Nebezpečí „umělé inteligence“

Co je to „umělá inteligence“? Co všechno „umělá inteligence“ dokáže? Ovládne jednou „umělá inteligence“ svět?

Co je ve skutečnosti „umělá inteligence“
„Umělá inteligence“ (anglicky artificial intelligence) – AI je člověkem vytvořený počítač, který se snaží simulovat funkci a myšlení reálného člověka. „Umělá inteligence“ má mnoho podob, stupní a úrovní.

Pravda je taková, že každá „umělá inteligence“ je pouhý automat bez úsudku, který používá člověkem dodané informace. „Umělá inteligence“ nepřemýšlí, nepoužívá rozum ani svobodnou vůli. Je to pouhý stroj, který má veškeré informace pohromadě, proto je  rychlejší než člověk. Co by člověk hledal několik hodin, či dnů ji trvá jen zlomek sekundy. Rychlost je možná výhoda, ovšem nelze přehlédnout, že často dodává mizerné výsledky.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je jasné, že termín „inteligence“ je nesmyslný,  matoucí a podvodný. To, čemu se dnes říká „umělá inteligence“ je pouhý algoritmus. Žádná „umělá inteligence“ v doslovném slova smyslu neexistuje a nikdy existovat nebude, protože existovat nemůže. Pod pojmem „inteligence“ si lze představit rozumové schopnosti člověka, které se prolínají se svobodnou vůlí. Nic takového člověk nedokáže vytvořit ani nakopírovat.

Níže uvedený text je o nedokonalém algoritmu, kterému se nesprávně říká „umělá inteligence“.

Kde se s „umělou inteligencí“ setkáte
„Umělá inteligence“ je tady desítky let. Velký boom začal přibližně kolem roku 2010. Tehdy se „umělá inteligence“ začala zavádět ve velkém rozsahu. Pokud vezmu dobu před deseti lety a současnost, tak rozvoj „umělé inteligence“ není nijak závratný.

Řada lidí netuší, že se s ní dnes a denně setkávají, nebo s ní dokonce i komunikují. Ať  to víme nebo ne, „umělá inteligence“ dlouhodobě zasahuje téměř do všech úrovní našeho života. Používá se v podnikatelském prostředí, v bankovním sektoru, ve zdravotnictví, v logistice a dopravě, v potravinářském průmyslu, ve filmovém a hudebním průmyslu…

„Umělou inteligenci“ používají nejrůznější asistenční systémy. Například v bankovnictví se můžete zeptat osobního asistenta na základní otázky o finančních produktech.

Na bázi „umělé inteligence“ pracují klasické pokladní systémy i samoobslužné pokladny v maloobchodních řetězcích.

„Umělá inteligence“ je součástí některých domácích spotřebičů (vysavačů, praček, sušiček, varných desek…).

S „umělou inteligencí“ se setkáte v automobilového průmyslu (nejen u elektromobilů).

„Umělá inteligence“ dokáže generovat obrázky, videa, hudbu, texty a jiné. Fotobanky jsou plné obrázků (lidí, zvířat, přírody…), které vytvořila „umělá inteligence“. „Umělá inteligence“ dokáže sestavit realistické projevy lidí (např. známých osobností, politiků), které nikdy nebyly vyřčeny. Víte o tom, že toto má i pozitivní stránku? V podstatě je tím řečeno, že má člověk vypnout televizi, nemá upnutě sledovat média a jejich dezinformační hry. Místo sledování světských informací hledej Boha, čti Boží slovo, mluv s Bohem…

„Umělá inteligence“ se hojně a dlouhodobě používá na internetu. Používají ji provozovatelé serverů a webových stránek, internetové vyhledávače, reklamní systémy… „Umělá inteligence“ na internetu sleduje chování a zvyklosti uživatelů internetu, na základě toho jim sugestivně podsouvá zprávy, reklamy. To se ve velkém rozsahu děje na sociálních sítích, zejména na Facebooku. Na internetu jsou články a fotky, které jsou vygenerované „umělou inteligencí“. Internet je plný fotek neexistujících lidí, upravených fotek a videí. Toto rozhodně není nic novodobého. Toto lze vidět vlastně už od počátku internetu.

„Umělá inteligence“ je součástí mobilních telefonů, zejména těch „chytrých“. „Umělá inteligence“ se v mobilech stará o fotoaparát, baterii, chladící systém… „Umělá inteligence“ je součástí některých aplikací, který si může uživatel stáhnout do mobilu. Mimochodem, mobilní telefon je dokonalé sledovací zařízení dnešní doby. Dokonalé sledování lidí je takové, když sledovaný dobrovolně používá sledovací zařízení, o kterém si myslí, že sledovacím zařízením není. Mobilní telefon, který používá připojení k internetu, to je to pravé zlo. Některé mobily mají technologie „umělé inteligence“ určené pro sledování. Místo toho, aby si lidé uvědomili, že toto je pravé zlo ve sledování, hystericky prosazují globální „čipovou“ totalitu.

Existují také stroje – roboti s „umělou inteligencí“, které se snaží kopírovat podobu člověka. Tyto výtvory jsou však pouhé nedokonalé stroje, které jen vzdáleně připomínají reálného člověka.

Tento výčet rozhodně není úplný.

„Umělá inteligence“ – snaha vyrovnat se Bohu
„Umělá inteligence“ je snaha vytvořit něco, co má kopírovat a nahradit člověka. „Umělá inteligence“ je lidská snaha vyrovnat se Bohu. Snaha vyrovnat se Bohu, to je jednoznačně od ďábla a jeho démonů. Snaha vytvořit nového (umělého) člověka je velmi stará a pochází z Kabaly. Kabala je nejrozsáhlejší učení démonů, jaké kdy lidstvo mělo. Z Kabaly čerpal Albert Einstein, Isaac Newton a další pseudovědci. Zcela vážně, z Kabaly dodnes čerpá Synagoga satanova. Podle Kabaly je možné napodobovat Boží dílo stvoření. Myšlenka umělého člověka (Golema), který má pomocí šému ožít, pochází z Kabaly. Dneska vidíme roboty z nových materiálů, kteří jsou „oživeni umělou inteligencí“. Tito roboti někdy vypadají jako pouhé stroje, jindy jde o vizuální kopie člověka.

Doporučený článek k prostudování: Co je Kabala

„Znám i urážení od těch, kteří sami o sobě říkají, že jsou Židé, ale nejsou, nýbrž jsou synagogou Satanovou.“
ČSP, Zjevení 2,9

„Umělá inteligence“ je a vždycky bude pouhý výtvor „něčeho nedokonalého“. Nikdy se nedorovná člověku – nikdy nebude mít lidský cit, lidské emoce, lidské pudy, lidské sny atd. Je učení démonů, že Bůh jednou připustí, že „umělá inteligence“ bude identická s člověkem. Bůh je tvůrce lidí. Bůh stvořil prvního člověka z prachu země a do jeho chřípí vdechl dech života (Genesis 2,7). Bůh dává tělu ducha, který tělo obživí.

„Mé nitro zformovals ty sám, v lůně mé matky jsi mě tkal.“
Bible, překlad 21. století, Žalm 139,13

„Začali se mu vysmívat, protože věděli, že umřela. On ji ale vzal za ruku a zvolal: „Děvčátko, vstaň!“ Tehdy se do ní vrátil duch a ihned vstala.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 18,53-55

„Že nikoli, dokudž duše má ve mně bude a duch Boží v chřípích mých,“
Kralická, Jób 27,3

Je učení démonů, že lidé budou měnit DNA, jak se jim zlíbí. Je učení démonů, že „umělá inteligence“ jednou ovládne svět, postaví se proti lidem, převezme vládu od lidí a stane se dominantní formou inteligence na Zemi. Tato představa je lidem dlouhodobě vnucována (až sugestivně) přes filmy (Já, Robot (2004), Vzpoura strojů (1986), série Terminátor a další), médii, vědou… Přes filmy jsou nám též vnucovány smyšlené bytosti v podobě mimozemšťanů v UFO. Opět jde o vytváření „dokonalých“ bytostí, které ve své podstatě uctívají démony.

Ďábel rád lidem předkládá apokalyptické scénáře.  Ďábel si rád s lidmi „hraje“, rád blafuje, šíří paniku, lže, dezinformuje, manipuluje… Je až s podivem, kolik lidí mu věří! Žádný lidský projekt ani technologie nemůže zničit Zemi. Zemi nezničí „umělá inteligence“ ani jaderná bomba. Z Písma víme, že Zemi zničí Pán Ježíš během svého návratu.

Doporučené kázání k prostudování: Satan není tak silný a mocný, jak se na první pohled zdá!

„Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť  je lhář a otec lži.“
Bible, překlad 21. století, Jan 8,44

„Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena.“
Bible, překlad 21. století, 2. Petr 3,10

Vnutit myšlenku „umělé inteligence“ mladým lidem
Dneska vidíme, že okultní elita chce vnutit myšlenku „umělé inteligence“ s lidským vědomím, zejména mladým lidem. Na různých hudebních festivalech dochází, na velkoplošných projekcích, k sugestivnímu promítání iluzorních umělých lidí, kteří mají „život věčný“, „přemýšlejí“, „cítí lásku“… Možná mají tyto projekce mají zobrazovat démonické duchy, potažmo ďábla samotného.

Afterlife, Mexico City (2023)

„Umělá inteligence“ – vlna propouštění
„Umělá inteligence“ v budoucnu zefektivní práci lidí, bude práci lidí doplňovat, zjednoduší některé úkony. Je však nemožné, aby se plně vyrovnala lidským mozkům. „Umělá inteligence“ kreativní práci nenahradí, ale zjednoduší. Je však otázka, zda to bude ku prospěchu člověka.

Díky zavádění „umělé inteligence“ nečekejme vlnu propouštění zaměstnanců. Ďábel rád šíří paniku. Ďábel chce, aby si člověk myslel, že je zbytečný a bude nahrazen nějakým strojem. „Umělá inteligence“ možná dá určité změny v oblasti zaměstnávání lidí, některá pracovní místa mohou zaniknout, ovšem jiná zase vzniknou. Toto se vlastně děje už dlouhé roky.

Je nemožné, aby „umělá inteligence“ plně nahradila práci programátora. Pokud programátorům „umělá inteligence“ ušetří např. 30% práce, tak to neznamená, že nahradí 30% programátorů.

Osobní asistenti odbavují pouze jednodušší typy požadavků, na složitější požadavky je stále nutná práce reálného člověka. „Umělá inteligence“ bude moct kompletně nahradit člověka až v momentě, kdy bude zákazník schopen říct, přesně co chce a dodat předem specifikaci. Takže nikdy.

Nebezpečí „umělé inteligence“. Je „umělá inteligence“ ku prospěchu člověka?
Nemyslím si, že je „umělá inteligence“ pro lidstvo přínosem. V určitých případech může být užitečná, ale většinou lidem ubližuje.

Lidé se soustředí na věci vedoucí k blahobytu a pohodlí. Pohodlí a blahobyt vede k nehledání Boha. Proč člověk žije? Aby hledal Boha. Pokud vás něco vede k nehledání Boha, k nespoléhání se na Boha, je to něco špatného. Nové technologie jednoznačně vedou k nehledání Boha. Všechno šlo postupně. Plíživě. Krůček po krůčku. Pod záštitou usnadnění práce, vylepšení, zdokonalení… Díky novým technologiím se lidé dostávají do těžkých závislostí. Mnoho dnešních lidí podlehlo technologickému rozvoji, zvláště mladá generace je doslova závislá na moderních přístrojích. Dneska vidíme modloslužebníky, kteří mají neustálé nutkání kontrolovat mobilní telefon – sledovat sociální sítě, různé komunikační nástroje, e-mail, SMS zprávy, surfovat po internetu… Nadměrné užívání internetu a interaktivních technologií, mění fungování mozku (člověk ztrácí soustředění, kreativitu, dostává se do stresu, nastává únava, stavy úzkosti, poruchy spánku, deprese…). Tady máte odpověď, proč přibývá duševních nemocí.

„Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 17,26-27

“Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.”
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 6,12

„Neboť  honosně mluví slova marnosti a lákají v žádostech těla výstřednostmi ty, kdo sotva utíkají těm, kteří žijí v bludu. Slibují jim svobodu, ačkoli sami jsou otroky zkázy; vždyť  čemu člověk podlehne, tím je zotročen.“
ČSP, 2. Petr 2,18-19

Vše zapříčinil vědeckotechnický rozvoj. Vědeckotechnický rozvoj už od samého počátku zásadně ovlivňuje všechny stránky života člověka. S příchodem elektřiny nastal doslova teror na lidi. Díky elektřině se používají moderní technologie. Lidé ponocují, sledují filmy, hrají hry… Ve firmách se začalo pracovat i v noci. Práce v třísměnném provozu se  prokazatelně negativně odráží na lidském zdraví. Průmysl, tak jak ho známe dnes, existuje díky elektřině. Díky průmyslu je poškozené životní prostředí. Žijeme v prostředí, které je více a více znečištěno nejen po stránce chemické, ale i energetické. Jsme doslova obklopeni elektronickými přístroji a zařízením, které vysílají nejrůznější druhy záření, která člověka ničí.

Používání elektřiny, resp. přístrojů na elektřinu, je velká dnešní modla. Ďábel je potěšen, když člověk slouží nějaké modle. Ďábel účelově převádí všechno na elektřinu. Proto je upřednostňována elektromobilita, solární elektrárny, tepelná čerpadla, tlaková kanalizace… Ďábel chce lidi elektřinou totálně zotročit!

Možná by lidstvu prospěl tzv. blackout – rozsáhlý výpadek dodávek elektrické energie na velkém území. Pak by se lidstvo s největší pravděpodobností probralo z „kómatu“ a zamyslelo se. Něco takového se může stát Božím řízením. Někdy si myslíme, že některé věci jsou k tíži člověka, ale opak může být pravdou. Kdy člověk začne opravdově hledat Boha? Když přijdou nějaké problémy. Vysoká inflace, ekonomický kolaps, měnová reforma, válka, to se může dít Božím řízením a může to být ku prospěchu člověka (aby začal hledat Boha).

Doporučené kázání k prostudování: Jsou války od ďábla?

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.“
Bible, překlad 21. století, 2. Petr 3,9

Je „umělá inteligence“ antikrist?
„Umělá inteligence“ je „protikristovský nástroj“, tedy antrikrist.

Doporučené kázání k prostudování: Kdo, co je antikrist?

„Umělá inteligence“ – spiritismus
Démoni od pradávna nabízí lidem komunikaci s duchy, resp. s nimi samotnými. To se například děje prostřednictvím channelingu a spiritismu. Spiritismus je o komunikaci s „duchy zemřelých“, které imitují démoni. Jednou z forem spiritismu je navazování kontaktu („modlitbou“) se zemřelou Marií (matky Ježíše), která „čeká“ v „hádesu“ na vzkříšení a uchvácení do Nebe. Spiritismus je zpravidla o nevědomé komunikaci s démonickými duchy prostřednictvím média. „Umělá inteligence“, která foneticky komunikuje s člověkem (aplikace, roboti), může být tím médiem, pomocí kterého se navazuje kontakt s démonem. Možná by to šlo nazvat „vědeckým spiritismem“.

„Umělá inteligence“ je vyšší level, než démonický channeling a spiritismus.

„Umělá inteligence“ jako nové náboženství
Nelze si nevšimnout, že ďábel pomocí svých lidských nohsledů, šíří kampaň s názvem „umělá inteligence“. Kolem „umělé inteligence“ začínají vznikat kulty, které šíří hoaxy a strach. Podobně jako za covidu, lidé se chytají do ďáblových pastí. Dokonce i někteří křesťané spadají pod tyto kulty! Část dnešních křesťanů tak silně touží po senzacích, vzrušení (hledání Antikrista, Třetí chrám, Nefilim, „vytržení“, projekt L.U.C.I.D. a další), že jim to zastiňuje Krista samého. Jde o jakousi emocionální drogu, které já říkám „křesťanský adrenalin“. Jde zejména o křesťany, kteří nežijí vírou, ale vlastním rozumováním, pocity, fantazií… Nelze nezmínit „prorocké extrémisty“, kteří jsou doslova upnuti na biblická proroctví, zejména apokalyptické pasáže, které jsou pro ně priorita a něco silně vzrušujícího. Toto je démonické.

Doporučené kázání k prostudování: Démoni rádi poskytují lidem vzrušující euforické pocity

S „umělou inteligencí“ to v budoucnu může dopadnout jako s ekologií – stane se z toho náboženství. Dopadne to tak, že si člověk udělá z „umělé inteligence“ boha? Nebo už je dílo zkázy dokonáno?

Závěr
„Umělá inteligence“ je pouhý algoritmus, rozhodně nemá nic společného s lidskou inteligencí. Například vyhledá klíčová slova a na základě toho složí větu nebo je přímo překopíruje. Výsledek je v některých případech nesmyslný. „Umělou inteligenci“ lze uplatnit pouze v rutinních úkolech. To, že umělá inteligence dokáže myslet, přizpůsobovat se situacím, to ani omylem.

„Umělá inteligence“ – lidé se pokouší vytvořit umělého člověka. To je myšlenka transhumanismu. Transhumanisté si hrají na Boha tím, že chtějí „vylepšovat“ člověka tak dlouho, až nakonec překoná lidství. Je to v podstatě stará ďáblova léčka z Ráje: „budete jako Bůh“ (Genesis 3,5). „Umělá inteligence“ a transhumanismus není nic jiného, než uctívání falešných model ve formě „umělých inteligencí“ či „dokonalých lidí“.

„Mějte se tedy velmi na pozoru, abyste se nezvrhli a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, ať  by to byla socha ve tvaru muže či ženy, jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebi, čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí.“
Bible, překlad 21. století, Deuteronomium 4,15-18

„Umělé inteligenci“ se dnes nevyhneme. Za pomocí „umělé inteligence“ se vyrábí mnoho výrobků (jídlo, léky, oblečení…). Pokud by se člověk chtěl zcela vyhnout všemu, za čím stojí „umělá inteligence“, tak by nemohl používat prakticky nic.

Osobně se domnívám, že není dobré navazovat vizuální kontakt s „umělou inteligencí“. V některých případech skutečně může jít o komunikaci s démonickým duchem.

Nenech se otročit ničím stvořeným, ať to jsou moderní přístroje nebo něco jiného. Každé otroctví vede ke strachu. Strach je velká ďáblova zbraň proti lidem. Strach nám odnímá lásku, radost a pokoj.

Neboj se. Bdi. Rozsuzuj. Zajímej se o Boží vůli. Důvěřuj Bohu. Mysli na to, že máš za sebou Toho, který přemohl svět a je nad každou vládou a mocností. Amen.

„A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 28,20

„Tyto věci mluvil jsem vám, abyste ve mně pokoj měli. Na světě soužení míti budete, ale doufejtež, jáť  jsem přemohl svět.“
Kralická, Jan 16,33

„Ano, i vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obživil: odpustil nám všechny viny a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!
Bible, překlad 21. století, Koloským 2,13-15

Může vás zajímat:
Satan v hudebním průmyslu
Elektronické hudební festivaly jako okultní a satanistické rituály
Olympijské hry jako satanistický obřad
Je CERN satanův projekt?
Antikrist, znamení šelmy
Kvantová terapie je satanův podvod
Co je homeopatie? Pravda o homeopatii