Démonické projevy v církvích

Čím víc se přibližuje Kristův druhý příchod, tím častěji vidíme démonické projevy, které jsou zaměňovány za práci Ducha Svatého. Je tady doslova démonická invaze do církevních organizací (soužení jaké tady ještě nikdy nebylo)!

„Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké už nikdy nebude. Kdyby Hospodin ty dny nezkrátil, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil.“
Bible, překlad 21. století, Marek 13,19-20

Mnoho křesťanů si plete „padání“ se „srážením“ lidí. Pokud na křesťanské akci dochází ke srážení lidí (někdy jde až život ohrožující pády), rozhodně se nejedná o padání pod Boží mocí (jak nás učí Písmo)! Kdo ty lidi sráží k zemi? Démonické síly.

Doporučený článek k prostudování: Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 11,14-15

Mnoho kazatelů a evangelistů je takto oklamáno satanem. Oklamán je i Daniel Kolenda (nástupce Reinharda Bonnkeho), který tvrdí (viz. video níže), že když kázal na shromáždění křesťanů v Singapuru, kde bylo 4000 lidí, došlo k „tvrdému“ sražení lidí k zemi. V této souvislosti Daniel viděl židle létat vzduchem, slyšel křičící lidi… Toto trvalo celou hodinu (kdy nikdo nekázal, nikdo se nemodlil ani nezpíval). Podle jeho slov to v sále vypadalo jako po „výbuchu bomby“. V Bibli není jediný záznam o tom, že by tyto „výbuchy bomby“ vytvářel Boží Duch! V Bibli není jediný záznam o tom, že by za těchto okolností vycházel z člověka démon (bez autority Ježíše Krista).

Video: Daniel Kolenda – „padání pod mocí Ducha“
Nahlásit nefunkční video

Tento „výbuch bomby“ rozhodně nevytvořil Bůh, neboť je v rozporu s Písmem a není pochyb o tom, že se jednalo démonické síly. Z Písma přece víme, že Bůh je Bohem pokoje, ne zmatku:

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Bible, překlad 21. století, 1.Korintským 14,33

1. část videí
Pojďme se podívat na videa, ve kterých vidíme démonické projevy na křesťanských akcích (praktikování kundaliny), které jsou spojovány s Duchem Svatým:

Video: Démonické projevy – Kenneth Hagin
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy – Benny Hinn
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy ve sboru Bethel Church
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy –  konference probuzení, Chicago („ohnivý tunel“)
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy – „ohnivý tunel“
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy na křesťanském shromáždění 1.
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy na křesťanském shromáždění 2.
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy – Rolland Baker (manžel Heidi Baker)
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy – Heidi Baker v Torontském sboru
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy – Heidi Baker ve sboru Bethel
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy – „Ohnivý tunel“ v Bethelu (opilost v duchu)
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy – David Hogan ve sboru Bethel
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy – „proroctví“ Stacey Campbell (Bill Johnson jako divák)
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy – Andres Bisonni, Afrika
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy – Randy Clark (Brazílie)
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy v církvích – zvláštní „pomazání“
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy v církvích (sestřih)
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy v Indii (praktikování kundalini)
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy – Torontské požehnání
Nahlásit nefunkční video

2. část videí
Nyní si pojďme porovnat výše uvedená videa (démonické projevy na křesťanských akcích) s Torontským požehnáním a praktikování kundaliny v okultismu (není vidět rozdíl):

Video: Kundaliny jóga vs projevy na křesťanských akcích
Nahlásit nefunkční video

Video: Praktikování kundalini v okultismu 1.
Nahlásit nefunkční video

Video: Praktikování kundalini v okultismu 2.
Nahlásit nefunkční video

Ještě se pojďme podívat na jedno video, které porovnává projevy v charismatických církvích s projevy ve falešném náboženství a okultismu:

Video: Charismatici vs. okultismus
Nahlásit nefunkční video

Závěr
Padání pod Boží mocí je biblické (Daniel 8,17, Ezechiel 1,28, Matouš 17,6), to nijak nezpochybňuji! Pokud se ale podíváme na výše uvedená videa, nevidíme padání pod Boží mocí, ani to, že z lidí vycházejí démoni. Vidíme demonstraci démonické moci, která zesměšnit křesťanství a křesťany!

Může vás zajímat:
Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?
Pravda o magii
Pravda o hypnóze
Nebezpečí kundalini
Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ