Kdo jsou démoni. Vyhánění démonů

Kdo jsou démoni? Existují vůbec démoni? Jak se z člověka vyhání démon? Kdo může být exorcista.

Všude okolo nás je neviditelný svět, ve kterém je dobro (Bůh) a zlo (satan a démoni). Ať se nám to líbí nebo ne, Bůh, satan a démoni existují. Do žádného člověka se nedostane démon jen tak z ničeho nic. Vždycky za tím něco nebo někdo stojí.

Kdo jsou démoni
Démoni jsou duchové nečistí, kteří slouží satanovi. Démoni jsou duchovní bytosti, které namlouvají lidem lži, ničí je, jak po psychické stránce, tak i po fyzické. Jejich úkol je klamat lidi a uvrhnout je do hříchu. Démoni nutí lidi ke krádežím, násilí, vraždám, sebevraždám, sebepoškozování, vulgaritám, pohrdáním lidmi… Lidi pod jejich vlivem vytvářejí falešná náboženství (Římsko-katolická cíckev, Svědkové jehovovi, Mormoni…), věří v mimozemské bytosti, vytvářejí falešné bohy, atd. Démoni dokáží klamat i poměrně velkými zázraky, například dokáží vzít na sebe podobu (i hlas) zemřelých lidí. Člověk vyvolávající duchy nekomunikuje s duchy zemřelých, ale s démony (spiritismus).

Exorcismus
Exorcismus znamená vyhánění démonů. Vyhánět démony může každý znovuzrozený křesťan. Rozhodně nevěřte lžím, které rozšiřuje Římsko-katolická církev. Římská církev tvrdí, že exorcista může být jen určitý člověk, a tento člověk musí odříkávat daný text. To je nebilické, lež a lidský výmysl. V těchto případech démon komunikuje s démonem. Vyhánění démona je „obyčejná“ modlitba s příkazem autority Ježíše Krista. Pouze Ježíš je nejvyšší autorita ustanovená Bohem. Vyhánění démona ve jménu Panny Marie je nebiblické, zase je to lidský výmysl. Pokud nějaký exorcista vyhání z člověka démona ve jménu Panny Marie, může dotyčnému pořádně uškodit (i zabít). Nehledě na to, že se takovému „vymítání“ démon jen vysmívá. Také je nebiblické vyhánět démona pomocí nějakých předmětů (kříž) a „svěcené vody“.

„A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“
Marek 16,15-18

Exorcismus video
Exorcismus – projevy démonů ve videu…
Nahlásit nefunkční video

Neúspěšný exorcismus video
Nebiblické vyhánění démonů z německé dívky Anneliese Michel. Démona se pokouší vyhánět katoličtí kněží…

Nahlásit nefunkční video

Vyhánění démonů lze vidět i ve filmu Poslední reformace.

Když démon odejde
Člověk, který byl zbaven démona, musí přijmout Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele, jinak bude napaden ještě větším počtem démonů. Člověk bez Boha bude mít těžké psychické problémy a myšlenky na sebevraždu.

Jak se vyhnout démonům?
1. Přijměte Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. V Ježíšově jménu odehánějte démony.
2. Nechte se pokřtít na očištění od hříchů. Pravidelně vyznávejte hříchy. Každý člověk hřeší – dospělý i děti, i křesťané. To říká Bible. Je potřeba hřích co nejdříve identifikovat a vyznat ho. Pokud to někdo nečiní, může se stát obětí démonské invaze.
3. Studujte Boží Slovo – Bibli.
4. Neprovozujte okultismus (astrologie, věštění, horoskopy, reiki, meditace, jóga…) ani v něj nevěřte (převtělování, horoskopy apod.). O okultismu podrobně zde.
5. Odmítejte všechny démonské nauky – mimozemšťani, reinkarnaci, evoluce
6. Vyhýbejte se všemu zlému a modlám – porno, drogy, alkohol, prostituce…
7. Neprovozujte smilstvo a homosexualitu, homosexuální chování.
8. Nepěstujte v sobě zlost, mstu, závist, lásku k penězům (peníze nejsou závadné, ale láska k nim ano).
9. Odmítejte myšlenkový proud New Age, který zasahuje do našich životů skrz politiku, ekologii, školství, lékařství, multi-level marketing, počítačové hry, dětské hračky…
10. Vyhýbejte se okultním organizacím (Svobodný zednáři…).

Jak poznám přítomnost dénoma?
1. Častý strach bez příčin.
2. Časté bolesti hlavy bez zjevných příčin.
3. Časté myšlenky na sebevraždu a sebepoškozování.
3. Potíže s dýcháním bez zjevných příčin.
4. Časté zlé sny. Může nastat démonský útok ve spánku. Napadený cítí velkou tíhu na hrudi.
5. Démoni stojí i za některými psychickými nemocemi (schizofrenie atd.).
6. Lidi, kteří soustavně lžou, mohou být ovládáni démonem.
7. Démoni vládnou lidem, kteří mají závislost na alkoholu, drogách, počítačových hrách, pornografii, výherních automatech, atd.
8. Démon může stát za různými nemocemi (od chřipky až po rakovinu). O této problematice více zde.

Chci se zbavit démona
Jak jsem psal výše – démona může vyhnat každý znovuzrozený křesťan. Najdi ve svém okolí křesťanské společenství, které se řídí Božím slovem. Dej pozor na sbory, které vyučují a šíří falešné náboženství, to se pozná například tak, že oddalují vodní křest na dlouhou dobu (musíme tě nejdřív vyučovat apod.). Můžeš si samozřejmě vyhledat konkrétního křesťana, který bude ochoten provést modlitbu na vyhnání démona. Před nebo po vyhnání démona je důležité přijmout Ježíše za svého Pána a Spasitele (ideální před tím).

Sdílejte: