Konference ohně

Konference ohně je křesťanská akce, která je zaměřena na věřící. Konference ohně pořádá misijní organizace Reinharda Bonnkeho a Daniela Kolendy – CfaN (Christ for all Nations/ Kristus pro všechny národy).

“mnozí budete mít vidění Ježíše”
Daniel Kolenda, Konference ohně 2011

Video: Konference ohně – Daniel Kolenda (Brno 24. září 2011)

Nebiblické rituály
Během shromáždění se dělá rituál, kdy křesťan chodí mezi lidmi, mávne rukou, křičí (přikazuje) “oheň” a lidé jsou sráženi na znak k zemi. Já v Písmu nikde nečtu, že byl měl toto dělat křesťan, že během těchto rituálů vycházejí z lidí démoni (je to nebiblické vymítání démonů – příkazem „oheň“), že během těchto rituálů má docházet k uzdravování z fyzických nemocí… V rámci biblického rozsuzování můžeme prohlásit, že se jedná o nebiblické rituály.

„Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm!“
Bible, překlad 21.století, Deuteronomium 18,10

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Bible, překlad 21.století, 1.Korintským 14,33

Může vás zajímat:
Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ
Pravda o hypnóze
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?