Křesťanské společenství Milosť

Křesťanské společenství Milosť  je společenství křesťanů, které má ústřední sbor v Banské Bystrici, ale místní sbory má po celém Slovensku. Milosť  je charismatické hnutí, které jednoznačně spadá pod Hnutí Víry. Sbory padající pod Hnutí víry šíří nebiblické (nebezpečné) učení, jehož výsledkem je vynucování si uzdravení, naprostá ignorace Boží vůle, rouhání se Bohu, evangelium prosperity

Ve sboru v Bratislavě učí (Adrián Šesták, kázání O démonech), že Adam nebyl první člověk na zemi! Před ním prý žila rasa, kterou Bůh zlikvidoval. Duchové těchto bytostí jsou prý dnešní démoni (nejde o padlé anděly z Nebe), kteří parazitují na lidech.

Kontroverze
Mnoho křesťanů má negativní zkušenosti s tímto společenstvím. Bývalý členové hovoří o zastrašování, psychické manipulaci a psychických problémech.

Nějaká videa:

Video: M.Ovčár – víra (Kresťanské společenství Milosť)
Nahlásit nefunkční video

Video: Jozef Škarda – víra (Kresťanské společenství Milosť)
Nahlásit nefunkční video

Daniel Kolenda
Křesťanské společenství Milosť  navštívil evangelista Daniel Kolenda.

Video: Daniel Kolenda – „padání pod mocí Ducha“
Nahlásit nefunkční video

Video: Daniel Kolenda v KS Milost (učení o „pekle“)
Nahlásit nefunkční video

Může vás zajímat:
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?
Falešné židovství, hexagram, Synagoga satanova