Výchova dětí v dnešní době nevýchovy

Dnešní západní kultura, dnešní svět (pamatujme, že celý svět leží ve Zlu) se snaží rodičům vnutit výchovu dětí nevýchovou. Různé internetové servery, které se zaměřují na výchovu dětí, publikují články, které reprezentují myšlenku, že dítě nejlépe ví, co je pro něj dobré a může se tedy samo rozhodnout. Dítě se může rozhodnout, co bude jíst, kdy bude jíst, co bude mít za oblečení (v extrému se dítě může rozhodnout i o svém pohlaví). Hlavně prý nesmíte dítě trestat, jenom pozitivně chválit a dítě nesmíte vůbec fyzicky trestat. Všechny výše zmíněné teze jdou proti Bibli a proti Bohu, který naše děti stvořil.

„Nerozumnost vězí v srdcí dítěte, trestající metla ji však vyžene.“
Bible, překlad 21. století, Přísloví 22,15

A zároveň všechny zmíněné pilíře moderní výchovy vedou k chaosu (dítě nemá režim a hranice). Víme přeci, že chaos je nástroj ďábla. Bůh miluje řád (Jeho řád je vidět v jeho celém stvoření , v jeho pojetí manželství a církve atd.).
Dítě potřebuje vnímat řád, ctít a respektovat rodiče. Pokud ho takové základy naučíte, nebude pro něj složíte poslouchat a následovat Pána Ježíše a veškeré jiné světské autority (stále žijeme ve světě, který funguje na pravidlech).

„Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu – tak je to správné, „Cti svého otce i matku“ to je první přikázání se zaslíbením ,“aby se Ti vedlo dobře a abys žil dlouho na zemi.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 6,1-3

Dnešní svět učí děti velice nebezpečnou myšlenku, a to, že mají právo uspokojit každou svoji potřebu a povinnost jít neustále za štěstím. Následujeme Ježíše, který byl ukřižován, i my budeme vyzváni, abychom sebrali svůj kříž a následovali Ježíše. Nikde nevidím, že nesení svého kříže je cesta za štěstím. Z čistě praktického hlediska, umíte si představit, jak lidé s takovým základem z dětství budou schopni respektovat instituci manželství? Jak takové osobnosti budou schopni obětovat své pohodlí a uspokojování potřeb (zábava, nákupy zbytečných věcí, čas strávený na internetu atd.) při výchově svých dětí? Budou vůbec schopni postarat se o své staré rodiče?
Dnešní děti jsou vedeni k síle jedince a prosazování vlastních individualit (sobeckosti). Přestavte si, že se ve školce či škole setká 10 takto moderně vychovaných (nevychovaných) dětí. Jak se vzájemně utvrdí ve svých návycích.
Děti, které neumí poslouchat, neumí se podřídit a nenaučí se respektu, budou mít problém vybudouvat funkční manželství, nebudou schopni vychovat vlastní děti (protože výchova malých dětí je o sebezapření) a nebudou ochotni postarat se o své staré rodiče A hlavně tyto děti budou daleko od Boha, protože takového Boha, který vyžaduje řád a stanovuje jasné hranice, nebudou chtít. Takové děti mají stížený start do života (Bůh samozřejmě dokáže obměkčit srdce každého).

Je tedy biblické a Bohu milé, aby se děti přiměřeně fyzicky trestali a napomínali. Nepřiměřené fyzické tresty, fyzické týrání, to je nepřípustné a hřích!

„Své dítě učit kázni neváhej, dáš-li mu metlou, neumře! Když mu sám metlou nabiješ, jeho duši z pekla vyženeš.
Bible, překlad 21. století, Přísloví 23,13-14

„Kdo šetří metlu, nenávidí své dítě, zavčas je trestá, kdo je miluje.“
Bible, překlad 21. století, Přísloví 13,24

„Moudrosti dodává metla a domluva, rozpustilé dítě je pro matku ostuda.“
Bible, překlad 21. století, Přísloví 29,15

Dnešní svět útočí na děti již od prvních dnů jejich života. Ďábel zneužívá obrovskou mateřskou lásku, aby matky znejistil a dětem již od počátku ztížil cestu k Bohu. Ďábel utočí pomocí článků, jak dítě nesmíte trestat, aby prý později mělo rádo samo sebe. Ale tyhle články nenabízí funkční alternativu, jak děti usměrňovat. Jednoleté či dvouleté dítě pouze vysvětlováním řád a pravidla nenaučíte. Drzé děti budou mít problém mít kvalitní mezilidské vztahy a budou z toho samy smutné.

„Vyžeň drzouna a zmizí rozepře – konec hádek i urážek!“
Bible, překlad 21. století, Přísloví 22,10

Modlete se a postěte za své děti. Buďte s nimi a pokud nemusíte, neodkládejte je do jeslí, školek, k počítači nebo televizi… Mluvte s nimi o Bohu a Vašich hodnotách. Vysvětlujte jim vše a nelžete jim (vymýšlení ježíšků, čertů, bubáků atd.). Držte je, prosím, od jakékoliv obrazovky (chytrý telefon, tablet, playstation atd.). Oslňující záře obrazovek způsobuje uvolňování endorfinů, což způsobuje návykovost na přístrojích. Někteří televizní diváci zažívají abstinenční příznaky, když přestanou na delší čas sledovat televizi. Co se týče televize a nejmenších dětí (do 3 let), ti nedokáží odlišit skutečnost od fikce. Malé děti považují všechny televizní pořady za stejně reálné jako všechno ostatní. Další věc je, že děti vždy napodobují své rodiče. Pokud rodiče před televizí sedí dlouhé hodiny, těžko budou rodiče svým potomkům tím správným příkladem.

„Zasvěcuj dítě do jeho cesty – nesejde z ní, ani když zestárne.“
Bible, překlad 21. století, Přísloví 22,6

Choďte s dětmi do přírody.

„Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť  jim to Bůh odhalil. Jeho neviditelné znaky – jeho věčnou moc a božství – lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 1,19-20

Hodně populární je teď výchova Montessori. Tento směr byl založen řádovou sestru, která spadá pod učení římského katolicismu (falešného křesťanského směru). Montessori výchova jde přímo proti Bohu a Bibli. Tento směr je nyní skvělá a drahá past na rodiče, jak z dítěte vychovat sebestředného sobce a odpůrce Boha.
Pedagogika typu Montessori je zaměřena na podporu dítěte při rozvíjení jeho poznatků a dovedností. Dítě je považováno za osobnost od přírody dobrou, jež by měla být ve své činnosti dospělými podporována. Aktivity dítě provádí pro uspokojení sebe sama, ne vyučujícího.
Montessori a podobné moderní směry jdou proti Bibli. Pamatujte, satan obchází kolem a chce Vaše děti!

„Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist.“
Bible, překlad 21. století, 1. Petr 5,8

Může vás zajímat:
Ďábel a jeho démoni mají políčeno na rodiče a jejich potomky!
Pohádky o pekle a čertech
Mikuláš, čert a anděl
Pálení čarodějnic. Jaký je skutečný význam této tradice?
Pouštění draků
Halloween je svátek ďábla a jeho démonů!
Nebezpečí jógy
Jaký je skutečný význam Vánoc?
Jaký je skutečný význam Velikonoc?
Mýty a fakta o vegetariánství
Potrat je vražda!
Co je homeopatie? Pravda o homeopatii
Kdo je Bůh?
Uvěřil jsem v Boha, co dál?