Křesťanské obrázky

Křesťanské obrázky ke stažení zdarma.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Další stránka

JEŽÍŠ KRISTUS JE BŮH


Důvěra v Boha nestojí nic a přesto znamená tak mnoho.

Důvěra v Boha

Věřím v Boha a nestydím se za to! Nemám se totiž za co stydět!

Věřím v Boha

Všichni umírají, ale ne všichni se musí bát smrti.

Všichni umírají

Nemůžeš znát Boha, když s Ním netrávíš čas.

Bez internetu… Bez elektřiny… Bez mobilu… Ideální místo pro modlitby.

Smutek hledí dozadu, obavy hledí dopředu, víra hledí nahoru…

víra hledí nahoru

Každý máme jiné problémy, ale všichni potřebujeme stejného Ježíše.

Čtení Bible může způsobovat závislost, ztrátu strachu a úzkosti. Vedlejší účinky: snížení potřeby lhát, podvádět, krást a závidět. Typickými příznaky jsou: láska, radost, pokoj, soucit. Pokud symptomy přetrvávají, děkujte Bohu.

Ne každý bude chápat vaši cestu. To je ale v pořádku, není to jejich cesta, je VAŠE!

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Jan 14,6

„Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.“
Matouš 7,13-14

Ježíš je má jistota!

Nevěř všemu, co slyšíš a vidíš. I sůl vypadá na první pohled jako cukr. Všechno si prověřuj!

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
1.Tesalonickým 5,21-22

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Matouš 7,15

„Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti.“
2.Korintským 11,13-15

Šťastný ten, kdo má Boží pokoj v srdci.

„O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Filipským 4,6-7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Další stránka