Pozor na „ohnivé tunely“!

Na některých křesťanských akcích lze spatřit tzv. „ohnivé tunely“. Je to rituál, kdy řečníci a pastoři vkládají ruce na účastníky, aby došlo k předání duchovních darů. Během těchto rituálů se křesťané snaží přikazovat Duchu Svatému příkazy „oheň“ apod. Čtete někde v Bibli, že má člověk přikazovat Duchu Svatému (Bohu)? Nic takového v Bibli nenaleznete! Rituály „ohnivých tunelů“ lze poměrně často spatřit na akcích, které pořádá společnost CfaN, Ltd. (právnická osoba z USA), jejímž prezidentem a generálním ředitelem je Daniel Kolenda.

Koukněte na videa…

Video: Daniel Kolenda, Todd White a „ohnivé tunely“ (Jesus Conference)
Nahlásit nefunkční video

Video: „Ohnivý tunel“ 1.
Nahlásit nefunkční video

Video: „Ohnivý tunel“ 2.
Nahlásit nefunkční video

Video: „Ohnivý tunel“ 3.
Nahlásit nefunkční video

Video: „Ohnivý tunel“ 4.
Nahlásit nefunkční video

Bethel Church
„Ohnivé tunely“ lze též spatřit ve známém sboru Bethel Church, jehož hlavním pastorem je Bill Johnson. Bethel Church je nebezpečné duchovní místo, neboť se zde dějí i další závadné nebiblické rituály – členové chodí „nasávat“ pomazání z hrobů, na přítomné je sesílána třpytivá substance (peří, zlato a prach z klenotů).

Video: „Ohnivý tunel“ v Bethelu 1.
Nahlásit nefunkční video

Video: „Ohnivý tunel“ v Bethelu 2.
Nahlásit nefunkční video

Video: „Ohnivý tunel“ v Bethelu 3.
Nahlásit nefunkční video

„Ohnivé tunely“ = satanův podvod, závadné nebiblické rituály
Pokud rozsuzujeme „ohnivé tunely“ na základě Písem, dojdeme k tomu, že se jedná o silně závadné nebiblické rituály, kdy se nepředávají duchovní dary, jak si oklamaní křesťané myslí, ale falešní duchové (démony) – nebezpečí kundalini. Jedná se o jednu z nejhorších invazí falešných duchů do církví!

„Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm!“
Bible, překlad 21.století, Deuteronomium 18,10

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Bible, překlad 21.století, 1.Korintským 14,33

Zastaví to až Kristův příchod
Osobně jsem přesvědčen o tom, že závadné nebiblické rituály v podobě „ohnivých tunelů“, srážení lidí na znak příkazem „oheň“ (Benny HinnAndres Bisonni…), je jako rozjetý vlak, který stopne až příchod Pána Ježíše.

Doporučený článek k prostudování: Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?

„Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 24,21-22

Modlitby jsou na místě
Modleme se za to, ať  těmto nebiblickým rituálům křesťané nepodléhají, ať se jich neúčastní, ale raději je odhalují a upozorňují na jejich škodlivost.

„Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-11

Může vás zajímat:
Torontské požehnání
Daniel Kolenda chce nové Torontské požehnání (Light the fire again)
Pravda o hypnóze
Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?