Jak poznám problematickou církevní organizaci?

Mnohé církevní organizace se tváří jako dobro, ale přitom to jsou vlci v rouše beránčím. Jak poznám problematickou církevní organizaci? Poradíme vám.

Církevních organizací (jako právnických osob) je v České republice mnoho. Některé z nich vyučují falešné křesťanství. Jak poznám, že církevní organizace vyučuje falešné křesťanství? Velice jednoduše:

1. Neřídí se Božím Slovem. Nějakým způsobem ho překrucuje.
2. Spolčuje se dalšími organizacemi, které se neřídí Biblí. – Spojování protestantských církví s Římsko-katolickou církví.
3. Své učení mají založené na dogmatech, rituálech, tradicích…
4. Odmítají pokřtít obráceného a poučeného člověka, resp. oddalují křest na neurčito. Zástupci těchto organizací mají nebiblické požadavky: Nejdříve si tě musíme prověřit, dlouhodobé vyučování Bible je nutností (musíš projít naším kurzem Bible, který bude trvat dlouhé měsíce, roky), nejdřív si dej do pořádku svůj život, atd. Vše o vodním křtu hříchů zde. Naše křty zde.

„Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí.
Bible, překlad 21.století, Skutky 2,41

5. Nekřtí podle Bible (pokapání nicnevědoucího dítěte, používají nebiblické formulace během křtu atd.).
6. Mají své bohy, modly – lidi, peníze, majetek…
7. Nutí (vymáhají) platit členy sboru tzv. desátky ve formě peněz. Některé církevní organizace dokonce požadují od svých členů potvrzení od zaměstnavatele (OSVČ daňové přiznání, důchodci potvrzení od ČSSZ), kolik si kdo vydělal (zda opravdu zaplatil 10% ze svého příjmu). Některé církevní organizace dokonce požadují 10% z hrubého příjmu! Nutno podotknout, že Bohu nepatří 10% z tvého příjmu, ale všechno! Jen jen na tobě, kolik Mu chceš dát (nebo kolik ti Bůh řekl). Především to musí být dobrovolné (ze srdce)! O této problematice více ve článku Mám dávat desátky?.

„Říkám vám, že kdo skoupě rozsévá, bude skoupě sklízet, ale kdo rozsévá štědře, bude sklízet štědře. Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce.“
Bible, překlad 21.století, 2. Korintským 9,6-7

Problematické církevní organizace
Pojďme se podívat na církevní organizace, které lze označit za problematické:

1. Římsko-katolická církev – vyučují falešné náboženství, křtí nebiblicky, je tam otřesná modloslužba (sochy, obrazy, oltáře, Marie…). V katolických kostelích naleznete tzv. vševidoucí oka a další okultní symboly. Doporučujeme naše články: Okultní symboly, satanistická symbolika, Jaký je skutečný význam hexagramu?. O této organizaci máme samostatný článek zde.
2. Svědkové Jehovovi – vyučují falešné náboženství (neuznávají Ježíše za Boha!, odmítají Boží Trojici…), nekřtí biblicky a mnoho dalšího. O této organizaci máme samostatný článek zde.
3. Církev adventistů sedmého dnevodní křest následuje až po důkladném a dlouhodobém vyučování a přijetí Bible. Před křtem se zavazujete, že budete dobře pečovat o své tělo a platit „desátky“. Jejich vyučování o Sobotě je falešné, viz. článek Význam Soboty (Šabatu). O Adventistech máme celý článek zde.

A mnoho dalších církevních organizací a sborů.

Ptej se Boha, zda máš dál navštěvovat církevní organizaci, kterou v současnosti navštěvuješ. Ptej se Boha, jakou církev máš navštěvovat.

Na závěr nelze nedodat fakt, že církev není potřeba zakládat, protože už je založena – založil ji přibližně před 2000 lety Ježíš Kristus. Kristova církev, to je jediná pravá církev!

Upozornění
Tento příspěvek jsem psal s velkou lítostí a pokorou. Rozhodně v tom nebyla nenávist (nebo soupeření) k těmto církevním organizacím ani konkrétním křesťanům. Modleme se za odpadlické křesťanské organizace, ať nastane změna jejich učení a vytváření si vlastních (nebiblických) pravidel.

Může vás zajímat:
Může mít křesťan démona? Ano!
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?