Daniel Kolenda

Daniel Kolenda je misionářský evangelista českého původu, který žije v USA. Vystudoval Southern University v Lakelandu a Brownsville Revival School of Ministry v Pensacole. V současnosti je rozvedený.

Daniel Kolenda
Daniel Kolenda (Jesus Image)

Od roku 2007 sloužil po boku s evangelistou Reinhardem Bonnkem. Od roku 2017 je předním evangelistou, prezidentem a generálním ředitelem CfaN, Ltd. (Christ for all Nations/Kristus pro všechny národy – firma, právnická osoba), kterou v roce 1974 Bonnke založil. Kolenda považuje Bonnkeho za svého mentora a „duchovního otce“…

Zdroj: danielkolenda.com

„A nikoho si na zemi nenazývejte ‚otcem‘, protože máte jediného Otce, který je v nebi.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 23,9

Mezi hlavními sponzory CfaN jsou dva kontroverzní kazatelé: Kenneth Copeland a Benny Hinn.

Reinhard Bonnke a Daniel Kolenda – požehnání (listopad 2017, Lagos – Nigérie)

„Když Petr vstupoval, Kornélius mu vyšel vstříc, padl k jeho nohám a poklonil se. Petr ho pozdvihl a řekl: “Vstaň! Vždyť  i já jsem jen člověk.“
ČSP, Skutky 10,25-26

Video: Reinhard Bonnke a Daniel Kolenda – požehnání (listopad 2017, Lagos – Nigérie)
Nahlásit nefunkční video

Vzkříšení z mrtvých
Reinhard Bonnke v roce 2001 údajně vzkřísil afrického pastora Daniela Ekechukwu, který zemřel na následky dopravní nehody. Ekechukwu dnes objíždí svět se svědectvím o svém vzkříšení a s poselstvím o realitě Nebe a „pekla“. Ekechukwu údajně v „pekle“ viděl nejen hříšné křesťany, které tam krutě mučí démoni, ale i kanibaly, kteří jsou odsouzeni navždycky pojídat vlastní tělo, které jim okamžitě dorůstá. A nebyl to pouze Bonnke, kdo vzkřísil mrtvého člověka, ale i Daniel Kolenda. Kolenda v roce vzkřísil tříletého chlapce, který zemřel přímo na kampani CfaN v Africe. Více video…

Video: Svědectví ze Sapele z Nigérie o chlapci, který byl vzkříšen z mrtvých
Nahlásit nefunkční video

Kolenda přebral Bonnkeho učení
Jelikož Daniel považuje Bonnkeho za svého „duchovního otce“, je pochopitelné, že od Bonnkeho přebral i jeho učení a techniky. Daniel věří, že až ve 20. století se Duch Svatý ukázal věřícím po celém světě. To Bonnke tvrdí v propagační videu CfaN, toto video (a další) naleznete zde. Více následující video (1:50 min.)…

Video: Daniel Kolenda v show Sida Rotha 1. část
Nahlásit nefunkční video

Podívejte se na celou show Sida Rotha, kde byl host Daniel Kolenda…

Video: Daniel Kolenda v show Sida Rotha 2. část
Nahlásit nefunkční video

Video: Daniel Kolenda v show Sida Rotha 3. část
Nahlásit nefunkční video

Daniel přebral i Bonnkeho učení o „pekle“, kde jsou podle tohoto učení v současnosti v „pekle“ trýzněni hříšní lidé…

Video: Daniel Kolenda o „pekle“
Nahlásit nefunkční video

Padání pod Boží mocí?
Daniel Kolenda kázal v Singapuru, kde bylo 4000 lidí. Během shromáždění došlo k tomu, že mnoho lidí bylo sraženo k zemi. V této souvislosti Daniel viděl židle létat ve vzduchu, slyšel křičící lidi. Toto trvalo celou hodinu (kdy nikdo nekázal, nikdo se nemodlil ani nezpíval). Podle jeho slov to v sále vypadalo jako po „výbuchu bomby“. Více video…

Video: Daniel Kolenda – „padání pod mocí Ducha“
Nahlásit nefunkční video

Vypadalo to tam snad takto?:

Video: Kazatel Shepherd Bushiri 1.
Nahlásit nefunkční video

Video: Kazatel Shepherd Bushiri 2.
Nahlásit nefunkční video

Z Bible víme, že Bůh je Bohem pokoje, ne zmatku:

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Bible, překlad 21. století, 1.Korintským 14,33

Tvrdé srážení lidí na znak, létající lidi vzduchem, to jistě není práce Ducha Svatého, ale nečistých duchů – démonů. Toto lze poměrně běžně spatřit u kazatelů vyznávající Hnutí Víry (Kenneth Hagin, Benny Hinn, Andres Bisonni…).

Doporučený článek k prostudování: Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?

Chce snad nyní někdo namítnout, že padání „pod mocí Ducha“ je biblické? Padání „pod mocí Ducha“ je biblické (Daniel 8,17, Ezechiel 1,28, Matouš 17,6)! Co ale vidíme na křesťanských shromážděních, je doslova surové srážení lidí na znak (někdy jde až o život ohrožující pády!), lidi svíjející se v křečích (bolestech), lidi vydávající zvířecí zvuky atd. Toto srážení lidí (projevy) lze dále vidět na videích zde, zde, zde, zde, zde nebo zde. Určitě si přečtěte článek Torontské požehnání (je tam spousta videí – srážení lidí pod „Boží mocí“). V Bibli není jediný záznam o tom, že by nějaký křesťan srážel „rukou“ lidi na zem. V Bibli není jediný záznam o tom, že z poražených lidí mají za těchto (dramatických) okolností vycházet démoni, že má během těchto rituálů docházet k uzdravení z nemocí, že má být takto křesťan naplněn Duchem Božím… Více článek: Ne všichni duchové jsou od Boha!.

V každém případě, pokud se podíváme na video níže, spatříme v prvních řadách démonické projevy (0:35, 0:45, 0:50 min.)…

Video: Daniel Kolenda – démonické projevy
Nahlásit nefunkční video

Ohnivé tunely
Daniel Kolenda se účastní tzv. „ohnivých tunelů“ (video níže). Je to nebiblický, závadný a magický rituál, kdy se křesťané seřadí ve dvou řadách a mezi nimi probíhá fronta lidí, kterých se křesťané z řad dotýkají.

Video: Daniel Kolenda a „ohnivé tunely“
Nahlásit nefunkční video

Daniel Kolenda se modlí s Heidi Baker
Daniel Kolenda se modlí s Heidi Baker, Michael Koulianos…

Video: Daniel Kolenda se modlí s Heidi Baker, Michael Koulianos
Nahlásit nefunkční video

Konference ohně
Daniel Kolenda na Konferenci ohně…

„radši se připrav, oheň už je na cestě… budete mít vidění Ježíše“
Daniel Kolenda

Video: Konference ohně – Daniel Kolenda (Brno 24. září 2011)
Nahlásit nefunkční video

CfaN – Daloa (Afrika)
Kolendova firma CfaN, Ltd. pořádala v březnu 2017 evangelizační kampaň v africkém městě Daloa. Během kampaně docházelo ke srážení lidí na znak…

Daloa
Daloa (Afrika)

Video: Daloa, CfaN, Daniel Kolenda, kundalini
Nahlásit nefunkční video

Manipulativní techniky (manipulace =  démoni!)
Podobně jako Benny Hinn, tak i Daniel Kolenda, rád vytváří emotivní atmosféru, což má za následek manipulaci s lidmi, davovou psychózu, hypnózu, uvádění lidí do stavu transu…  Více články Pravda o hypnóze, Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích.

Video: Daniel Kolenda vytváří emotivní atmosféru (hypnóza)
Nahlásit nefunkční video

Kde je skromnost při evangelizacích?
Písmo nás učí, že máme evangelizovat ve vší skromnosti. Co dneska vidíme, jsou honosné evangelizace, které pořádá právnická osoba (firma). V případě Daniela Kolendy je to společnost CfaN, ve které je Daniel hlavní ředitel. Sám Daniel řekl (viz. video níže), že v CfaN nejprve pracoval jako skladník, poté asistent Bonnkeho (čistil mu boty atd.), až poté se stal evangelistou. Z toho je patrné, že CfaN má sklady, pobočky, kanceláře atd. Toto stojí nemalé finanční prostředky!

„Ježíš pak svolal svých Dvanáct, dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a uzdravovat nemoci a poslal je ohlašovat Boží království a uzdravovat nemocné. Řekl jim: „Nic si na tu cestu neberte: ani hůl ani mošnu ani chléb ani peníze; neberte si ani náhradní košile. Do kteréhokoli domu vejdete, zůstaňte tam a odtud zas jděte dál. Kdekoli by vás nepřijali, vyjděte z toho města a setřeste si prach z nohou na svědectví proti nim.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 9,1-5

Video: Jak se stal z Daniela Kolendy evangelista CfaN
Nahlásit nefunkční video

Konference Light the fire again
Společnost CfaN, Ltd. pořádá konference Light the fire again, kde se setkávají osobnosti tzv. Torontského požehnání (Toronto blessing), které proběhlo v 90. letech minulého století. – Randy Clark, Heidi Baker, John Arnott…  Stejně jako tito evangelisté, tak i Daniel Kolenda, touží po nové vlně Torontského požehnání.

Video: Light the fire again 2019
Nahlásit nefunkční video

Závěr
Cílem tohoto článku není poskytnout jednoznačnou odpověď, ale předložit podněty k zamyšlení. V každém případě si všechno ověřujte v Bibli, poslouchejte (neuhašujte) Ducha svatého… A v každém případě se modlete za Daniela Kolendu a další lidi, kteří spadají pod CfaN. Nechtějte s nimi soupeřit. A už vůbec k nim nemějte žádnou nenávist. Amen.

Může vás zajímat:
Bude spasená celá Afrika?
Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ
Pravda o hypnóze
Pravda o magii
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?