Falešní mesiášové

Sergey Anatolyevitch Trop je Rus, který si nechá říkat Vissarion. Vissarion založil náboženskou organizaci, která má tisíce následovníků. Vissarion o sobě tvrdí, že je reinkarnace Ježíše Krista.

Inri Cristo je Brazilec, který též prohlašuje, že je reinkarnace Ježíše Krista.

Více video…

Video: Sergey Anatolyevitch Trop – Vissarion, Inri Cristo
Nahlásit nefunkční video

Pokud se podíváme do České republiky, tak zjistíme, že Kateřina Pondělíčková z Liberce tvrdí, že je druhý příchod Kristova vědomí…

Video: Kateřina Pondělíčková: Jsem druhý příchod Kristova vědomí!
Nahlásit nefunkční video

Vissarion, Inri Cristo i Kateřina Pondělíčková jsou podvodníci, kteří slouží zlu (démonům). Bible nás před těmito antikristy důrazně varuje:

„Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem.“
Bible, Matouš 24,23-25

„Když vám tehdy řeknou: ‚Je tu,‘ anebo: ‚Je tam,‘ nikam nechoďte a za nikým se nežeňte. Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy až po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den.“
Bible, Lukáš 17,23-24

„Dávejte pozor, abyste se nenechali svést,“ odpověděl. „Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš!‘ a ‚Přišel čas!‘ Nechoďte za nimi.“
Bible, Lukáš 21,8

Jak poznáte, že Ježíš přišel? Čtěte článek Druhý příchod Ježíše Krista.