Kenneth Hagin – jde o projevy Ducha Svatého?

Kenneth Hagin je považován za „novodobého otce“ křesťanského směru Hnutí Víry. Haginovo učení, učení Hnutí Víry ve zkratce:

„Jestliže vyznáváš nemoc, onemocníš, jestliže vyznáváš zdraví, budeš zdráv; cokoliv říkáš, to dostaneš. Všechno dobré je o pozitivním vyznávání!“

Podle tohoto učení je Bůh podřízen člověku. Lidská víra sama o sobě má něco nadpřirozeně zhmotnit (uzdravení, peníze atd.). Boží vůle je ignorována, člověk si hraje na boha. Křesťané, kteří uvádí do praxe toto učení, často inklinují k okultismu. Provozováním a vírou v okultismus lidé k sobě zvou démony (dobrovolně se vydávají démonickému působení). Například pozitivní vyznávání pochází z okultismu (jde o magii)! Více článek Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání. Podléháš Haginovu učení? Zcela jistě máš problémy s démony!

„Mnozí lidé, když se modlí modlitbu víry (prosebnou modlitbu, modlitbu za nějakou změnu), přidají nakonec: „jestliže je to tvá vůle.“ Tím už do modlitby samé vkládají překážku, protože nemají jistotu o Boží vůli – jeho Slovu.“
Kenneth Hagin, kniha Umění přímluvné modlitby

„Podle Božího plánu máme vládnout v životě jako králové; abychom vládli a panovali nad okolnostmi, chudobou, nemocemi a vším ostatním, co by nám překáželo. (…) Bůh nechce, aby nás trápila chudoba. Řekl, že budeme vládnout v životě jako králové. Kdo by kdy spojoval krále s chudobou? Krále s chudobou prostě spojit nelze.“
Kenneth Hagin, kniha Autorita věřícího

Hagin tvrdil, že byl v roce 1950 vytržen do Nebe, kde hovořil s Ježíšem a stál před Božím trůnem. Následně ho prý Ježíš zavedl do „pekla“. Hagin tvrdil, že „peklo“ je místo, kde žijí hříšníci (v tělech – V jakých tělech jsou lidé v Nebi a „pekle“?) společně s démony. Hagin tvrdil, že během svého života navštívil „peklo“ několikrát. Hagin měl během svého života údajná vidění od Boha, ve kterých hovořil s Ježíšem.

“V roce 1952 se mi Pán Ježíš Kristus zjevil ve vizi a mluvil ke mně asi hodinu a půl o ďáblu, démonech a posedlosti ďáblem. Ke konci vize vběhl mezi Ježíše a mě zlý duch v podobě opičky nebo skřítka a rozptýlil něco jako kouřovou clonu nebo temný mrak. Pak začal tento démon vyskakovat a při tom křičel vysokým ječivým hlasem tak, že jsem Ježíše neviděl a ani jsem neslyšel, co mi říká. (Během celého zážitku mě Ježíš něco učil. Budeš-li pozorný, najdeš tu odpovědi na mnohé otázky, které tě trápí.)”
Kenneth Hagin, kniha Autorita věřícího

Pokud se podíváme na níže uvedené video (obsah videa), někteří křesťané přímo nebo nepřímo tvrdí, že jde o nádherné projevy Ducha Svatého. Prý je tady krásně vidět Bůh v akci.

Video: Kenneth Hagin jako satanův nástroj 1.díl
Nahlásit nefunkční video

Další díly videa naleznete zde.

Anketa k videu

Opravdu je v tomto videu vidět důstojnost, svatost, pokoj? Já to tam nevidím.

„Ten, který vás povolal, je svatý – právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý.“
Bible, překlad 21. století, 1. Petr 1,15-16

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 14,33

„Bůh pokoje už brzy rozdrtí satana pod vašima nohama.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 16,20

Opravdu je v tomto videu vidět sebeovládání?

„Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání.“
ČSP, Galatským 5,22-23

Opravdu je z Božího Ducha nepokoj, chaos během bohoslužby? Je z Božího Ducha, když se křesťané na bohoslužbě chovají jako na rockovém koncertě? Je z Božího Ducha, když křesťan během bohoslužby začne běhat po pódiu jako šílený, když křesťan dupe po kazatelně (ničí věci – osnovy ke kázání)? Není to spíš tak, že se démoni demonstrují? Není to spíš tak, že démoni chtějí křesťany manipulovat a zesměšnit?

“A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.”
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 11,14-15

Může vás zajímat:
Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?
Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ
Žiješ v pravdě? Říkáš věci tak, jak jsou?
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
Musí se uzdravení z fyzických nemocí projevit plně v tomto věku? – Hnutí Víry
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?
Může mít křesťan démona? Ano!
Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání