Ne všichni duchové jsou od Boha!

Někteří křesťané se rozhodují a konají na základě svých pocitů (co vidí, slyší). Tací křesťané chodí v těle, ne v Duchu. Chodit v těle je pro křesťana velmi nebezpečné (takový křesťan je pro satana snadná kořist) a Bohu se to hnusí. Jen málo křesťanů si ověřuje duchy, což je velmi závažné. Jako křesťané si musíme uvědomit fakt, že ne všichni duchové jsou od Boha! Bible předpověděla, že křesťany budou svádět falešní křesťanští učitelé, kteří budou spolupracovat s démony:

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Bible, překlad 21. století, 1.Jan 4,1

Tito falešní učitelé jsou spojováni s „dny soužení“ a „velkým soužením“.

Doporučený článek k prostudování: Nenech si vypálit znamení (cejch) od antikrista!

Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím.“
Bible, překlad 21. století, 2. Timoteus 4,3-4

Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké už nikdy nebude. Kdyby Hospodin ty dny nezkrátil, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil. Kdyby tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo ‚Pohleďte, tam je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené.“
Bible, překlad 21. století, Marek 13,19-22

Někteří evangelisté ve velkém rozsahu spolupracují s démony!
Nejen okultisté, ale i někteří křesťané dlouhodobě a otevřeně spolupracují se satanem a jeho démony! Mnoho známých evangelistů (Benny Hinn, Andres Bisonni, Chris Oyakhilome, David Owuor…) dokáže pouhým mávnutím ruky a hlasem (příkazem „oheň“) porážet na zem celé zástupy lidí (stovky, tisíce lidí). Jedná se o „tvrdé“ sražení lidí na znak. Jsou to někdy až život ohrožující pády (lidé padají na tvrdé předměty, hrany apod.).

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 14,33

Srážení lidí „lidskou rukou“ k zemi rozhodně není padání pod Boží mocí, je to divadlo démonů, démonická show a magie démonů! Kdo to nevidí, měl by se nechat zkontrolovat na démonické obsazení.

Doporučený článek k prostudování: Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 11,14-15

Video: Démonické projevy – Benny Hinn
Nahlásit nefunkční video

Video: Andres Bisonni – démonické projevy
Nahlásit nefunkční video

Video: Andres Bisonni – závadný nebiblický rituál
Nahlásit nefunkční video

O falešných evangelistech, kteří praktikují magii a další démonské praktiky, hovoří následující verše:

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,21-23

/Neprorokovali jste o mocných Božích skutcích, ale bludy. Nevymítali jste démony – spolupracovali jste s nimi. Nedělali jste zázraky, neboť  vaše činy byly  klamem. Zajímali vás hlavně peníze./

Kenneth Hagin
Pojďme se ještě podívat do 90. let minulého století, kdy začalo Torontské požehnání. Pojďme se podívat na démonické projevy u Kennetha Hagina (nejvýznamnějšího šířitele učení Hnutí Víry), viz. video níže. Skutečně mi chce někdo namluvit, že Kenneth Hagin (bez modlitby) vymítá démony? Co dělá Kenneth Hagin, je biblické? Dělal snad něco podobného Ježíš? V Bibli není jediný záznam o tom, že by něco podobného dělal Ježíš nebo nějaký křesťan, nebo že toto mají křesťané dělat. Všechno je to divadlo démonů (Hagin spolupracuje s démony).

Video: Démonické projevy – Kenneth Hagin
Nahlásit nefunkční video

Závěr
Ne všichni duchové jsou od Boha! Všechno si prověřujte!

„Všechno prověřujte; dobrého se držte,“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,21

Satan prostřednictvím svých následovníků (nevěřících, pseudokřesťanů), oklamal miliony křesťanů po celém světě. Vrchol všeho je to, že jeho démoni drze imitují moc Ducha Svatého. Proč k tomu došlo? Proč to Bůh dopouští? Příčina je člověk! Máš víru ve falešné evangelium? Zveš démony do svého života – dobrovolně se vydáváš démonům. Kdo se ztotožňuje s falešným evangeliem, ať chce nebo ne, ztotožňuje se s falešným bohem a pseudokřesťanstvím. Vynucuješ si něco u Boha? Nárokuješ si (musí to nastat) uzdravení z nemocí už v tomto věku? Zveš démony do svého života! Pak se nedivme, že mají démoni v dnešních církvích tak velké slovo!

Rozhodně se musíme modlit a postit za to, ať co nejvíc křesťanů pozná pravdu a nepodléhá satanovým svodům a podvodům. Modlete se za křesťany, kteří praktikují démonské praktiky – hypnózu, magii… Modlete se i za to, ať  vám Pán dá větší rozpoznání duchů…

Může vás zajímat:
Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ
Pravda o hypnóze
Pravda o magii
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?