Alexander Barkóci

Alexander Barkóci
Alexander Barkóci je křesťanský kazatel ze Slovenské republiky, kterého si Pán mocně používá. Alexander je ženatý a má šest dětí. V 15 letech se rozhodl následovat Ježíše Krista. 15 let sloužil jako kazatel v baptistické církvi na Slovensku. Potom se z něj stal svobodný evangelista. Dnes káže v mnoha zemích světa.

Alexander Barkóci
Alexander Barkóci

Pro a proti
Pro. Je kritik evangelia prosperity.
Proti. Sám se nechal bez nátlaku očkovat proti COVID-19 a toto očkování doporučoval ostatním křesťanům.
Pro. Je kritik druhého Kristova příchodu ve dvou fázích (tzv. „vytržení“).
Proti. O „pekle“ hovoří jako o reálném místě. Sem jdou podle něj nespasení v okamžiku jejich tělesné smrti (před vzkříšením a v jakýchsi „nových“ tělech) na mučidla k démonům.
Pro. Vede lidi k pokání a pokoře před Bohem.
Proti. Podle jeho vlastních slov démony z lidí nevymítá, nýbrž je od démonů osvobozuje „vyhlášením svobody“. Takto Ježíš nejednal.
Pro. Kritizuje křesťany, kteří čekají na finálního Antikrista. Správně učí, že antikristové se usazují v „chrámech“ 2000 let (Kdy přijde hlavní a konečný Antikrist?).
Proti. V některých kázáních upřednostňuje své vlastní zážitky před Božím slovem. Jinak řečeno, v některých případech se dlouze věnuje vlastním zážitkům (různým příběhům apod.), čímž upřednostňuje sebe před Bohem.