Awakening Europe

Awakening Europe je mezinárodní křesťanský festival, který pořádá GODfest Ministries Inc. (právnická osoba z USA), sdružující řadu světově působících evangelistů. Awakening Europe proběhl i v Praze (29. června – 2. července 2017). Podle pořadatelů byl festival povzbuzením pro křesťany a posílením jejich víry. Ředitel Awakening Europe Ben Fitzgerald prohlásil, že pražská akce neměla za úkol propagovat jednu konkrétní církev, ovšem vystoupil zde Todd White, který ve velkém rozsahu propaguje sjednocení církví pod jednu – Římsko-katolickou církev (video zde). Na Awakening Europe dále vystoupili: Reinhard Bonnke (evangelista prosperity, který tam nepatřičně propagoval svou knihu, video zde) Daniel Kolenda, Ben Fitzgerald, Paul Manwaring (z kontroverzní biblické školy Bethel Church) a další evangelisté.

Ben Fitzgerald
Ben Fitzgerald pochází (bývalý pastor) z apoštolského hnutí Bethel Church (kontroverzní biblická škola), které je mixem Hnutí Víry, evangelia prosperity (Kennetha Copelanda a Kennetha Hagina), hnutí zázraků a divů Bennyho Hinna a Torontského požehnání. Učení pastorů z Bethelu je takové, že mohou na sebe převzít („nasát“) pomazání a sílu Ducha svatého z mrtvých těl (hrobů) zesnulých významných křesťanů. Tento rituál provozuje i kazatel prosperity Benny Hinn.

Ben Fitzgerald
Ben Fitzgerald

Video: Ben Fitzgerald chodí čerpat („nasávat“) pomazání z hrobů!
Nahlásit nefunkční video

Evropa bude spasena?
Na Awakening Europe v Praze se skandovalo: „Evropa bude spasena!“. Opravdu bude Evropa kompletně spasena (741,4 milionů obyvatel)? Vidíme alespoň náznak toho, že by mělo v celé Evropě nastat velké náboženské probuzení? Zatím to tak rozhodně nevypadá. Co vidíme, je velká (narůstající) bezbožnost, rouhání Bohu – propagovaná homosexualita, odmítání tradiční rodiny, rozmach islámu a s tím související terorismus, rozmach okultismu… Více náš článek Nastane na konci věků velké náboženské probuzení?.

Video: Ben Fitzgerald na Awakening Europe v Praze (2017), Evropa bude spasena
Nahlásit nefunkční video

Manipulace, světský styl hudby…
Na Awakening Europe v Praze se uměle vytvářela emotivní atmosféra, byla tam cítit manipulace, sugesce, nechyběla davová psychóza, byla přítomná diskotéková světla (záblesky světel), která lidi hypnotizují (manipulují). Nepřehlédnutelný byl světský styl hudby spojený se zmatkem a rámusem. Kde toto vidíte, vidíte působit satana a jeho démony! Z Písma přece víme, že Bůh je Bohem pokoje, ne nepokoje. Za nepokojem vždycky stojí satan a jeho démoni!

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Bible, překlad 21. století, 1.Korintským 14,33

„Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi“
Bible, překlad 21. století, Filipským 4,9

Video: Awakening Europe Praha 2017 (místo nepokoje)
Nahlásit nefunkční video

Video: Awakening Europe – akce koncertového (světského) typu
Nahlásit nefunkční video

Sjednocování s falešným křesťanstvím
Spojování protestantských církví s Římsko-katolickou církví, to je dnešní realita. Toto propagují především křesťané vyznávající křesťanský směr Hnutí Víry, např. Todd White, Kenneth Copeland… Něco podobného proběhlo na Awakening Europe v roce 2017.

Video: Spojení protestantských církví s Římsko-katolickou církví (Awakening Europe, Praha 2017)
Nahlásit nefunkční video

Závěr
Awakening Europe nemá nic společného s křesťanstvím. Na těchto akcích vidíme skrytý okultismus, ekumenu, liberalismus, pragmatismus, manipulaci, hypnózu, davovou psychózu, světský styl hudby, jiné duchy… Vidíme honosné akce, které stojí nemalé finanční částky. Boží slovo nám říká, že máme evangelizovat lidi ve vší skromnosti.

„Ježíš pak svolal svých Dvanáct, dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a uzdravovat nemoci a poslal je ohlašovat Boží království a uzdravovat nemocné. Řekl jim: „Nic si na tu cestu neberte: ani hůl ani mošnu ani chléb ani peníze; neberte si ani náhradní košile.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 9,1-3

V Písmu nečtu, že by první křesťané pořádali koncerty. Co v Písmu čtu, je to, že křesťané mají zemřít starému způsobu života.

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, zůstává navěky.“
Bible, překlad 21. století, 1 Jan 2,15-17

Může vás zajímat:
Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ
Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?
Pravda o hypnóze
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Satan v hudebním průmyslu
Elektronické hudební festivaly jako okultní a satanistické rituály
Antikrist, znamení šelmy
Může mít křesťan démona? Ano!
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Falešné židovství, hexagram, Synagoga satanova
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?