Jaký je skutečný význam hexagramu?

Je hexagram symbol pravověrných Židů? Nebo se jedná o okultní symbol? Proč má Izrael ve středu vlajky hexagram? Jaký je skutečný význam hexagramu?

Hexagram
Hexagram (✡) je geometrický útvar, který vznikne superpozicí dvou shodných rovnostranných trojúhelníků, navzájem pootočených o 60°. Sjednocení obou trojúhelníků vznikne šesticípá hvězda, jejich průnik je pravidelný šestiúhelník. Hexagram má šest os souměrnosti.

Význam hexagramu
Hexagram (falešně také: Davidova hvězda, Šalamounova pečeť) rozhodně není symbol dobra, ale zla (satana). Pokud chceme zjistit skutečný skutečný význam hexagramu, musíme se podívat do hluboké minulosti. Hexagram je starobylý symbol, který se ve středověku používal při různých okultních rituálech (v čarodějnictví, kouzelnictví, magii, astrologii, alchymii…). A dodnes se tam používá! Jedná se tedy o satanský symbol. Hexagram je jeden z nejvýznamnějším symbolů satanismu. V 6 úsečkách, 6 vrcholech a 6 trojúhelnících, symbolizuje číslo 666!

hexagram
Hexagram = 666

Význam čísla 666
Číslo 666 symbolizuje satanovu vládu. Že má lidstvo číslo 666 často před očima? Ano. Stačí se podívat na vlajku Státu Izrael, která se „pyšní“ modrým hexagramem. Mimochodem, Izrael je také jméno člověka!

„Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.“
Překlad 21. století, Zjevení 13,16-18

„Bůh mu řekl: „Jmenuješ se Jákob; tvé jméno však už nebude znít Jákob, ale budeš se jmenovat Izrael.“ A tak se mu říká Izrael.“
Překlad 21. století, Genesis 35,10

Hexagram a falešná náboženství
Hexagramy nalezneme v nejednom falešném náboženství. Římsko-katolická církev hexagramy s oblibou používá. Hexagram používal papež Benedikt XVI.:

Benedikt XVI.
Papež Benedikt XVI.

Hexagramy lze spatřit i v kostelích:

Hexagram je velmi důležitý hinduistický symbol. V Islámu je hexagram znám jako Šalamounova pečeť.

hexagram

hexagram

hexagram

hexagram

Hexagram, sionismus a Svobodné zednářství
Haxagram je důležitým symbolem sionistického hnutí. Sionisté jsou nepřátelé Církve! Při budování sionistického hnutí pomáhala rodinu Rothschild (židovští okultisté – falešní Židé). Sionistické hnutí převzalo hexagram od Rothschildů (možná na jejich příkaz). Sionismus je úzce spojen se Svobodným zednářstvím.

hexagram sionismus

Není pochyb o tom, že hexagram je velmi úzce spjat se Svobodným zednářstvím. Řád Svobodných zednářů je okultní organizace. Není přesně známo, kdy tento řád vznikl, jisté ale je, že funguje dodnes (i v České republice).

Pojďme se nejprve podívat na hlavní zednářský symbol (kružítko s úhelníkem + písmeno „G“). Hlavní zednářský symbol se např. nachází na letišti v Denveru (USA)…

Zednářský symbol (s hexagramem) naleznete na mnoha dalších místech…

Zednářská lóže v Izraeli (Muffelmann Oman 29)

Zednářství je úzce spjaté s číslem 666…

Hexagram na bankovce
Hexagram lze vidět i na jednodolarové bankovce…

Hexagram v elektronické hudbě
Hexagram lze vidět i na hudebních elektronických festivalech, kde je viditelná přítomnost satana a jeho démonů. Více náš článek Elektronické hudební festivaly jako okultní a satanistické rituály.

Mysteryland 2013

Qlimax

Hexagram v okultismu, satanismu
Hexagram je velmi rozšířen v okultismu (Kabala atd.), satanismu. Hexagram je velmi silný magický útvar, který představuje uctívání satana! Při satanistických obřadech se pomocí hexagramu snaží satanisté přivolat satana, démony na lidskou úroveň existence.

Video: Hexagram – satanistický rituál
Nahlásit nefunkční video

Video: Hexagram – satanistický rituál s vysvětlením (celé video)
Nahlásit nefunkční video

Video: Hexagram – magický útvar (vysvětluje satanista)
Nahlásit nefunkční video

Pražští satanisté se klaní oltáři při obřadu Vzývání Hasturovo
Pražští satanisté
Pražští satanisté
Pražští satanisté
Pražští satanisté
Satanský rituál
Satanský rituál

Dogme et Rituel de la Haute Magie

Hexagram a Stát Izrael
Jak je možné, že hexagram (okultní symbol), se nachází na vlajce Státu Izrael? Dnešní Židé neví…

Video: Odkud pochází Davidova hvězda (hexagram)? Židé neví!
Nahlásit nefunkční video

Izrael
Oficiální vlajka Státu Izrael

Pravda je taková, že u zrodu Izraele (v roce 1948) stála již zmíněná židovsko-sionisticko-zednářská rodina Rothschild (falešní Židé, okultisté) – jedna z nejmocnějších a nejbohatších rodů na zemi. To vysvětluje, proč se na vlajce Izraele nachází okultní symbol. Okultisté s oblibou schovávají věci přímo na očích v symbolech! V podstatě lze říct, že znak dnešního Izraele je modrá verze Rothschildova „červeného hexagramu“ („roth schild“ německy znamená „červený znak“). Ve skutečnosti to nebyl jedinec – Theodor Hercl, kdo byl zakladatel sionistického hnutí a otec myšlenky židovského státu, ale Rothschildové a spol (Synagoga satanova).

Významný židovský myslitel profesor Gershom Scholem, odborník na Kabalu a židovskou mystiku, který se jako první věnoval židovské Kabale a mysticismu na akademické úrovni (jako profesor Hebrejské univerzity v Jeruzalémě), krátce po rozhodnutí o zobrazení hexagramu na státní vlajce Státu Izrael publikoval článek, ve kterém napsal: „Hexagram není židovský symbol a už vůbec ne symbol judaismu.“

Hexagram rozhodně není symbol pravověrných Židů! Symbol pravověrných Židů je sedmiramenný svícen (Menora), jehož zhotovení přikázal sám Hospodin Mojžíšovi na hoře Sinaj (Exodus 25,31).

Mince a hexagram
Mince oslavující „konec deprese“ (The end of the depression). Vyrobeno v roce 1932 Stewart-Warner. Na této minci spatříme hexagram, svastiku, „vševidoucí oko“. Za touto mincí evidentně stojí démoni, takže žádný „konec deprese“ se rozhodně nekoná.

Helena Blavatsky a hexagram
Helena Blavatsky (1831-1891) se za svého života zabývala vyvoláváním duchů, jasnovidectvím, telepatií a mnoha dalšími ohavnostmi. V roce 1875 založila Theosofickou společnost, která se inspirovala v hinduismu a buddhismu. Do loga Theosofické společnosti začlenila hexagram, svastiku, hada (satana)…

Helena Blavatsky

Kruhy v obilí a hexagram
Hexagramy naleznete i v obilí, kde démoni s oblibou vytvářejí okultní symboly, čímž významně matou lidi…

Kruhy v obilí a hexagram

Kruhy v obilí a hexagram

Hexagram a nacisté
Od roku 1938 do konce 2. světové války museli hexagram s nápisem „Jude“ nosit všichni Židé starší 6 let (jako potupné znamení). Z lidského hlediska je tedy nepochopitelné, proč od roku 1948 má Izrael ve středu vlajky zrovna tento symbol.

Ouija a hexagram
„Hra“ Ouija se používá jako prostředek pro kontakt s mrtvými (spiritismus). Tyto spiritistické tabulky se dají dnes běžně koupit v e-shopech. Ouija je velmi nebezpečná hra s démony! O tyto nebezpečné nástroje se zajímají čím dál mladší lidé (dokonce i děti). Ve spojení s těmito tabulkami opět vidíme hexagram…

Ouija

Hexagram s ďáblem
Hexagram ďáblem nalezneme na vládní budově v Petrohradu (Ruská federace). V Rusku je mnoho okultistů a zednářů!

A takto bych mohl pokračovat dál a dál.

Závěr
Hexagram, Stát Izrael je antikrist. Hexagram nemá nic společného s biblickým králem Davidem, o tzv. Davidově hvězdě se Boží slovo nezmiňuje ani jednou. Pravda je taková, že je to symbol okultismu a židovsko-sionistické nadvlády nad světem a všemi národy (symbol falešného židovství). Je neuvěřitelné, jak snadno dokáže satan lidem namluvit, že hexagram je dobrý symbol. Podobné je to s „vševidoucím okem“, peace symbolem atd. Hexagram nikdy nesloužil k dobrým účelům. Hexagram vždycky sloužil k propagaci, uctívání satana. Satan a jeho démoni nutí (démonická sugesce, manipulace) lidi šířit, nosit a uctívat okultní symboly. Pokud máš nějakou věc (knihy, oblečení, sošky…) s hexagramem (či jinými okultními symboly – pentagram, „vševidoucí oko“, lebky, padlé anděly…) okamžitě se toho zbav (nejlépe znič) a distancuj se od toho. Pokud jsi znovuzrozený křesťan, čiň pokání a podstup vymítání démonů. Pokud neznáš Boha, přijmi Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele a nech se pokřtít.

Může vás zajímat:
Antikrist, znamení šelmy
Kdo, co je antikrist?
Co je Kabala?
Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?
Falešné židovství, hexagram, Synagoga satanova
Satan v hudebním průmyslu
Jaký je skutečný význam tzv. „vševidoucího oka“?