Pravda o hypnóze

Jaká je pravda o hypnóze? Jak hypnóza doopravdy funguje? Co, kdo stojí za hypnózou? Dokáže hypnóza odstranit zdravotní i psychické problémy?

Hypnóza je technika, která se používala už ve starověku. Hlavní představitel moderní  hypnózy je švýcarský lékař Anton Mesmer (1734-1815), který byl přítel Marie Antoinetty, která byla poslední dcera rakouské císařovny Marie Terezie a poslední francouzská královna. Skotský lékař a průkopník hypnózy James Braid (1785-1860) užil poprvé termínu hypnóza, který odvodil od starořeckého slova hypnos = spánek.

Anton Mesmer
Anton Mesmer byl švýcarský lékař, praotec hypnózy a psychoterapie. Během svých rituálů, kdy údajně léčil lidi, používal hypnózu a magnetoterapii (biomagnetismus). Magnetoterapie je metoda, která se také nazývá mesmerismus (léčení magnetismem), což je vědecky nepotvrzený jev (že všechny živé bytosti jsou obklopeny a ovlivňovány magnetickým fluidem), který je dodnes používán při léčení různých nemocí (revma, osteroporóza, bolesti zad, migrény…). Magnetoterapie se provádí bezkontaktní masáží, přikládání rukou, aplikací prostřednictvím „usměrňujících“ pomůcek (virgule, magnety) atd. V současnosti se po celém světě používají moderní „zázračné“ magnetoterapeutické přístroje.

Doporučený článek k prostudování: Magnetismus, magnetoterapie

magnetoterapeutické přístroje
magnetoterapeutický přístroj

Mesmer léčil hypnózou a přikládáním magnetu na lidské tělo tehdejší vyšší kruhy. Magnetománií byl „posedlý“. „Nemagnetizoval“ pouze lidi, ale i různé předměty (oděvy, zrcadla, hudební nástroje, stromy…) a zvířata. Prováděl i skupinové magnetoterapie – pomocí „magnetických“ rituálů spojených hypnózou uváděl lidi do stavu transu. Důležitým prvkem „léčebného“ rituálu byla nejen hypnóza, ale i „zmagnetizovaná“ voda. Během rituálů hrál on nebo někdo jiný na „zmagnetizované“ hudební nástroje hypnotickou hudbu, což byl důležitý prvek uvedení lidí do stavu transu.

Pojďme se podívat na kousek filmu Mesmer z roku 1994, což může být ukázka toho, jak Anton Mesmer vykonával skupinovou magnetoterapii. Jde sice pouze o filmovou ukázku, nicméně jsou záznamy o tom, že takto Mesmer „hypnoticko-magnetické“ rituály vykonával a během nich docházelo k uvedeným projevům.

Video: Anton Mesmer – magnetoterapie, hypnóza (spolupráce s démony)
Nahlásit nefunkční video

Definice hypnózy
Existuje velmi mnoho různých definic a pojetí hypnózy, ale žádná obecně platná, na níž by se všichni odborníci shodli. Nejrozšířenější definice hypnózy je, že jde o stav vědomí, kdy je člověk jiným člověkem, uváděn do stavu transu, který umožňuje podvědomé mysli provádět změny prostřednictvím přímých podnětů a terapeutických metafor. Dnes jsou známy různé hypnoterapeutické techniky, mezi nimiž lze rozlišovat slovní návrhy, oční hypnózu, metodu levitace, direktivní hypnózu, Elmanovu hypnoterapii, Ericksonovu hypnózu atd. Tento článek není pouze o hypnóze, která se vykonává ve zdravotnictví, proto zmíním i hypnotizéry, kteří hypnotizují lidi lusknutím prstů, dají končetiny do určité polohy apod. V těchto případech je člověk v hypnotickém transu okamžitě, a to beze slov. Hypnotizér pak bez jakéhokoliv doteku hýbe tělem.

Hypnóza se provádí nejen u dospělých, ale i u dětí. Hypnóza se dnes poměrně často používá pro léčebné účely (vyrovnání se s traumatem, ztrátou blízkého, sexuálními poruchami nebo zneužitím, řešení závislostí – kouření, drogy atd., fobie, obezita, hubnutí, anorexie, bulimie atd.). Lékaři považují trans za léčivý stav, kdy mysl a tělo dosahují klidu a vyrovnanosti, v kterém může dojít ke změnám nemožným při plném vědomí. Tuto metodu mohou z právnického hlediska používat pouze speciálně vyškolení odborníci, nejčastěji psychiatři a psychologové. Někdy bývá hypnóza využívá jako forma anestézie při očních a gynekologických operacích, případně zubařských zákrocích.

Projevy hypnózy
Obecně řečeno projevy hypnózy (hypnotického transu) mohou být individuální, např.: anestezie (potlačení tělesné citlivosti), malátnost, snížená pohyblivost (ztuhlost), nestabilita, levitace končetin (nevědomé nebo automatické zvedání končetin), vědomé nebo nevědomé křeče a třes (záškuby svalů), neovladatelné záchvaty smíchu a pláče, projevy opilosti, pocit elektrizování po celém těle, mimosmyslové vnímání (halucinace, zjevení, „proroctví“ atd.), lidé mohou vydávat různé zvuky atd. Obecně lze říct, že lidé v hypnotickém transu zažívají pozitivní (radostné) pocity, může dojít k celkovému uvolnění. Vzhledem pozitivním pocitům, lidé tyto stavy vyhledávají znovu a znovu (může dojít až k závislosti – chytrost ďábla). Hypnóza někdy vede ke změně celé osobnosti.

Pravda o hypnóze
Vědečtí pracovníci tvrdí, že hypnóza je technika, kdy hypnotizér (člověk sám o sobě) pracuje s konceptem vědomí a nevědomí (či podvědomí). Někteří „odborníci“ zase tvrdí, že se jedná o otvírání skrytých lidských schopností, během hypnózy dochází k relaxaci pacienta… Všechno toto jsou nevědomé lži! Za hypnózou se chytře skrývá satan a jeho démoni. Hypnóza je ve všech podobách démonická, neboť  je to magie – okultismus (okultismus je též: astrologie, horoskopy, akupunktura, lidové léčitelství, jóga, spiritismus, mumiální léčba, reiki, trancendentální meditace atd). Magie = víra získat nadpřirozenou schopnost a vyšší moc. Magie je o psychologii, o uvolňování vlastní lidské síly, která je podstatně větší než je ona sama. Hypnotizér lékař si myslí (démon ho v tom sugescí ujišťuje), že má vlastní lidské schopnosti (myšlení, slovo), na základě kterých zhmotňuje psychické nebo fyzické uzdravení, vykonává levitaci končetin atd.

Doporučený článek k prostudování: Pravda o magii

Hypnóza je magický rituál, kdy hypnotizér vykonává nevědomou spolupráci s démony, díky kterému jsou lidé uváděny do stavu transu. Během rituálu dochází k uvolnění místa pro démony (prostor pro démonické působení, sugesci), může dojít i k démonickému obsazení. Hypnotický stav transu vytváří hypnotizér manipulací a sugescí, což je vždy spojeno s démony (manipulace a sugesce je učení, působení a vedení démonů). Manipulace je snaha o působení na myšlení a chování druhé osoby či více osob. Manipulovat znamená vědomě nebo nevědomě používat techniky pro manipulaci s druhými lidmi ve prospěch prosazení osobních cílů a přání manipulátora, resp. démona. Sugesce jsou tvrzení, která je schopen člověk přijat jako svá vlastní, ztotožnit se s nimi. Jde o démonické působení, démonickou sugesci. Satanem oklamaný hypnotizér si myslí, že má vlastní lidské schopnosti, díky kterým uvádí lidi do stavu transu (např. ve slovech, myšlenkou, lusknutím prstů), což není pravda. Tyto „schopnosti“ jsou démonické. Hypnotizér si neuvědomuje, že spolupracuje s démony, že některé úkony dělá démon. Může se jednat o démonicky obsazené lidi, kdy démoni diktují, co má člověk říkat a dělat. Křesťany by rozhodně nemělo překvapit, že skrze některé lidi hovoří démoni.

„Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám. Jsou to duchové démonů, kteří konají zázračná znamení a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha.“
Bible, překlad 21.století, Zjevení 16,13-14

Démonické obsazení u člověka jen tak nastat nemůže, pokud to tedy není na Boží příkaz.

„Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚Já ho svedu.‘ Hospodin se zeptal: ‚Jak?‘ a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.‘ Na to Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti to; svedeš ho. Jdi a proveď to.‘ Nuže, pohleď – do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí.“
Bible, překlad 21.století, 1.Královská 22,21-23

Démonickému obsazení se člověk musí otevřít sám, nejčastěji dlouhodobě nevyznávaným, pěstovaným hříchem (modloslužba, podvody…), vírou v nějaký satanův podvod, vírou v okultismus, praktikováním okultismu, vírou ve falešné křesťanské učení, sledováním pornografie atd. Pokud má hypnotizovaný víru, že hypnóza (hypnóza = okultní, magický, démonický rituál) má na člověka pozitivní vliv (že ho vyléčí z nemocí atd.), může dojít k démonickému obsazení. Není nic zvláštního, když po tomto (démonickém) rituálu, dojde ke zlepšení fyzického nebo psychického stavu. Člověk může následně zvládat nepřiměřenou chuť  k jídlu, což bylo pro něj v minulosti problematické (obezita). U kuřáků může nastat odpor ke kouření. U narkomanů může dojít k odporu k drogám. Taková léčení, odprostění se od závislostí, jsou démonické, protože byla provedena magickým rituálem. Satan (démon) sice může během hypnózy člověka vyléčit z nemoci nebo závislosti, tam je ale vždycky něco za něco!!! Něco vám satan odejme, jiné vám přidá. Někdy vám jednoho démona odejme, jiného vám přidá. Může dojít k vyléčení z fyzické nemoci, ale následně mohou nastat psychické potíže nebo jiná fyzická nemoc (horší, např. nemoc k smrti). Satan vám „pomůže“ odprostit se od nějaké závislosti, ale něco za to bude chtít, např. si vás bude používat (diktovat vám) k šíření falešného křesťanského učení.

Ještě zmíním meditaci a „cvičení“ jógy, kdy lidé též během rituálu zažívají příjemné pocity. Za meditací a jógou také stojí démoni. Po meditaci a „cvičení“ jógy zpravidla nastává psychický teror od démonů (nutkání, nestálost, výčitky, deprese, manželské neshody, manželská nevěra, problémy v zaměstnání atd.). Viděl jsem kázání, ve kterém jeden český křesťanský kazatel vyučoval (doporučoval), že křesťané mají meditovat (otevřít se démonickému vlivu). To je zatahovaní okultismu (démonů) do křesťanství!

Prvky hypnózy (spolupráce s démony) v křesťanství
Není žádným tajemstvím, že hypnózu (magii) lze spatřit v křesťanství, a to především v křesťanském směru Hnutí Víry. Hnutí Víry ve velkém rozsahu vtěsnává magii (okultismus), šarlatánství do křesťanství. Mnoho známých křesťanů (Benny HinnAndres BisonniChris OyakhilomeDavid Owuor…), spadajících svým učením pod Hnutí Víry, dokáží magickou silou, pouhým mávnutím ruky a nebiblickým rituálem/příkazem (přikazuje – křičí „oheň“ atd.), porážet na zem celé zástupy lidí (stovky, tisíce lidí). Jedná se o masovou hypnózu, resp. magické rituály (spolupráci s démony), kdy dochází k „tvrdému“ (bezohlednému) sražení lidí na znak (jakoby ty lidi srazila silná tlaková vlna).  Toto je magie démonů!

Doporučený článek k prostudování: Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?

„Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo nazývají tmou, kdo vydávají hořkost za sladkost a sladkost za hořkost!“
Bible, překlad 21. století, Izaiáš 5,20

Video: Andres Bisonni – nebiblický rituál (spolupráce s démony)
Nahlásit nefunkční video

Někteří křesťané vytvářejí tzv. „ohnivé tunely“ (videa zde), kde také slyšíme příkazy „oheň“. Jedná se o duchovně nebezpečné (nebiblické) rituály, které vedou démoni.

„Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm!“
Bible, překlad 21.století, Deuteronomium 18,10

Výše uvedené nebiblické rituály zpravidla vytvářejí křesťané, kteří podléhají falešnému křesťanskému učení. Tito křesťané v některých případech uctívají omezeného (nesvrchovaného) boha (nesvrchovaný bůh = falešný bůh). Díky tomu nepřistupují k biblickému Bohu, mají víru ve falešného boha. Tomu bohu mohou říkat Kristus, ale pravý Kristus to není. Je to falešný bůh (satan), který činí falešné zázraky, úkazy…

„Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Bible, překlad 21. století, 2.Jan 9-11

„Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 15,7-9

Srážení lidí na znak „rukou“ (démonickými mocnostmi) je poměrně častý jev v okultismu. Děje se to např. v kundalini a kvantové terapii. Součástí kundalini a kvantové terapie je hypnóza, magické rituály. Kvantová terapie je magie, kde dochází k zasvěcení se démonům, kteří se vydávají za léčení. Stejně jako např. v reiki, tak i v kvantové terapii léčí démon. Více článek Kvantová terapie je satanův podvod.

Video: Kundalini rituál – okultismus
Nahlásit nefunkční video

Někteří křesťanští kazatelé používají během kázání akustický podkres – cyklickou (hypnotickou) hudbu „v pozadí“. Tímto je uměle vytvářena emotivní (hypnotická) atmosféra, která pod vlivem démonů u člověka vyvolává hypnotické stavy transu. Člověk je v takovém stavu utlumený, manipulovatelný, otevřený démonickému vlivu… Všimněte si, že ve videu Anton Mesmer – magnetoterapie, hypnóza, je během magického rituálu použita hypnotická hudba „v pozadí“ (muž hraje na klavír). Na některých křesťanských akcích lze spatřit křesťanské písně, které mají v sobě prvky světské hudby, což je také špatně. Během písní může docházet, nejen k vytváření umělé emotivní atmosféry, ale i k manipulaci a davové psychóze. Pokud toto někde vidíte, vidíte démony v akci. Věřím, že tito křesťané si ani neuvědomují, že činí špatně. Osobně se domnívám, že křesťané mohou podlehnout křesťanskému směru (takto se to dělá jinde, tak to budeme dělat i u nás), démonické sugesci, démonickému vedení, démon v něm může diktovat – démonické obsazení.

Asi nejznámější křesťanský hypnotizér je Benny Hinn, který často vytváří umělou emotivní atmosféru, uvádí lidi do hypnotického stavu transu, vyvolává davovou psychózu… Vše pomocí hypnózy – magických rituálů, resp. satana a jeho démonů.

Video: Benny Hinn, Toronto (1999)
Nahlásit nefunkční video

Podobně je na tom Ben Fitzgerald, ředitel společnosti GODfest Ministries Inc., která pořádá křesťanské festivaly Awakening Europe. I on pomocí magických rituálů (démonů), uvádí lidi do stavu transu.

Video: Ben Fitzgerald, Nizozemí, rok 2017
Nahlásit nefunkční video

K výše uvedeným dvěma videím: Chtělo by to přistoupit na pódium a dát biblický příkaz démonům: Ve jménu Ježíše Krista zmlkni a vyjdi z něj!

„Zmlkni,“ okřikl ho Ježíš, „a vyjdi z něj!“ Nečistý duch tím mužem zalomcoval, hlasitě vykřikl a vyšel z něj.“
Bible, překlad 21. století, Marek 1,25-26

Musíme si uvědomit, že hypnóza ve všech podobách, je magie (okultismus). Výše jsem zvolil výraz „křesťanský hypnotizér“. Je otázka, zda by tam spíš neměl být výraz „hypnotizér okultista“.

„V tom městě žil jeden muž jménem Šimon. Už dlouho ohromoval samařský lid svou magií a prohlašoval se za někoho výjimečného. Všichni, od nejmenšího až po největšího, ho dychtivě poslouchali a říkali: „Tohle je jistě ta veliká Boží moc!“ Poslouchali ho proto, že je tak dlouho ohromoval svou magií.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 8,9-11

Několik veršů k tomuto bodu:

„Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo.“
Bible, překlad 21. století, Galatským 1,7

„Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Bible, překlad 21. století, 2.Jan 9-11

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,15

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Bible, překlad 21. století, 1.Jan 4,1

„Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 11,13-15

„Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmi.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 5,9

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Bible, překlad 21. století, 1.Korintským 14,33

Závěr
V závěru opakuji větu z úvodu: Existuje velmi mnoho různých definic a pojetí hypnózy, ale žádná obecně platná, na níž by se všichni odborníci shodli. K tomu dodávám… Vědci tvrdí, že existence hypnózy je jen předpokládaná a hypotetická. Nikdy nebyla přímo dokázána vědeckými ani jinými prostředky. Vědci přesně neví, jaké změny se přesně dějí u člověka, o kterém se řekne, že je v hypnóze (stavu transu). Je tedy s podivem, že hypnóza je uznána oficiálně léčebnou metodou. Vždyť  lékaři ani vědci neví, co/kdo přesně za funkčností hypnózy stojí! Je to podobné jako u homeopatik, ve kterých není ani jedna jediná molekula účinné látky a přesto mohou „léčit“ (léčí démon). Hypnóza i homeopatika jsou šarlatánské praktiky spojené s okultními obřady, magickými rituály, které vede satan a jeho démoni. Stejně jako homeopatie, tak i hypnóza ve všech podobách, je magie. Všechny lidi (včetně psychiatrů, psychologů), kteří provádí hypnózu, lze považovat za okultisty, kteří spolupracují s démony. Anton Mesmer byl šarlatán a okultista. 

Svět (satanův systém) je satanovo království, které je založeno na lži a podvodu. To, že vidíme ve velkém rozsahu působit ve zdravotnictví satana a jeho démony, by mělo být pro každého křesťana velmi očekávané. Vždyť nás Písmo učí, že celý svět je pod mocí satana. Díky tomu, vidíme takřka všude, působit démony. Nad tím vším je samozřejmě svrchovaný Bůh, který má vše pod plnou kontrolou! Proto se křesťané nemusí vůbec ničeho obávat (mají být v naprostém klidu – Božím klidu), protože mají Boha Ježíše Krista, který je nejvyšší autorita nad vším stvořeným.

„Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží ve Zlu.“
Bible, překlad 21.století, 1. Jan 5,19

„Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynou. Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím.“
Bible, překlad 21.století, 2.Korintským 4,3-4

Díky tomu, že hypnóza je uznána oficiálně léčebnou metodou, mnoho lékařů doporučuje tyto duchovně nebezpečné rituály svým pacientům. Problém je, že během hypnózy (působení démonů) postupně člověk „vypne“, přestane vnímat realitu a deleguje plně kontrolu nad sebou na druhého člověka. Málokdo si uvědomuje, že hypnóza je okultní rituál, kdy člověk (hypnotizér) spolupracuje s démony. Proto nedelegujeme kontrolu nad sebou na druhého člověka, ale doslova se otevíráme démonickým mocnostem! Proto by se žádný člověk neměl nechat hypnotizovat (vystavovat se démonickému vlivu, démonické sugesci), křesťan už vůbec ne! Každý druh hypnózy, každé „stádium“ hypnózy, je nebiblický rituál, okultní rituál, který je pro každého člověka duchovně velmi nebezpečný!

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,21-22

Pokoj vám. Amen.

Může vás zajímat:
Pravda o magii
Jaký je skutečný význam modré hvězdy ve zdravotnictví?
Co je homeopatie? Pravda o homeopatii
Kvantová terapie je satanův podvod
Pozor na „ohnivé tunely“
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích