Je CERN satanův projekt?

Conseil Européen pour la recherche nucléaire (zkr. CERN) je evropská organizace pro jaderný výzkum, která má sídlo v Ženevě (Švýcarsko). Tato organizace vznikla v roce 1954. Zakládajícími členy byly Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Jugoslávie (do roku 1961), Německo, Nizozemsko, Norsko, Řecko, Spojené království, Švédsko a Švýcarsko. Následovaly další státy: Rakousko (1959), Španělsko (1961-1968 a od 1983), Portugalsko (1986), Finsko (1991), Polsko (1991), Maďarsko (1992), Česko (1993), Slovensko (1993), Bulharsko (1999), Izrael (2014) a Rumunsko (2015). Status pozorovatele má: Turecko (1961), Rusko (1993), Japonsko (1995), USA (1997) a Indie (2002). Z mezinárodních organizací pak Evropská  unie (EU) a United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

CERN
CERN – Ženeva
CERN - Ženeva
CERN – Ženeva

Zdroj fotografií: CERN

CERN oficiálně
CERN je největší a nejmodernější laboratoř částicové a jaderné fyziky na světě. Podle oficiálního stanoviska hledá odpovědi na otázky: Co je to hmota a jak vznikla? Jak jsou utvářeny hvězdy atd.?

Velký hadronový urychlovač (LHC)
CERN sestavil a provozuje největší stroj vytvořený lidmi. Jedná se o Large Hadron Collider – zkr. LHC (česky: Velký hadronový urychlovač částic), který je údajně vytvořený výhradně pro vědecké účely. LHC se stavěl 16 let. Do jeho přípravy se zapojilo více než 10 000 fyziků a na 500 výzkumných institucí a firem z celého světa i z České republiky. Součástí LHC jsou čtyři obrovské detektory (ALICE, ATLAS, CMS a LHCb). LHC je největší urychlovač částic na světě, který se nachází v kruhovém tunelu o obvodu 27 kilometrů, podzemí (v hloubce 50–150 m) na území mezi pohořím Jura ve Francii a Ženevským jezerem ve Švýcarsku. LHC byl uveden do provozu 10. září 2008. Tunel byl postaven roku 1980 pro předchozí Velký elektron-pozitronový urychlovač (LEP).

Hadronový urychlovač se skládá se z 9.600 supermagnetů. Urychlovač dokáže na krátký okamžik vyvinout neuvěřitelné množství energie držené na jednom místě.

CERN
CERN – ATLAS, ALICE, CMS, LHCb

ATLAS – výzkum subatomárních částic, extra dimenzí, částic tvořících temnou hmotu. Detektor je tvořen osmi obřími magnety.

CMS – výzkum subatomárních částice, extra dimenzí, částic tvořících temnou hmotu. Je tvořen jediným obřím magnetem (hmotnost detektoru je 12 500 tun).

LHCb – výzkum antihmoty.

ALICE – výzkum kvark-gluonového plazmatu, prvotních forem hmoty.

Velký hadronový urychlovač fotogalerie

Velký hadronový urychlovač
Velký hadronový urychlovač
Velký hadronový urychlovač
Velký hadronový urychlovač
Velký hadronový urychlovač
Velký hadronový urychlovač

Zdroj fotografií: CERN

Experimenty
Zařízení CERNu dokáže za extrémních fyzikálních podmínek vytvořit zvláštní elementární částice, které samostatně nemohou v našem světě existovat. Od roku 2010 CERN experimentuje se srážkami iontů olova, které mohou vyvolat mnohem vyšší energie. CERN v roce 2012 dokázal, za použití extrémně silného magnetického pole, vytvořit tzv. Božskou částici (Higgsův boson). Známý fyzik Stephen Hawking lidstvo varoval, že Higgsův boson se může stát nestabilním v prostředí velmi vysokých energetických hladin a může mít potenciál zničit Zemi. V březnu 2013 bylo zařízení na 2 roky odstaveno, aby byly odstraněny některé problémy. Od roku 2015 zařízení pracuje ještě ve vyšších energetických a magnetických hladinách.

Z těchto několika málo příkladů, které CERN přiznává (!), je patrné, že zařízení CERNu je pro celé lidstvo velmi nebezpečné, neboť dokáže vyvolávat nepřirozené jevy. K tomu ještě nutno podotknout, že CERN pracuje na stále vyšším výkonu zařízení.

AWAKE (Proton Driven Plasma Wake field Acceleration Experimet) je experiment CERNu, který budí další velké obavy. AWAKE je plazmový urychlovač, kde elektrony, pozitrony či ionty jsou urychlovány pomocí buzeného plazmového pole.

Video: Projekt AWAKE
Nahlásit nefunkční video

Díky těmto experimentům CERNu (což oni popírají) lze v okolí Ženevy spatřit neobvyklé jevy. Například záhadný obrovský vír na obloze…

Video: Ženeva, Švýcarsko, prosinec 2015
Nahlásit nefunkční video

CERN a rituály
CERN si v roce 2016 najmul skupinu tanečníků, která měla za úkol tancovat přímo u hadronového urychlovače. Mohlo se jednat o okultní rituál (otevření dimenze pro satana?). Pokud CERN slouží výhradně pro vědecké účely, tak proč se zde dějí tyto neobvyklé rituály?

Video: CERN „Dance of Destruction“ (tanec zničení)
Nahlásit nefunkční video

Tento rituál se nápadně podobá mayskému okultnímu rituálu, který vidíme na obrázku…

Mayové byli velice dobrými hvězdáři a s udivující přesností dokázali předpovídat pohyby nebeských těles. Velmi přesně dokázali předpovídat zatmění Slunce a Měsíce, začleňovat je do svých (okultních) rituálů. Mayská civilizace se vyznačovala nejen znalostí Bible, přesnými astronomickými propočty,  stavbou obrovských chrámů, ale i krvavými rituály, při kterých docházelo k rituálnímu zabíjení lidí (vyrvání srdce zaživa, setnutí hlavy, shození dospívajících chlapců nebo dívek do studní apod.). Tyto krvavé rituály sloužily k navázání spojení s „vyššími mocnostmi“ (démony). Mayská civilizace rozhodně neměla potřebnou techniku na stavění velkolepých měst z mnohatunových balvanů. Jak se jim tedy podařilo tyto stavby postavit? Pomocí satana a jeho démonů. Určitě si pamatujete na rok 2012, kdy měl podle mayského kalendáře skončit svět. Nemám pochyb o tom, že za tím stál opět satan, který zmátl nejen mnoho bezbožných lidí, ale i křesťanů.

CERN a Shiva Nataraja
Shiva je hinduistický bůh – ničitel „vesmíru“. Shiva Nataraja je 183 cm vysoká socha boha Šivy, která stojí před centrálou CERNu v Ženevě. Opravdu je tato socha zde náhodou?

Shiva Nataraja jakoby zapadla do strojů CERNu…

Zařízení CERNu – Shiva (fotomontáž)

V roce 2016 došlo před touto sochou k okultnímu obřadu, kterého se účastnilo několik neznámých lidí v kápích a černých závojích. Jednalo se o simulované probodnutí ženy ležící na zemi. Video bylo natočeno z perspektivy tajného pozorovatele sledujícího rituál z okna nad náměstím. Někdo by řekl, že je to dílo nějakých vtipálků. Je však potřeba si uvědomit, že CERN je největší a nejmodernější laboratoř částicové a jaderné fyziky na světě, která má přísná bezpečnostní opatření, tedy i ostrahu objektu (kamerové systémy apod.). Skutečně si ostraha ničeho nevšimla?

Video: Okultní obřad u Shivy
Nahlásit nefunkční video

CERN a číslo 666
Faktem je, že Shiva Nataraja představuje hexagram, který symbolizuje číslo 666…

Shiva = hexagram = 666

Číslo 666 lze spatřit i v logu, které CERN používá…

A by toho nebylo dost, pokud se podíváme z vrchu na CERN projekt, opět spatříme 666…

Co znamená číslo 666?
Číslo satana, antikrista.

„Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 13,16-18

Kdo ve skutečnosti stojí za CERNem?
Pravděpodobně okultní elita, která ovládá lidstvo pomocí peněz, které jim dává satan. Podle mého názoru to jsou stejní lidé, kteří stojí za okultním rituálem, který bylo možné spatřit během otevření Gotthardského tunelu ve Švýcarsku. O tomto rituálu více zde.

Podobné okultní rituály lze spatřit i na olympijských hrách. Více zde.

olympijské hry

Závěr
Opravdu hledá vedení CERNu odpovědi na otázky ohledně hmoty atd.? Nutno podotknout, že hadronový urychlovač stál v přepočtu 150 miliard korun. Další vývoj a provoz stojí další miliardy. Opravdu chce znát lidstvo odpovědi na tyto otázky (za tak vysokou cenu)? Opravdu je projekt CERN pro lidstvo užitečný?

Vemte v úvahu skutečnost, že pokud je zařízení CERNu v provozu, je pro lidstvo nebezpečné. Škodí tedy lidem. Za tím není dobro (Bůh), ale zlo (satan).

V případě CERNu  nic nebude náhoda. Rozhodně si nemyslím, že se okultní socha Shiva Nataraja (666), nachází před budovou CERNu náhodou. Také si nemyslím, že tři šestky jsou v logu CERNu náhodou. A už vůbec si nemyslím, že taneční skupina tančila jen tak (pro zábavu) u největšího stroje vytvořeným lidmi. Všechno má svůj význam.  V tomto případě okultní. Jen je potřeba si dát věci do souvislosti a konzultovat to s Bohem.

CERN je s velkou pravděpodobností satanův projekt, který řídí již zmíněná okultní elita, která je naprosto oddaná tomu zlému. Pro bohatství a celosvětovou moc jsou ochotni udělat/obětovat úplně všechno. V podstatě to jsou chudáci, které satan oklamal a zotročil. Nutno upozornit, že Bůh se těmto lidem směje. Pro tyto lidi má svrchovaný Bůh vzkaz:

„Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému: „Pojďme rozlámat jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy!“ Směje se Ten, jenž trůní v nebesích, vysmívá se jim Hospodin.“
Bible, překlad 21. století, Žalm 2,2-4

„Co je člověku platné, kdyby získal celý svět, ale sám sebe ztratil nebo sám sobě uškodil?“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 9,25

„Hospodinova je země se vším, co je na ní,celý svět i s jeho obyvateli – vždyť ji sám založil nad oceány, nad vodními proudy ji ustavil!“
Bible, překlad 21. století, Žalm 24,1-2

Vědci z CERNu se pravděpodobně snaží otevřít bránu do jiné dimenze, pokouší se prolomit čas a prostor. Také je možné, že hadronový urychlovač ovlivňuje počasí. Odpovědi na tyto otázky v podstatě nejsou pro nás křesťany důležité. Bůh má totiž všechno zlo pod kontrolou. Má pod kontrolou CERN i další lidské projekty, které vytvořil satan pomocí lidí. Díky tomu křesťané zažívají Boží pokoj.

„Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 10,29

Není pochyb o tom, že každý křesťan by se měl v prvé řadě soustředit na Boha. Dále je důležité, odhalovat pasti a podvody satana. Pokud budou křesťané satana a jeho podvody přehlížet (neupozorňovat na ně), satan bude skrz tyto podvody strhávat k hříchu čím dál víc lidí (bezbožných i křesťanů). Každý křesťan by měl lidi upozorňovat na podvodnou nauku, která se nazývá evoluce, na nebezpečí jógy, nebezpečí okultismu, nebezpečí vegetariánství

Může vás zajímat:
Bůh je svrchovaný, všemohoucí
Bůh je neměnný, stálý
Máš v sobě Boží pokoj?
Stát Izrael
Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?
Co je Kabala?
Pravda o hypnóze
Jaký je skutečný význam modré hvězdy ve zdravotnictví?
Peace symbol je falešný symbol míru