Je možná návštěva Nebe a „pekla“?

Existuje mnoho svědectví lidí, kteří tvrdí, že je navštívil Ježíš Kristus a ukázal jim Nebe nebo „peklo“ (nebo obojí). Tito lidé shodně líčí krutosti páchané démony na lidech, kteří v „pekle“ velmi trpí. Pojďme se podívat na konkrétní případy.

Akiane Kramarik
Akiane Kramarik je dnes mladá žena, která narodila v Mount Morris ve státě Illinois v USA. Akiane začala mít ve svých čtyřech letech duchovní vize, na základě kterých začala kreslit obrazy. V šesti letech prý měla vidění Nebe a namalovala vše, co tam viděla (Ježíše Krista, krajinu…). Není pochyb o tom, že Akiane je velmi nadaná dívka a její obrazy jsou nádherné.

Akiane Kramarik
Akiane Kramarik v dětství

Video: Obrazy Akiane Kramarik 1.
Nahlásit nefunkční video

Video: Obrazy Akiane Kramarik 2.
Nahlásit nefunkční video

Zajímavé je, že v některých jejich obrazech vidím (možná je to jen můj subjektivní pocit) tvář zpěváka George Michaela…

V jiném jejím obrazu zase vidím prvky New Age.

Akiane Kramarik

Colton Burpo
Rok 2011. Tříletý chlapec Colton Burpo se během náročné operace ocitl ve stavu klinické smrti, kdy se prý v Nebi setkal s Bohem a s mrtvými příbuznými.

Video: Colton Burpo – návštěva Nebe
Nahlásit nefunkční video

Bill Wiese
Bill Wiese měl v listopadu 1998 neuvěřitelný zážitek. Ocitl se fyzicky v „pekle“, kde spatřil Ježíše Krista a neuvěřitelnou hrůzu…

„V pekle je mnoho věcí jako ohnivé jámy a obrovská ohnivá místa. Také vězeňské kobky s obyčejnými závorami na dveřích. V jedné z nich jsem se ocitl i já. V té kobce jsem potkal několik démonů, kteří byli posláni, aby mě mučili. Jejich těla byla pokryta šupinami jako jsou u zmijí. Způsobovali mi nesnesitelná muka. Jeden démon se mě dotkl svými hnáty a začal trhat mé tělo. Cítil jsem hroznou bolest. Divil jsem se, že mé rány nekrvácely, že v mém těla nebyla krev ani jiná tekutina.“
Bill Wiese

Video: Bill Wiese, 23 minut v „pekle“ 1.
Nahlásit nefunkční video

Video: Bill Wiese, 23 minut v „pekle“ 2.
Nahlásit nefunkční video

Mary K. Baxter
Mary K. Baxter tvrdí, že 10x byla v Nebi, kde viděla děti, kteří tam chodí do školy a vyučují je tam lidi a andělé. Starci tam prý vypadají na 33 let. V Nebi je prý mnoho místností, kde se nachází velké množství knih. Mary také tvrdí, že v roce 1976 byla v „pekle“, a to celkem 30x. Každou noc tam prý v strávila tři hodiny. Do Nebe a „pekla“ jí měl zavést Ježíš Kristus. Dostává člověk ihned po své pozemské smrti nové tělo? Proč by tedy bylo na konci věků vzkříšení spravedlivých a obnova těla na mocné duchovní?!

„Modlila jsem se a zjevil se mi Ježíš Kristus v lidské podobě. Místnost zaplnila oslnivá záře. Když záře zmizela, stál tam Ježíš a řekl: Zjevil jsem se ti s tím záměrem, aby jsem tě vzal na cestu a ukázal ti hlubiny, muka a rozličné úrovně „pekla“. Co ti ukážu, je poselství pro celý svět, ne jen pro pár lidí.“
Mary K. Baxter

„Peklo je uprostřed Země. Má tvar lidského těla ležícího na zádech. Má různé úrovně, stupně a rozličné ohně mučení.“
Mary K. Baxter

Video: Mary K. Baxter – návštěva Nebe a „pekla“
Nahlásit nefunkční video

Kenneth Hagin
Kenneth Hagin (1917-2003) byl též údajně v Nebi i „pekle“. Dne 2. září 1950 se fyzicky ocitl v Nebi, kde hovořil s Ježíšem Kristem. Následně sestoupil na krátkou, v jeho životě již čtvrtou exkurzi do „pekla“. Hagin se prý nakonec setkal i s apokalyptickým jezdcem, který mu předal svitek o velkém probuzení poslední doby. Během této návštěvy stál s Ježíšem před Božím trůnem a Ježíš se dotkl Haginových rukou, takže “jej pálily jako by v nich držel žhavý uhel”. Hagin prý slyšel Ježíšův hlas: “Pomazal jsem tě a povolal a dal ti zvláštní pomazání ke službě nemocným.” Hagin údajně prožil sedm osobních návštěv Ježíše Krista, čtyřikrát sestoupil fyzicky (v těle!) do „pekla“, navštívil Nebe a měl nespočet vidění a slyšení.

Kenneth Hagin
Kenneth Hagin

Angelika Zambrano
Ekvádorská dívka Angelika Zambrano měla v roce 2008 vidění Ježíše Krista, Nebe a „pekla“. Toto se odehrálo během 23 minut stavu její klinické smrti. Angelika prý v „pekle“ viděla zesnulého papeže Jana Pavla II. (v těle!), který prý za života dával přednost penězům. Ježíš Angelice řekl, že o všem co viděla, má říct lidem.

Video: Angelika Zambrano – návštěva Nebe a „pekla“
Nahlásit nefunkční video

B. W. Melvin
B. W. Melvin byl ateista, který se v červenci roku 1980 v Tucsonu (stát Arizona) napil nakažené vody, kterou někdo nechal v termosce na místní stavbě, kde pracoval a dostal choleru. Byl dehydrovaný a jeho zdravotní stav byl smrtelně vážný. Během klinické smrti měl vidění Boží Trojice a „pekla“. Ježíš mu prý řekl, že má o těchto věcech vydávat svědectví.

B. W. Melvin
B. W. Melvin

Video: B. W. Melvin – vidění Boží Trojice a „pekla“
Nahlásit nefunkční video

Daniel Ekechukwu
Daniel Ekechukwu je pastor z Afriky, kterého měl v roce 2001 vzkřísit z mrtvých evangelista Reinhard Bonnke, jehož krédo bylo: „Vyprázdnit peklo a zalidnit Nebe“. Daniel tvrdí, že byl dva dny fyzicky v Nebi a „pekle“, kde zažil šokující věci. Na tato místa ho prý zavedl anděl.

„Byla tam skupina lidí, kteří pojídali svoje vlastní tělo. To, co snědli, vzápětí vyzvraceli a tyto zvratky se po chvíli samy od sebe vznesly zpět na jejich tělo a znovu se proměnily v tělo, které znovu pojídali. Tohle probíhalo neustále dokola v nekonečném koloběhu trápení. Anděl mi řekl: „Tito lidé, které vidíš, jak pojídají své tělo, jsou ti, kteří praktikovali okultní praktiky na zemi. Zaměřovali se na pojídání lidského masa. A proto teď budou pojídat sami sebe navěky. Sklízejí to, co zaseli“ (pojídání lidského masa při okultních praktikách je v Africe běžná věc). Další skupinu tvořili lidé, kteří kradli ostatním lidem jejich půdu, zatímco byli na zemi. Ti museli svýma holýma rukama kopat tvrdou kamenitou půdu.“
Daniel Ekechukwu

Video: Daniel Ekechukwu – návštěva Nebe a „pekla“
Nahlásit nefunkční video

Alexander Barkoci
Alexander Barkoci měl vidění Nebe. O „pekle“ hovoří, že je to reálné místo (z fyzikálního hlediska – hořící oheň atd.).

„Peklo je reálné místo.“
Alexander Barkoci

Video: Alexander Barkoci – vlastní svědectví o Nebi
Nahlásit nefunkční video

Video: Alexander Barkoci vypráví svědectví o „pekle“ (někoho jiného)
Nahlásit nefunkční video

Tamara Laroux
Tamara Laroux si chtěla vzít život. Ve svém svědectví tvrdí, že byla v „pekle“ a Nebi.

Video: Tamara Laroux: Byla jsem v „pekle“ i v Nebi
Nahlásit nefunkční video

Jiří Zmožek
Jiří Zmožek vypráví svědectví o „pekle“.

Video: Jiří Zmožek – svědectví o „pekle“
Nahlásit nefunkční video

A takto bych mohl pokračovat dál a dál. Podobných svědectví je opravdu hodně.

Výše uvedení lidé shodně tvrdí, že je Boží Syn (v jednom případě anděl) zavedl do Nebe, „pekla“. Pojďme si ještě říct, že tito lidé, na základě jejich vidění, vydělávají nemalé peníze (přednášky, knihy, DVD…). Nutno ještě dodat, že některá „vidění“ a údajné fyzické návštěvy zmíněných prostor, mohou způsobovat nečistí duchové – démoni. Satan chce takto lidi (včetně křesťanů) pokoušet a svádět na scestí. Podobné je to u tzv. Torontského požehnání.

Závěr
Je možné, aby byl křesťan, před druhým příchodem Ježíše Krista na Zemi (před vzkříšením a následném uchvácením do Nebe), okamžitě po pozemské smrti v obnoveném těle v Nebi? Je možné, aby byl hříšník před vzkříšením a soudem okamžitě po pozemské smrti v těle někde mučen démony? Písmo nám neříká nic o tom, že každý člověk, který zemře, ihned dostává tělo a v tomto těle je v Nebi nebo „pekle“.

„Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil – vždyť míříš do hrobu, kde není co dělat, kde chybí smysl, moudrost i vědění!“
Bible překlad 21. století, Kazatel 9,10

„Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení.“
Bible překlad 21. století, Žalm 115,17

Může vás zajímat:
Existuje „peklo“? Jaká je pravda o „pekle“?
Je lidská duše smrtelná?
V jakých tělech jsou lidé v Nebi a “pekle”?
Kenneth Hagin