Svědectví bývalé okultistky o duchovních projevech v církvích

Nezapomínejme pořád zkoumat duchy, zda jsou z Boha! Co vidíme na některých křesťanských akcích (např. u Bennyho Hinna, Andrese Bisonniho…), není od Boha (Ducha svatého), ale od satana a jeho démonů (jde o demonstraci démonické moci). Je neuvěřitelné, kolik křesťanů je takto oklamáno satanem. Je neuvěřitelné, kolik křesťanů podléhá falešným učitelům spadajícím pod křesťanský směr Hnutí Víry. Bible to předpověděla:

„V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.“
Bible, překlad 21. století, 2. Petr 2, 1-3

Pojďme se podívat na svědectví bývalé okultistky, která hovoří o duchovních projevech v církvích…

Video: Svědectví bývalé okultistky o duchovních projevech v církvích
Nahlásit nefunkční video

Může vás zajímat:
Pravda o hypnóze
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?