Modlitba přijetí Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele

„Neboť  Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna.“
Bible, Jan 3,16-18

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible, Jan 14,6

„Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoli uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“
Bible, Zjevení 3,20

Pokud si uvědomuješ před Bohem Stvořitelem svou vlastní hříšnost a ve svém srdci máš opravdovou touhu učinit Ježíše Krista Pánem svého života, můžeš někde v pokojíku vyslovit modlitbu přijetí Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Pokud to opravdu ze srdce chceš a věříš tomu, co je napsáno v Bibli, můžeš to učinit právě nyní!

Příklady:

Pane Bože, děkuji Ti za všechny projevy Tvé lásky a pomoci. Nauč mě je vidět mnohem víc. Odpusť  prosím všechny mé hříchy a chyby, které mě od Tebe oddělovaly.
Pane Ježíši Kriste, děkuji Ti, že jsi zemřel i za mé hříchy a vstal z mrtvých. Otevři a uzdrav moji mysl a srdce, ať  mohu prožívat Tvoji dobrotu. Nauč mě v ní zůstat a rozumět Ti, když ke mně mluvíš.
Zvu Tě do svého života Ježíši, otevírám Ti dveře do svého srdce a svého domu. Chci, abys v mém životě vládl a Ty a Tvoje láska. Tady i na věčnosti. Děkuji Ti. Amen

Moc lituji všeho, co jsem v životě udělal(a) špatně. Upřímně Tě prosím, odpusť  mi to, už nechci dál hřešit. Cítím nepopsatelný vděk za to, že za mne Ježíš zemřel na kříži, aby mne osvobodil od mých hříchů. Moc prosím, vstup do mého života, proměňuj mě a veď mě. Amen.

Pane Ježíši bez Tebe je život prázdný. Pane Ježíši potřebuji tě! Děkuji ti za to, že jsi zemřel na kříži za mé hříchy. Otvírám ti dveře svého života a přijímám tě jako svého Spasitele a Pána. Děkuji ti za odpuštění hříchů. Ujmi se vedení mého života a změň mě, abych byl takovým, jakým mě chceš mít. Amen.

Pane Bože, odpusť  mi prosím, že jsem tě celý život ignoroval(a), a že jsem učinil(a) mnoho špatných věcí. Velmi toho lituji a chci se od toho odvrátit. Pane Ježíši, otvírám ti své srdce a prosím tě, aby ses stal Pánem a Spasitelem mého života. Ujmi se vedení mého života a proměň mě, abych žil(a) dle Tvé vůle. Amen.

Může vás zajímat:
Chci vodní křest. Vše o vodním křtu
Co je pokání? Jak mám činit pokání?
Kdo je Bůh?
Trojjediný Bůh
Bůh ti dá klid a pokoj
Dopis Boha člověku
Ježíš je pořád s tebou. Pořád!
Měj Boha vždycky na prvním místě