Kvantová terapie je satanův podvod

Kvantová terapie (kvantování) údajně vychází z kvantové fyziky. Kvantová fyzika se zabývá vlastnostmi subatomárních částic (elementární částice). Kvantová fyzika poukazuje na to, že žijeme v matrixu (simulaci). Kvantová terapie je způsob přeměny vlastního myšlení, vědomí. Kvantová terapie je o psychologii, pozitivním myšlení, meditaci, úhlu vnímání, ovlivňování reality, magickém myšlení… Kvantová terapie pracuje s myšlenkou, že všechno kolem nás jsou energie a člověk si může svým myšlením „vyříznout“ část této energie a vložit do ní svoji myšlenku. Je to způsob, jak měníme své tělo i realitu pomocí vlastních myšlenek. Je to způsob, jak v sobě objevit svou vnitřní sílu, pomocí které změníme vnímání svého života. Tuto vnitřní sílu má prý v sobě každý člověk, jen je ji potřeba v sobě probudit a začít využívat. Svou mysl prý můžeme nasměrovat pomocí tzv. kvantové vlny, čímž docílíme rychlejšího zhmotnění našich záměrů nebo přání. Kvantovou terapii lze údajně využít ve všech aspektech našeho života (rodinné vztahy, vyléčení nemocí, úspěch v zaměstnání a podnikání…). Pomocí kvantové vlny se prý lze posouvat v čase, napojovat se na frekvence a podvědomí různých lidí atd.

Kvantové terapie a léčení nemocí
Kvantové terapie má být rychlá a efektivní vědecká metoda, která dokáže vyléčit mnoho nemocí. Tato metoda prý vytváří okamžité změny, které lze vidět a pociťovat v těle (zmírňuje bolest, podporuje hojení…). Terapie probíhají osobně nebo na dálku, po telefonu nebo přes Skype. Léčení údajně probíhá dálkově přes kvantovou vlnu. Při léčení kvantovou terapií se nepracuje s žádnou energií, ale s informacemi kvantového (vesmírného) pole. Tato metoda zdůrazňuje uvědomění namísto procesu – člověk se musí dopracovat do čistého uvědomění. Pokud by někdo chtěl využít služeb „kvantového odborníka“, musí si připravit poměrně dost peněz. Terapie orgánů (včetně kvantové diagnostiky) vyjde na 2500,- Kč/60min. Terapie emočních přesvědčení (včetně odstraňování mentálních vzorců) dokonce vyjde na 3500,- Kč/60min. Konzultace lze provádět i na dálku přes Skype, cena 1 500,- Kč/60 min. V tomto případě je samozřejmě nutná platba předem na bankovní účet.

Video: Kvantová terapie 1.
Nahlásit nefunkční video

Video: Kvantová terapie 2.
Nahlásit nefunkční video

Pravda o kvantové terapii
Kvantová terapie nevychází z kvantové fyziky. Kvantová terapie se za kvantovou fyziku pouze maskuje. Kvantová terapie je magie démonů (stejně jako reiki a další “léčitelství“), skrytá podoba zasvěcování démonům. Je to satanův podvod (stejně jako jóga, homeopatika, evoluce atd.), který má lidi zavést k hříchu. Je to démonická technika, která je součástí satanova království, které je založeno na lži a podvodu. V kvantové terapii vidíme srážení lidí na znak mávnutím ruky. Pravda je taková, že lidi sráží k zemi démoni! Srážení lidí na znak rukou (démonickou mocí) je v okultismu poměrně častý jev, viz. nebezpečí kundalini. Kvantová terapie není léčení, ale zasvěcení démonům, kteří se za léčení pouze vydávají. Mnozí propagátoři kvantové terapie si užívají satanových peněz (viz. předražené „služby“). Může zde docházet k channelingu (komunikace s démony – démoni diktují klamné informace, učení), mimosmyslovým kontaktům apod. Pokud dojde k vyléčení nemocí kvantovou terapií, léčí démonická moc. Nepochybuji o tom, že vyléčení nemoci může nastat. Existuje mnoho svědectví o vyléčení nemocí pomocí kvantové terapie. Lidé jsou prý vyléčeni z běžných i nevyléčitelných nemocí, dokonce prý dochází k dorůstání končetin. K tomu nutno dodat, že pokud léčí satan, je tam něco za něco – může nastat jiná nemoc, mohou nastat psychické potíže, můžeme mít myšleny na manželkou nevěru, můžeme začít sloužit modle (telefon, sledování filmů, upneme se na zvíře a dáme ho na úroveň modlářství…), můžeme inklinovat k symbolům démonů (hexagram, „vševidoucí oko“, runa smrti…) a uctívat je (nošením na oblečení, různé přívěšky, tetování – démon se chce nechat označit), může nastat naše smrt a mnoho dalšího. Existuje rozšířený názor, že pokud léčí satan, tak je to krátkodobé. Já mám informace od bývalých okultistů, kterým se dal Pán poznat, že uzdravení od satana může trvat dlouhé roky. Ještě nutno dodat, že kvantová terapie není spojená jen s magií, psychologií a meditací, ale i s hypnózou (změněný stav vědomí) a manipulací. Manipulace je snahou o omezování svobodné vůle člověka.

Kvantová terapie je magie
Provozovatelé kvantové terapie otevřeně hovoří o tom, že jde o magii. A mají pravdu, kvantová terapie je magie, okultismus. Magie je víra získat nadpřirozenou schopnost a vyšší moc. Magie je o psychologii, o uvolňování vlastní lidské síly – síly, která je podstatně větší než je ona sama. Mág (např. kouzelník, čaroděj) spolupracuje s inteligentní bytostí (démonem), která mu umožňuje dělat nadpřirozené věci. Pojďme si říct, co všechno do magie patří: čarodějnictví, kouzelnictví, hypnóza, magické akty (zaklínání, zaříkávací formule atd.), věštění (kartářky, astrologie atd.), spiritismus (vyvolávání duchů), uhranutí, uřknutí (vyvolání nějakého problému, např. nemoc).

Magické myšlení (magie) se v posledních desetiletích vyučuje a doporučuje i v křesťanství. Především v Hnutí Víry, kde se vyučuje, že křesťané mají moc přetvořit realitu podle nich (bez Boha), stačí mít osobní (lidskou) víru. To je magie jak vyšitá. Takové myšlení se často uplatňuje k uzdravení nemoci. Díky takovému (nebiblickému) myšlení k uzdravení buďte nedojde, nebo může s uzdravením nastoupit satan (pokud mu to Bůh dovolí).

Doporučený článek k prostudování: Pravda o magii

Kvantová terapie je pro křesťany nepřijatelná
Kvantovou terapii by měl razantně odmítnout každý křesťan (a vlastně úplně každý člověk). Pokud jsi někdy provozoval kvantovou terapii (nebo jiný okultismus), čiň pokání a nech se zkontrolovat na démonické obsazení (to je samozřejmě jen doporučení).

Všimněte si, že ve výše uvedených videích, lze spatřit totožnou techniku, kterou používají i někteří „křesťané“ (Andres Bisonni, Benny Hinn, Daniel Kolenda…). Jde o bezohledné srážení lidí na znak démonickou mocí, kdy pouhým mávnutím ruky dokáže „křesťan“ srazit lidi k zemi. Jak je možné, že toto Bůh dopouští? Pokud máme víru ve falešného boha, pokud věříme falešnému křesťanskému učení, pokud děláme závadné nebiblické rituály, pokud provozujeme evangelium prosperity, zveme k sobě démony, kteří pak mají právo na nás parazitovat. Příčina je tedy člověk!

Doporučený článek k prostudování: Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?

Nevěř všemu, co je duchovní. Nepodporuj nikoho v jeho hříchu!

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Bible, překlad 21. století, 1. Jan 4,1

„Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Bible, překlad 21.století, 2. Jan 9-11

Buďme ostražití a všechno si ověřujme u Boha. Běž vždycky ke zdroji absolutní pravdy!

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,21-22

„Žijeme totiž vírou, a ne viděním.“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 5,7

Může vás zajímat:
Pravda o magii
Pravda o hypnóze
Co je homeopatie? Pravda o homeopatii