Proč člověk žije?

Proč žiješ? Protože ti Bůh daroval život. Autorem tvého života je Bůh. Tvůj život patří Jemu. Bůh tě stvořil s určitým záměrem, má pro tebe cíl. Záleží jenom na tobě, jestli toho využiješ.

Hledej Boha, poznávej Ho, měj s Ním vztah. To je hlavní důvod, proč žiješ!

Bůh tě moc miluje, touží po tobě! Bůh touží po vztahu s tebou. Pokud po vztahu s Ním toužíš, řekni Mu to teď! Neboj se, Bůh tě uslyší všude (je všudypřítomný). Co je důležitý, je upřímnost a touha po vztahu s Ním. Důležité jsou modlitby, denní rozhovory s Bohem a studování Bible.

Ať chceš nebo ne, Bůh s tebou ještě neskončil.

Kdo hledá Boha celým srdcem, vždycky Ho nalezne