Andres Bisonni

Andres Bisonni je křesťanský evangelista původem z Argentiny, který žije s manželkou a dvěma dětmi v Houstonu (USA).

Příkaz “oheň”
Andres Bisonni používá příkazy “oheň, tímto příkazem a mávnutím svých rukou, dokáže porážet celé zástupy lidí. Je to biblické? Je to padání pod Boží mocí? Toto není žádné padání, ale tvrdé srážení lidí na znak démonickou mocí – demonstrace démonické moci. Někdy to jsou i život ohrožující pády! Já v Písmu nikde nečtu, že rituály v této podobě má křesťan dělat, že během těchto rituálů mají z lidí vycházet démoni (je to nebiblické vymítání démonů – příkazem „oheň“ atd.), že během těchto rituálů má docházet k uzdravování z fyzických nemocí… Nebo mi chce snad někdo namluvit, že nebiblickým příkazem „oheň“ se vymítají démoni? Chce mi snad někdo namluvit, že nebiblickým příkazem „oheň“ jsou lidé naplňováni Duchem Božím? Mají snad křesťané Duchu Božímu (Bohu) přikazovat?

„Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm!“
Bible, překlad 21.století, Deuteronomium 18,10

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Bible, překlad 21.století, 1.Korintským 14,33

„Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo nazývají tmou, kdo vydávají hořkost za sladkost a sladkost za hořkost!“
Bible, překlad 21. století, Izaiáš 5,20

V rámci biblického rozsuzování můžeme prohlásit, že Andres Bisonni vytváří nebiblické rituály. Pokud děláme nebiblické rituály, zveme satana a jeho démony!

Video: Andres Bisonni – nebiblický rituál (spolupráce s démony)
Nahlásit nefunkční video

Video: Andres Bisonni 1. (Buenos Aires)
Nahlásit nefunkční video

Video: Andres Bisonni 2.
Nahlásit nefunkční video

Video: Andres Bisonni 3. (Afrika)
Nahlásit nefunkční video

Video: Andres Bisonni 4. (Slovensko)
Nahlásit nefunkční video

Může vás zajímat:
Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ
Pravda o hypnóze
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?