopatika dokáží u dětí zamezit nebo zmírnit negativní reakce po očkování, léčí průjem atd.

Děsivé je, že homeopatika tolerují zdravotní pojišťovny po celém světě. Ve Švýcarsku dokonce homeopatickou léčbu hradí zdravotní pojišťovny! Homeopatika se dostala také do veterinární medicíny. Homeopatika doporučují i čeští veterináři a podávají je hlavně menším domácím zvířatům (psům a kočkám).

Pokud někdo užívá homeopatika, mohou u něj nastat tyto potíže (příznaky démonického obsazení):

1. Psychické problémy (poruchy osobnosti nebo psychózy, deprese, paranoidní onemocnění, halucinace…). Počet sebevražd v Česku stále roste! V Česku dokonce roste počet sebevražd mezi dětmi! Kolik křesťanů už spáchalo sebevraždu!
2. Chronická nespavost, náhlá buzení, děsivé sny.
3. Agrese (záchvaty zuřivosti, hněvu, prchlivosti).
4. Extrémní sebelítost, přecitlivělost.
5. Máte nutkání pořád dělat nějakou činnost – nevíte proč, ale děláte to (přejídání, nezvladatelná mlsavost, úzkost, nečisté myšlenky, atd.). S nutkáním souvisí závislosti – modloslužba (na alkoholu, kouření, elektronice, internetu, mobilu, pornografii, zvířatech, lidech, státu, tetování…).
6. Narušené vztahy (manželské hádky, nevěry v manželství…).
7. Přitažlivost okultních a magických věcí (přitažlivost esoteriky a tajných nauk). Z nejednoho křesťana se stal okultista!
9. Strachy a fobie (strach z budoucnosti, z nemocí, smrti…)
10. Ženské nemoci, náchylnost k potratům.
11. U křesťanů nastanou často duchovní problémy – duchovní otupělost/ospalost, rouhavé myšlenky, rouhání vůči Duchu svatému, neschopnost číst a slyšet Boží slovo, odpor k vnitřní modlitbě, modlit se na odiv ostatním, činit falešné pokání, stav vykládat Písmo nějakou příručkou nebo knihou… Díky homepatikům (démonické aktivitě) se z tebe může stát vlažný křesťan (kázání Nejsi vlažný křesťan?), který (pokud nečiní pokání) skončí v „pekle“.

Homeopatika doporučují lékárníci a lékaři
Homeopatika doporučují někteří lékárníci a lékaři, což je velmi zákeřné, neboť  si satan k podvodu používá vzdělaného a věrohodného člověka. Někteří (oklamaní) lékaři svým pacientům tvrdí, že homeopatický lék urychlí rekonvalescenci… Někteří (oklamaní) lékárníci zase lidem tvrdí, že homeopatika zmírňují bolest kloubů, léčí záněty, léčí rýmu a kašel… Nejprodávanější jsou homeopatika, která údajně slouží jako prevence před nachlazením a chřipkou. Tento druh homeopatik doporučují lidem někteří lékárníci v lékárnách. Někteří lékárníci doporučují, ať tento druh homeopatického přípravku, lidé užívají v celém chřipkovém období (celou zimu) jako prevenci.

Proč je homeopatie tak oblíbená?
Navzdory své nevědeckosti, je homeopatie celosvětově velmi oblíbená (i v ČR), v posledních letech dokonce její popularita roste. Jak je to možné? Vždyť  lidé věří hlavně tomu, co jim předkládá věda. Jsou za tím démonické mocnosti, peníze. Výrobci homeopatických přípravků si užívají satanových peněz. Pro peníze jsou ochotni sloužit satanu, mlžit a lhát. Satanových peněz si užívají homeopaté, kteří šíří satanův podvod. Další věc je, že jsou lidé pro své uzdravení ochotni uvěřit naprosto všemu, což se dá z lidského hlediska pochopit. Písmo nás však učí, že si máme všechno ověřovat.

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible, překlad 21. století, 1.Tesalonickým 5,21-22

Také je nutné zmínit, že homeopatie je démonická. Je to učení démonů, kterému podléhají miliony lidí z celého světa. Homeopatii propagují zpravidla démonicky obsazení lidé, kteří díky tomuto obsazení mají „zatemělou mysl“. Toto konstatuji s velkou lítostí a pokorou.

Homeopatie a „svazování démonů“
Okultisté, satanisté „svazují démony“ nejen do věcí, ale i do výrobních technologií. Pokud si někdo myslí, že jde o nějaké běžné okultisty, kteří duchovně pracují někde ve sklepě nebo v opuštěné stodole, je na omylu. Tito okultisté mohou vlastnit známé firmy, které něco vyrábí – potraviny, dětské hračky, stavební materiály… Co si budeme povídat, majitelé těch největších a nejbohatších  světových firem, jsou zpravidla zasvěceni tomu zlému. Satan těmto lidem dává peníze a moc. Něco ale za to chce (propagaci, uctívání, šíření podvodů a démonů…). Walter Disney byl členem zednářské lóže a Svobodný zednář 33. stupně. Svobodní zednáři je okultní spolek vyznávající temné síly (satana). Nejvyšším známým stupněm uvnitř zednářského systému je 33. stupeň svěcení. Proto v Disneyho kreslených pohádkách často vidíme/nevidíme podprahové informace a  okultní symboliku (uctívání a propagaci satana). Pokud se podíváme na české mocné lidi, tak zjistíme, že např. Andrej Babiš využívá služeb homeopatů. Pan Babiš přiznává, že užívá homeopatika na křivdu.

Nahlásit nefunkční video

Vzhledem k tomu, že se homeopatické přípravky vyrábí magickým rituálem (správné protřepávání, může docházet i k zaříkávání – např. robotické ruky), můžeme se domnívat, že zde dochází ke „svazování démonů“. Je možné, že někdo „svázal démony“ už do výrobní technologie homeopatických přípravků. Pak se už démoni nemusí „svazovat“ do již vyrobených přípravků, protože už tam jsou „svázáni“ – mají tam působnost.

Homeopatie a křesťanství
Mnozí lidé se mylně domnívají, že homeopatie je přírodní medicína, že jde o léky bez vedlejších účinků apod. Toto si myslí i někteří křesťané! Homeopatie je pro křesťana nepřijatelná. Není možné, aby křesťan užíval „léky“, které duchovně devastují lidi. Jako křesťané si musíme uvědomit, že homeopatie je satanův podvod (past) na člověka. Lidé, kteří užívají homeopatika, se stávají otroky temných sil. Pokud někdo užívá homeopatika, živí v sobě démony. I křesťan může být démonicky obsazený (Může mít křesťan démona? Ano!)! Každý křesťan si musí uvědomit, že homeopatie je démonická (jde o aktivitu démonů), neboť  jde o kamuflážovanou magii, čarodějnictví. Není možné užívat tabletky, které procházejí duchovním zasvěcením. Pokud jsi někdy užíval homeopatika, čiň pokání a nech se zkontrolovat na démonické obsazení. Homeopatie, stejně jako jóga, akupunktura nebo biorezonance (všechno toto je démonické), může způsobit démonické obsazení člověka (pokud se tomu otevřeme).

Na místě rozhodně není strach, obavy!!! Strach přináší muka a zasťiňuje Boží přítomnost. Strach je od satana. Jako křesťané se nemáme čeho obávat, protože máme v srdci Ježíše Krista! Křesťané nemají duchovní kontakt se světem. Křesťané nejsou součástí satanova království. Křesťané mají občanství v Nebi. Satan by se měl před každým křesťanem třást, chvět.

„my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše.“
Bible, překlad 21.století, Filipským 3,20-21

„Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!
Bible, překlad 21.století, Jakub 2,19

„Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem – skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci.“
Bible, překlad 21.století, 1.Petr 3,21-22

Další věc je, že jako křesťané máme očekávat totální podvodnost světa. Pokud tě překvapuje podvodnost světa, satanův Nový světový řád, kamuflážovaná světovláda Antikrista/satana (většina žijících lidí si myslí, že žije ve svobodě, ale přitom jsou otroky satanova systému), neznáš Písmo, nebo dokonce nebdíš. Vždyť celý svět leží ve zlu, celý svět je pod mocí satana, který je dočasným vládcem světa (Bůh je samozřejmě svrchovaně nad ním). Žádného křesťana by nemělo překvapit, že kam se podívá, vidí satanův podvod (politika, věda, vzdělávací systém, potravinářský průmysl…). Jako křesťané se nemáme spoléhat na vidění, na světské informace, nemáme se spoléhat na své pocity, na zrádné srdce… Máme se spoléhat výhradně na Boha, stále chodit v Duchu.

„Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží ve Zlu.“
Bible, překlad 21.století, 1. Jan 5,19

„Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynou. Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím.“
Bible, překlad 21.století, 2.Korintským 4,3-4

Závěr
Pravda o homeopatii je taková, že je to dokonalý podvod (satanova past), kde se používají šarlatánské praktiky spojené s okultními obřady. Homeopatika jsou šarlatánské přípravky, které se legálně prodávají jako léčiva. Opět akcentuji, že homeopatie je démonická! Aby satan přikryl pravdu, hovoří o odstranění příčiny nemoci, obnovení zdraví, harmonii organismu, samoléčivé síle v člověku, vitální síle, pozitivních energiích… Vymýšlí si fantaskní fyzikální koncepty, otisky molekul do paměti vody atd., které mají udělat na lidi, spolu s vysokou cenou, dojem. Bludu se velmi dobře daří. Ohledně homeopatie, vidím mnoho oklamaných lidí satanem. Hlavním posláním homeopatie je zavádět lidi na scestí, klamat je a šířit démony. Proč se v homeopatii objevuje po podání „léku“ počáteční zhoršení potíží? Podle homeopatů za to může snaha lidského organismu, který se snaží obnovit původní stav zdraví. To je samozřejmě blud. Je to o tom, že vám byl aplikován démon, který se díky vašim nevyznávaným hříchům a víře v homeopatii, bude ve vašem těle držet (démonické obsazení). Homeopatie se snaží zkoumat člověka. Před tím, než vám homeopat doporučí vhodný „lék“, provede s vámi pohovor. Jinak řečeno, satan se vás snaží do detailu prozkoumat a pak vám dá ten „pravý lék“ (pro vás toho nejvhodnějšího démona). Z Písma víme, že démonů je víc druhů.

„Tento druh démonů nemůže vyjít jinak než skrze modlitbu.“
Bible, překlad 21. století, Marek 9,29

Co se týče homeopatie, na místě jsou určitě naše modlitby a posty. Křesťané, modlete se za všechny lidi, kteří vyrábí a nějakým způsobem propagují homeopatii. Modleme se za lidi, kteří užívají homeopatika. Jsou to otroci satana a jeho démonů. Modleme se za to, ať  tito lidé prozřou, ať jim dá Bůh milost spasení

Mějme na paměti, že náš zápas není proti lidem, ale proti mocnostem.

„Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 6,12

Může vás zajímat:
Pravda o hypnóze
Pravda o magii
Magnetismus, magnetoterapie
Tradiční čínská medicína
Jaký je skutečný význam modré hvězdy ve zdravotnictví?