Top 20 nejbohatších pastorů

Top 20 nejbohatších pastorů, kteří potřebují naše modlitby.

Může vás zajímat:

Dále vás může zajímat:
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?