Odhaluj pasti satana a odmítej ho

Čím víc se přibližujeme k návratu Ježíše Krista na Zemi, tím propracovanější jsou lsti a pasti, které satan používá na lidi. Je si totiž vědom toho, že v dnešním světě je poznání lidí příliš velké. Také ale ví, že jeho likvidace se nezadržitelně blíží. Pán Ježíš nám říká, že máme bdít. Ježíš tím nemyslí jenom to, že máme očekávat Jeho příchod, ale i to, že máme odmítat útoky satana a odhalovat jeho pasti.

„Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.“
Bible, Zjevení 20,10

Satan vnucuje bezbožným lidem tyto lži:
– Svět vznikl velkým třeskem, evolucí.
– Satan ani Bůh neexistují.
– Kdyby existoval Bůh, tak by nedopustil války, hladomory, neštěstí a nemoci.
– Nezajímej se o křesťanství.
– Nečti Bibli, jsou tam jenom nesmyly a lži.
– Nepokoušej se stát křesťanem, je to ostuda.
– Být křesťanem je příliš omezující.
– Kristus tě nemůže učinit šťastným.
– Za to, co děláš, tě Bůh nemůže mít rád.
– Miluj peníze a měj jich co nejvíc.
– Kdo má peníze, vládne světu.
– Shromažďuj majetek.
– Manželská nevěra je normální.
– Manželství je dneska přežitek.
– Hádej se s manželkou a se všemi lidmi v tvém okolí.
– Msti se.
– Lež ať  je tvým pánem.
– Chovej se k lidem povýšeně, arogantně.
– Podléhej názorům ostatních.
– Pořád nadávej na počasí.
– Zajímej se o mimozemšťany, UFO.
– V životě se má vyzkoušet všechno.
– Věř předpovídačům budoucnosti (horoskopy, kartářky…).
– Měj obavy z budoucnosti.
– Měj svou modlu – auto, sport, televizní pořad, jídlo, peníze, kariéra… O modlách více zde.
– Miluj tento svět, užívej si ho plnými loky (alkohol, drogy, nezávazný sex…).
– Pořád řeš politiku, nadávej na politiky.
– Pořád kritizuj zaměstnavatele, okrádej ho.
– Chtěj všechno hned – zadlužuj se.
– Pořád klej – ber jméno Boží nadarmo.
Eutanázie je v pořádku.
– Jezdi autem agresivně.
– Buď pořád nespokojen se vším.
– Věčná smrt je nevyhnutelná.
– Nebylo by ti líp, kdybys vůbec nebyl?
– Atd.

Těmito činnostmi satan oddaluje lidi od Boha, od hledání Boha. Tyto činnosti mají nahradit Boží lásku.

lidske srdce

Satan klade pasti i na křesťany (a jak rád!)
Satan ve velkém rozsahu neškodí pouze bezbožným lidem, on klade pasti i na křesťany. Stačí se podívat na falešná náboženství, které satan vytvořil pomocí oklamaných lidí – Římský katolicismus, Budhismus, Judaismus, Hinduismus, Mormoni, Islám… Mnozí křesťané věnují velkou část svého času všemu možnému, čímž zanedbávají svého Pána. Někteří křesťané milují své záliby více, než svého Spasitele a Pána (modloslužba). Jiní si zase myslí, že jen skrz dobré skutky se dostanou do Nebe. Vždycky a pořád musíte mít Boha na prvním místě, chodit v Duchu (nechat se řídit Duchem). Pokud to tak nemáš, satan do tvého života hodně zasahuje.

Satan vnucuje křesťanům tyto lži:
– Hříchy ti může odpustit jedině kněz.
– Modlit se můžeš jenom v kostele.
– Existují malé a velké hříchy.
– Katechismus je pravdivé učení.
– Na Boha ani modlitby nemáš čas, podívej se kolik starostí a problémů máš v práci, doma.
– Na čtení Bible nemáš čas.
– Nečti Bibli, raději čti různý články na internetu a spoléhej se na ně.
– Být křesťanem je tak omezující.
– Kristus tě nečiní šťastným, odvrať se od něj.
– Důležitější než Bůh, je tvoje rodina, manželka, koníčky…
– Za to, co děláš, tě Bůh nemůže mít rád.
– Ty tvoje hříchy ti Bůh nikdy nemůže odpustit.
– Marie je u Boha a přimlouvá se tam za lidi.
– Atd.

Závěr
Ruku na srdce, každému z nás občas nezbývá čas na vztah s Pánem Bohem. Pokud je to občas a uvědomujeme si to (a vyznáme to), dá se to omluvit. Pokud se to ale stane pravidlem, je to špatný přístup. Bůh chce mít s každým člověkem osobní, důvěrný vztah. On je tak žárlivý, že si to lidská mysl ani nedovede představit. Proto nezanedbávejte našeho Otce, vždyť  se o nás stará na každý den.

Pokud chceš žít s Ježíšem, mít s Ním důvěrný vztah, musíš Ho mít na prvním místě. Také je důležité si všechno ověřovat, zkoumat duchy… Všechno toto dělej s Ježíšem! Spoléhej se na Božího Slovo, nezanedbávej modlitby v „pokojíku“. Pokud nestuduješ Boží Slovo, satan tě snadno obelstí!

„Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly.“
Bible, Židům 4,12

Může vás zajímat:
Kdo je satan?
Máš v sobě Boží pokoj?
Kdo je Bůh?
Bůh ti dá klid a pokoj
Boží vůle. Jak hledat a plnit Boží vůli?
Měj Boha vždycky na prvním místě