Jak vznikla Země, lidé?

Vznikl svět a náhodou a z ničeho? Jak vznikl život na Zemi? Vyvinul se opravdu člověk z opice? Je biologické evoluce podvod? Je Darwinova evoluce vyvrácena? Vznikla Země velkým třeskem (náhodou a z ničeho)? Existuje Bůh? Pokud ano, kdo stvořil Boha? Mnoho otázek. Clifford Goldstein vám na tyto otázky odpoví.

„Každý dům přece někdo postavil a stavitelem všeho je Bůh.“
Bible, Židům 3,4

„Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.“
Bible, Římanům 1,20

Jak může něco vzniknout z ničeho?
Nahlásit nefunkční video

Proč je tu něco, místo ničeho?
Nahlásit nefunkční video

Existence – Na počátku
Nahlásit nefunkční video

Kdo stvořil toho, kdo stvořil Boha?
Nahlásit nefunkční video

Existence – Je Odyseus skutečnější než já?
Nahlásit nefunkční video

Má nějaký smysl bytí a existence účel?
Nahlásit nefunkční video

Etické a morální hodnoty – Od Darwina přes Dachau po Dawkinse
Nahlásit nefunkční video