Bůh ti dá klid a pokoj

Stresujete se? Žijete v neustálém napětí? Máte finanční problémy? Štve vás šéf v práci? Hledáte pokoj? Pravý pokoj naleznete jedině u Boha!

Každý člověk touží po klidu a pokoji. Lidé chtějí „dokonalý a ničím nerušený“ život. Lidé si přejí zdraví, štěstí, radost a dostatek peněz. To pravé (nefalšované) zdraví, štěstí, radost… vám dá jedině Bůh. Satan sice může dát lidem zdraví, slávu a peníze, ovšem jen dočasně a za jistým účelem – chce lidi strhnout k hříchu. Samotné peníze závadné nejsou, ale láska k nim je špatná…

„Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.“
Bible, překlad 21. století, 1. Timoteus, 6,7-10

Nepřijetí Boha
Všude okolo sebe vidíme nepřijetí Boha: války, zločinnost, napětí, nenávist, stres… Lidé poslouchají satana, který je vede do čím dál většího neklidu. Satan nenávidí lidi a nechce, aby člověk měl vnitřní pokoj a mohl se zamyslet nad smyslem žití. Satan pořád lidem vnucuje stále nové a nové požadavky, čímž je záměrně oddaluje od Boží pravdy.

Ježíš ti dá pravý pokoj a klid
Vnitřní pokoj a klid, ochranu, život věčný v Nebi, nalezneš u Boha Ježíše Krista, který je podle Bible Kníže pokoje…

„Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje.“
Bible, překlad 21. století, Izaiáš 9,5

Pouze Bůh Ježíš ti může dát pravý pokoj – Boží pokoj. On zná tvůj nepokoj a chce tě z něj vysvobodit!

„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“
Bible, překlad 21. století, Jan 14,27

Přijmi pokáním a vírou Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele.

Může vás zajímat:
Máš v sobě Boží pokoj?
Kdo je Bůh?
Trojjediný Bůh
Ježíš Kristus je Bůh, který je nade vším
Co je biblické pokání?
Biblický křest (vodní křest)
Co je biblické pokání?
Co je hřích? Jak mám vyznat hřích?
Co je Bible a jak ji číst
Kdo je Duch Svatý?
Kdo je křesťan? Proč být křesťanem?
Křesťanské filmy
Modlitba přijetí Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele