Proč člověk žije?

Proč žiješ? Protože ti Bůh daroval život. Autorem tvého života je Bůh. Tvůj život patří Jemu. Bůh tě stvořil s určitým záměrem, má pro tebe cíl. Záleží jenom na tobě, jestli toho využiješ.

Hledej Boha, poznávej Ho, měj s Ním vztah. To je hlavní důvod, proč žiješ!

Bůh tě moc miluje, touží po tobě! Bůh touží po vztahu s tebou. Pokud po vztahu s Ním toužíš, řekni Mu to teď! Neboj se, Bůh tě uslyší všude (je všudypřítomný). Co je důležitý, je upřímnost a touha po vztahu s Ním. Důležité jsou modlitby, denní rozhovory s Bohem a studování Bible.

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás. ‚Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.‘ Jak řekli někteří z vašich básníků: ‚Jsme přece jeho rodina.‘
Bible, překlad 21.století, Skutky 17,24-28

Kdo hledá Boha celým srdcem, vždycky Ho nalezne