Jaký je skutečný význam tzv. „vševidoucího oka“?

Jaký je skutečný význam tzv. „vševidoucího oka“? Je to symbol biblického Boha, nebo satanův symbol?

Symbol „vševidoucího oka“
Tzv. „vševidoucí oko“ je symbol otevřeného oka, které je někdy umístěno v pyramidě. Kolem pyramidy bývá někdy také záře.

vševidoucí oko

Historie „vševidoucího oka“ ve zkratce
Podle nálezů a vykopávek lze symbol „vševidoucího oko“ poprvé spojit s okem boha Hóra (sokolí oko), což byl starý Egyptský bůh (falešný bůh). Následně byl nepochopitelně symbol převzat do křesťanství a doplněn o trojúhelník (tzv. Boží oko). Poté byl symbol převzat svobodnými zednáři a doplněn nedokončenou pyramidou, která se mj. nachází na jednodolarové bankovce. Oko v trojúhelníku podle zednářů symbolizuje sluneční božstvo (satana) a propojení člověka s tímto božstvem. Nedokončená pyramida symbolizuje tvořivou práci/spolupráci člověka se satanem (proto je zobrazována jako nedokončená, protože že se na ní stále pracuje).

Symbol Boha vševidoucího?
„Vševidoucí oko“ v trojúhelníku se často vyskytuje v římsko-katolických kostelích a na různých křesťanských památkách. Jaký má význam „vševidoucí oko“ v trojúhelníku v římsko-katolickém kostele? Podle Římsko-katolické církve trojúhelník symbolizuje Boží trojici a oko symbolizuje Boží vševidoucnost.

Hostina v Emauzích (1525)
Dům U Božího oka (Praha 1)

Deklarace práv člověka a občana
„Vševidoucí oko“ v trojúhelníku se též nachází na Deklaraci práv člověka a občana (francouzsky: La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), která byla vydána 26. srpna 1789 francouzským Ústavodárným národním shromážděním a představovala první krok k vytvoření první francouzské ústavy, a která byla do jisté míry ovlivněná americkou deklarací nezávislosti (americkými Zednáři) – která sama přejímala myšlenky předrevolučních francouzských Iluminátů/osvícenců (Illuminatio znamená v latině osvícení). Deklarace obsahovala 17 bodů, které výrazně ovlivnily pojetí evropského nahlížení na tato práva.

Deklarace práv člověka a občana
Deklarace práv člověka a občana

Oko boha Hóra
Horizontálně položený ovál s okem (sokolí oko) symbolizoval ve starém Egyptě „vševidoucí oko“, nejznámější jako oko boha Hóra (Hórovo oko). Hór je podle Egyptské mytologie (věda zabývající se studiem mýtů) bůh egyptského krále, egyptský bůh nebe, slunce a světla (celého světa). Podle Egyptské mytologie, byl Hór synem boha Osirise a bohyně Esety. Osirise zavraždil bůh Sutech. Hór pak dychtil po pomstě svého otce, proto bojoval o nadvládu nad světem se Sutechem. Hór sice zvítězil, Sutech mu ale vyškrábal obě oči, takže byl na nějaký čas slepí. Zrak mu vrátila bohyně Eset. Poté se jeho oči se staly symbolem bezpečnosti, dokonalosti a ochrany. Hór je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších bohů egyptského Panteonu (starověký kruhový chrám v Římě, původně zasvěcený všem bohům a od roku 609 zasvěcený Marii). Hór je někdy zobrazován jako sokol, nebo jako muž se sokolí hlavou.

Hórovo oko
Hór – středověká kresba
Hórovo oko
Hórovo oko

„Vševidoucí oko“ ve filmovém a hudebním průmyslu
„Vševidoucí oko“ je ve filmovém a hudebním průmyslu velmi významný a rozšířený symbol. Satan se takto pomocí bezbožných lidí vyvyšuje a nechává se uctívat.

Madonna
Madonna
Lady Gaga, Judas
Lady Gaga, Judas
Iron Maiden
Iron Maiden
Harry Potter
Harry Potter
Filmový průmysl
Filmový průmysl
Hudební průmysl
Hudební průmysl

Módní přehlídky
I na módních přehlídkách lze spatřit „vševidoucí oko“…

módní přehlídka
Módní přehlídka v Londýně (2018)
Módní přehlídka v Londýně (2017)
Módní přehlídka v Londýně (2017)

Církev Adventistů sedmého dne
Symbol „vševidoucího oka“ s oblibou používají adventisté sedmého dne, neboť zakladatelé této církve mají svobodozednářské kořeny.

Adventisté
Adventisté
Adventisté
Adventisté
Adventisté
Adventisté

Svědkové Jehovovi
Charles Russell (1852-1916), zakladatel Svědků Jehovových, byl svobodný zednář 33.stupně (nejvyšší možný stupeň  zednářství). Proto jehovisté s oblibou používají zednářské symboly.

Charles Russell
Charles Russell – hrobka (zednářská pyramida)
Areál jehovistů v Dánsku (tvar pyramidy s „vševidoucím okem“) – Jehovas Vidners Stævneplads

Video: Výpověď bývalých jehovistů o zednářských symbolech
Nahlásit nefunkční video

Římsko-katolická církev
Římsko-katolická církev rozšířila blud o tom, že „vševidoucí oko“ je symbol Boha vševidoucího. Ať  to ví nebo ne, římští katolíci propagují satana!

Vševidoucí oko katolíci

Vševidoucí oko katolíci

Vševidoucí oko katolíci

Vševidoucí oko katolíci
Katolická církev v Zamosci, Polsko. Na kostele je napsáno: „Velká naděje“

Vševidoucí oko katolíci

Vševidoucí oko katolíci

Vševidoucí oko katolíci

Papež Benedikt XVI.
Papež Benedikt XVI.

Britská tajná služba MI5
Britská kontrarozvědka MI5 používala symbol „vševidoucího oka“ v letech 1950 až 1970. V současnosti MI5 sice používá jiné logo (bez „vševidoucího oka“), ovšem je potřeba upozornit na to, že MI5 je velmi silný satanův nástroj, neboť je zaměstnavatelem, který je nejvíce otevřen tzv. LGBT (lesby, gayové, bisexuálové a transsexuálové).

MI5

Ve spojení s pentagramem, hexagramem
Symbol „vševidoucího oka“ lze spatřit i ve spojení s pentagramem a hexagramem.

Tetování
Dneska je populární tetování (satanův podvod), proto satan neváhal a rozšířil „vševidoucí oko“ i do tetování.

Vševidoucí oko - tetování

Elektronické festivaly
„Vševidoucí oka“ lze spatřit i na velkých elektronických festivalech, kde jsou tisíce mladých lidí.

Q-BASE
Elektronický festival Q-BASE (2015)
Freaqshow
Elektronický festival Freaqshow (2017)

„Vševidoucí oko“ na bankovkách
„Vševidoucí oko“ se nenachází nejen na jednodolarové bankovce, ale i na dalších bankovkách…

Americký dolar
Estonsko
Ukrajina
Nikaragua

Kruhy v obilí
Kruhy v obilí záměrně vytvářejí démonické síly. Symbol „vševidoucího oka“ je symbolem satana a jeho démonů, proto se tento symbol nalézá na výtvorech, za kterými stojí démoni.

Svobodní zednáři
Svobodní zednáři je celá staletí okultní organizace. Zednářem byl Karl Marx, Vladimir Iljič Lenin, Jan Masaryk, Edvard Beneš, Jan Neruda… Zednářem byl každý prezident USA: George Washington, Thomas Jefferson, James Madison, Harry Truman, Ronald Reagan, Bill Clinton, George Bush… Miliony zednářů dodnes fungují po celém světě. Symbol „vševidoucího oka“ s paprsky byl a dodnes je velmi významný zednářský symbol. Svobodné zednářství je založeno na kultu Slunce. Uctívání Slunce (slunečního božstva – satana) je základem svobodného zednářství.

Hlavní zednářský symbol (úhelník s kružítkem)

Freaqshow
Elektronický festival Freaqshow (2017)
Premiere Grand Lodge

Video: Zednářská oslava 300. výročí založení Premiere Grand Lodge (Velká Británie, 2017)
Nahlásit nefunkční video

Zednáři jsou dlouhodobě v podezření, že kontrolují politiku a ekonomiku USA, Británie, Izraele a mnoha dalších zemí. Prokazatelné je, že zednáři (NASA) stojí za údajnými lety na Měsíc, státní policií USA…

Astronauti Apolla byli zednáři
Astronauti Apolla byli zednáři
Medaile k 10. výročí (1979) přistání zednářů na Měsíci
Státní policie po celých USA je zednářská

Stát Izrael
Rothschildové (zednáři) jsou jedním z nejmocnějších a nejbohatších rodů na zemi, kteří jsou v podezření, že ovládají politiku Izraele. Na budově Nejvyššího soudu (která byla darována Izraeli Dorothy de Rothschildovou, manželkou francouzského bankéře Jamese de Rothschilda), se nachází zednářská pyramida s „vševidoucím okem“. Navíc všichni víme, že na izraelské vlajce se nachází satanský hexagram, který symbolizuje číslo 666.

Budova nejvyššího soudu státu Izrael

I na dalších místech v Izraeli lze spatřit zednářské symboly…

Město Eilat

Olympijské hry
Málokdo si uvědomuje, že olympijské hry jsou satanisticko-zednářské obřady.

Olympijské hry 2016
Olympijské hry 2016, Rio de Janeiro – uměle vytvořený pozemek ve tvary pyramidy s „vševidoucím okem“
Olympijské hry 2012
Olympijské hry 2012, Londýn
Zimní olympijské hry 2018 v jihokorejském Pchjongčchangu

Rusko
Někteří lidé si myslí, že za všechno zlo může ta zlá Amerika. Jiní zase zastávají názor, že Rusko je to pravé zlo. Obě skupiny lidí žijí v omylu. Amerika i Rusko (i další státy – Izrael, Británie, Francie…) jsou loutkami satana. Pomocí bezbožných lidí (okultní elity) satan ovládá světové ekonomiky, čímž se vyplňuje biblické proroctví. Proto nejen v USA, ale i v Rusku vidíme zednářské symboly…

Ouija
Na spiritistické tabulce Ouija se také někdy vyskytuje pyramida s „vševidoucím okem“.

Ouija
Ouija

Satanisté
Pyramida s „vševidoucím okem“ je velmi významný symbol v satanismu.

Anton LaVey, vlastním jménem Howard Stanton Levey (1930-1997), byl zakladatelem a veleknězem Církve Satanovy, autorem Satanské bible a mnoha dalších knih a zakladatelem náboženství či spíše životní filosofie známé jako LaVeyův satanismus. Anton LaVey používal/vytvářel pyramidu s „vševidoucím okem“…

Anton Lavey
Anton Lavey

Aleister Crowley (britský okultista, spisovatel, filozof, jogín, špion, šachista, astrolog, drogový experimentátor, pansexuál, pedofil…) také používal pyramidu s „vševidoucím okem“…

Aleister Crowley
Aleister Crowley

I pro současné satanisty je „vševidoucí oko“ velmi významný symbol…

Kostel lucifera
Kostel ďábla v Kolumbii

Třetí oko
Třetí oko je podle okultistů duchovní, mystické oko, které má schopnosti mimosmyslového vnímání (předvídání, jasnozřivosti, jasnovidectví…). Satanisté se často pokouší otevřít tzv. „třetí oko“. To má sloužit ke spojením se satanovým vědomím. Člověk prý takto získává osobní vztah se satanem.

Závěr
„Vševidoucí oko“ je okultní symbol, symbol satana. Jako křesťané se musíme nekompromisně distacovat od tohoto a dalších okultních symbolů.

Může vás zajímat:
Kdy přijde hlavní a konečný Antikrist?
Pravda o hypnóze
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Falešné židovství, hexagram, Synagoga satanova
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?