Triumfální centrum víry

Triumfální centrum víry, z. s. je právnická osoba z ČR. Jde o společenství křesťanů, které je založeno na evangeliu prosperity a učení Hnutí Víry, které vzniklo v USA. Jde o nejlepší příklad Hnutí Víry v Česku. Pastorem společenství je Miloš Kozohorský, který vyznává: „Když věříš – a věříš správně – tvůj život bude absolutně vyřešený a nebudeš mít žádný problém a nemoc“.

Triumfální centrum víry je odstrašující příklad sektářství založeném na manipulaci, davovém vymývání mozků a tahání peněz z křesťanů. Na setkáních vidíme mocně působit démonické duchy (např. manipulace je vždy spojena s démony).

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.”
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-11

Může vás zajímat:
Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?
Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání
Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ
Může mít křesťan démona? Ano!
Nespoléhej se na křesťanskou literaturu
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?
Kdo, co byl Pavlův osten v těle?
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
Musí se uzdravení z fyzických nemocí projevit plně v tomto věku? – Hnutí Víry
Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích