Evoluce je velký podvod!

Jaký má lidský život smysl? Proč jsme tady? Odkud jsme přišli? Kdo stvořil Zemi? Kdo stvořil zvířata? Je Darwinova evoluční teorie podvod? Dá se věřit evoluční teorii, teorii Velkého třesku?

Velký třesk
Údajný prostor, kterému vědci říkají „vesmír“, prý vznikl asi před 15 miliardami let (toto číslo se pořád mění) tzv. Velkým třeskem. Země prý vznikla asi před 5,5 mld. let (toto číslo se také pořád mění) náhodou. V učebnicích, v tisku, na internetu, prostě všude se píše, že Země vznikla před miliardami let. Pro lidi jsou miliardy let nepředstavitelné číslo, proto je to v podstatě jedno, zda se napíše 20 nebo 5 miliard.

Pravda je taková, že Země je stará přibližně 6,5-7 tisíc let a stvořil ji biblický Bůh. Pomocí chronologie lidstva (rodopisů uváděných v knize Genesis), lze sice určit přibližné stáří Země.

Vědci se pouze domnívají a spekulují
Fyzikové mají teorii, že z nicoty ve velké explozi došlo ke vzniku „vesmíru“. Došlo k tomu náhodou a z nicoty? Došlo k tomu vůbec? V Bibli (Božím slovu) nic takového nenaleznete. V minulosti vědci prohlásili, že ta věc, co explodovala, měřila několik slunečních let v průměru. V 60. letech minulého století ta věc měřila 275 milionů let. V 70. letech už to bylo „jenom“ 71 milionů let. Jeden vědec prohlásil, že „vesmír“ se mohl vyvinout. Z čeho ale? Z nicoty? Jiný vědec zase tvrdí, že před 20 miliardy let byl „vesmírný prach“ přitahovaný do jedné malinkaté kuličky. Ta kulička se pak začala točit a z ničeho nic vybuchla. To byl prý Velký třesk. Z odlétajících kousků prý pak vzniklo Slunce, galaxie, Měsíc, hvězdy. Kde se ale vzal „vesmír“ a „vesmírný prach“? Už tam byl? A kdo ho stvořil, nebo také vznikl náhodou? Zase jsme u otázky o slepici a vejci… Teorie Velké třesku je nesmyslná  z mnoha důvodů!

„Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi.“
Bible, ČSP, Genesis 1,1

„Bůh udělal dvě veliká světla: Větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci, a hvězdy. Bůh je dal na nebeskou klenbu, aby svítila na zemi, a aby ovládala den a noc a oddělovala světlo od tmy.“
Bible, ČSP, Genesis 1,16-18

Evoluce
Nyní pojďme k evoluci. Evoluce má různé významy:

Chemická evoluce. Podle vědecké teorie, Velký třesk vyprodukoval vodík a možná i helium. Na Zemi ale máme mnoho dalších prvků (radon, neon, sodík, síra, titan, uhlík, selen…). Jak jsme přišli k těmto mnoha dalším chemickým prvkům? Spojováním hvězd? To je ničím nepodložená spekulace. Hvězdy musí vytvořit prvky a prvky musí vytvořit hvězdy. Které z nich bylo dřív? Otázka podobné: Slepice nebo vejce? Závěr: Chemická evoluce je založena na náhodách a spekulacích.
Organická evoluce. Tedy vznik života na Zemi. Život na Zemi prý začal z neživé hmoty. Z ničeho prý vzniklo něco. Nikdo na světě neví, jak k tomu mohlo dojít – domněnky, spekulace. Závěr: Organická evoluce je založena na náhodách a spekulacích.
Makroevoluce. Zvíře se proměnilo na jiný druh zvířete. Proč se např. kůň nevyvíjí dál? Makroevoluce je založena na náhodách a spekulacích.
Mikroevoluce. To jsou změny v rámci druhu. Další ničím nepodložená spekulace. Mikroevoluce je založena na náhodách a spekulacích.

Charles Darwin
Charles Darwin (1809-1882) již jako malý měl pochybnosti o učení tehdejší církve, proto bádal v přírodě. Zabýval se otázkami, jak to všechno vzniklo. V roce 1831 vyrazil na cestu kolem světa. Postupně začal věřit, že země se v určitých časových úsecích postupně mění. Když přišel s tím, že člověk pochází ze zvířat, mnoho jeho přátel tím bylo šokováno. Tehdy totiž byla většina lidí věřících. Po tomto prohlášení se psychicky zhroutil. Darwin musel během života překonat mnoho těžkostí. Například doplatil na příbuzenské křížení. V jeho rodině došlo ke genetickým poruchám, které byly důsledkem sňatků mezi bratranci a sestřenicemi. Darwin měl za ženu svoji sestřenici. Společně měli deset dětí, z nichž tři zemřely předčasně a tři byly neplodné. To mělo velký vliv na jeho intelektuální život, protože celou dobu pracoval s teorií, jejíž byla smrt přirozenou součástí. Po těchto tragédiích se ještě více zabýval otázkou, proč Bůh dopustil smrt jeho dětí. Darwin strávil zbytek života prosazováním a obranou evoluce. Darwin změnil způsob, jak začal člověk nahlížet na Boha.

Každý vědec, který zpracovává své poznatky, do toho nějakým způsobem promítá své osobní názory, očekávání, pohled na svět. To může mít ve svém výsledku velký vliv na to, jaké učiní závěry. Jak se věda dál vyvíjí, tak vycházejí na světlo nová překvapivá fakta, která odporují evoluční teorii, kterou přednesl lidstvu Darwin. Darwin to nemyslel zle, snažil se odkrýt pravdu, v tom mu ale satan nalhával lež, v podstatě ho zneužil. Kdyby žil Darwin dnes, byl by zklamaný, jak málo důkazů jeho evoluční teorie existuje.

Darwinova kniha přitahuje antisemity
Darwin nikdy nenašel pro svou teorii věrohodný důkaz a sám si byl vědom, že existují sporné momenty. Tyto sporné momenty uvádí ve své knize O původu druhů, která vyšla v roce 1859, konkrétně v kapitole Teoretické problémy. Tato kniha měla ve své době okamžitý úspěch. Její popularita, ale byla spíše dílem ideologických tvrzení než její vědecké hodnoty. Kniha velmi zaujala i známého antisemitu a teoretika socialismu a komunismu Karla Marxe. Karel Marx ve své době řekl: „Třídy a rasy příliš slabé na to, aby se přizpůsobily novým životním podmínkám, musí uvolnit cestu. Musí zahynout v revolučním holokaustu“. Darwinova kniha uchvátila i dalšího antisemitu – nacistického diktátora Adolfa Hitlera, který ve své knize Mein Kampf (česky: Můj boj) klade zvláštní důraz na Darwinův „boj o přežití“ a přežití nejschopnějších. Hitler v knize píše: „Ten, kdo chce přežít, musí bojovat a ten kdo v tomto světě, kde je neustálý boj zákonem přežití, nechce bojovat nemá právo na život, právo na existenci.“

Darwin

Děti se ve škole učí, že lidé mají v rodokmenu zvířata
Učitelé žákům vštěpují, že Země je miliardy let stará, že se člověk vyvinul z opice. Představte si, že pocházíte z opice! Děti se ve škole učí, že lidé jsou zvířata. To je opravdu neuvěřitelné a málokoho to zaráží.

Většina učitelů slepě vykládá žákům o evoluci a myslí si, že jim říkají pravdu. Učitel žákům neřekne, že celá evoluce je založená na spekulacích, a to od samého počátku až do úplné konce! Je to podvodné učení, které nedává ani tu nejmenší logiku. Dětem je tato lživá nauka vštěpována už od první třídy. Pokud budete lež opakovat dostatečně dlouho, dostatečně důrazně a často, lidé jí uvěří (100x opakovaná lež se stává pravdou). To ví satan moc dobře. Učení o evoluci ničí dětskou víru v Boha Stvořitele. Nutno podotknout, že každý, kdo vyučuje evoluci, bude mít jednou velký problém, a to tehdy, až se postaví před Boha!

„Kdokoli by ale svedl jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili veliký mlýnský kámen a utopili ho v mořské hlubině.“
Bible, Matouš 18,6

Evoluce je satanovo učení
Lidé si myslí, že je evoluce každému jasná a nemají o ní žádné pochybnosti. Lidé berou evoluci za samozřejmost a jedinou možnou pravdu. Skutečnost je taková, že satan lidem sugescí tuto myšlenku vnutil, čímž je nepřetržitě odvádí od skutečné pravdy. Satan přišel s teorií evoluce a Velkého třesku, protože věděl, že lidi mají čím dál větší poznání a budou se rozvíjet. Také je chtěl pochopitelně odvrátit od Bible. Satan chce co nejvíc lidí odvrátit od Boha Stvořitele. On dychtí po lidském hříchu. Strašně moc nenávidí lidi. Od samého počátku je to podvodník, lhář a vrah. To stojí v Bibli. Satan se vždycky okolností snaží zpochybnit Bibli. V tomto případě se mu to daří velmi dobře.

velryba

Velký třesk, evoluce = podvod!
1. Podle evolucionistů život vznikl z neživých chemických prvků. To je nemožné!
2. Je vysoce nepravděpodobné, že se z jednobuněčného života vyvinula zvířata a rostliny.
3. Lidské tělo je tak nepředstavitelně složité, že nemohlo vzniknout náhodou (miliony a miliony náhod).
4. Vědecká teorie o vzniku života je založená výhradně na víře. Satan se snaží lidem namluvit, že to tak není. Evoluce a stvoření jsou založeny výhradně na víře.
5. Evolucí (chování systému) nelze vysvětlit vznik DNA (původ systému).
6. Kdyby svět vznikl z Velkého třesku a pomalu se vyvíjel miliardy let, proč se nevyvíjí dál? Proč jsou lidé pořád stejní? Proč se dál nevyvíjejí?
7. Velký třesk = výbuch. Výbuch je VŽDYCKY destruktivní, ne konstruktivní.
8. Jedna rostlinná buňka je mnohem složitější než nejmodernější letadlo. Opravdu je vznik rostlinných buněk založen na náhodě?
9. Studie geologických záznamů potvrzují, že každá skupina zvířat se vyskytla náhle.
10. Podle evolucionistů se z plaza vyvinul pták. S kým se ale tento první pták spářil?
11. Učení evoluce se pořád mění – co vědec, to názor. Ano, názor! Vědci v tomto případě prezentují výhradně své názory! Co když se jednou přijde na to, že celá evoluce je podvod? Pevně doufám, že se tak stane brzy.

Video: Evoluce – podvod století

Závěr
Evolucionisté mají za to, že evoluční teorie je podpořena pádnými důkazy, ale když jim řeknete, ať to vysvětlí a dodají přímé důkazy (žádné přímé důkazy neexistují!), tak tápají, zmiňují těžkosti ve výzkumu. I bezbožný člověk musí vidět, že tady něco „smrdí“. Opravdu si myslíte, že se tento svět vytvořil sám od sebe, náhodou a bez záměru? Pokud ano, tak podléháte satanovu klamu a myšlenkovému proudu New Age, což je také satanovo dílo. Tento svět a všechno co je na něm, stvořil Bůh Slovem. Důkazy jsou všude okolo vás – obloha, divy přírody, zvířata, jak funguje lidské tělo… To všechno nemohlo vzniknout náhodou! Jděte do stvoření a uvidíte tam biblického Boha!

„Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svévolně potlačují pravdu. Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť jim to Bůh odhalil. Jeho neviditelné znaky – jeho věčnou moc a božství – lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu.“
Bible, Římanům 1,18-20

Bůh stvořil i pozemský čas. Bůh existuje mimo náš čas, proto to všechno těžko chápeme. A kdo stvořil Boha? Nikdo, Bůh byl vždycky (je věčný – nemá počátek ani konec).

„Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední.“
Bible, Zjevení 22,13

Biblická pravda o stvoření světa:

„Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch Boží se vznášel nad vodami. I řekl Bůh: Budiž světlo! A bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a oddělil Bůh světlo od tmy. Bůh nazval světlo dnem a tmu nazval nocí; a byl večer a bylo ráno, jeden den. I řekl Bůh: Budiž klenba uprostřed vod a nechť odděluje vody od vod. Bůh tedy udělal klenbu a oddělil vody, které byly pod klenbou, od vod, které byly nad klenbou. A stalo se tak. Bůh nazval klenbu nebesy; a byl večer a bylo ráno, den druhý. I řekl Bůh: Ať se vody pod nebesy shromáždí na jedno místo a ukáže se souš. A stalo se tak. Bůh nazval souš zemí a nahromaděné vody nazval moři. Bůh viděl, že to bylo dobré. I řekl Bůh: Ať země dá vyrašit trávě, zeleni vysévající semeno, ovocnému stromoví nesoucímu na zemi ovoce podle svého druhu, ve kterém je jeho semeno. A stalo se tak. Země vydala trávu, zeleň vysévající semeno podle svého druhu a stromoví nesoucí ovoce, ve kterém je jeho semeno podle jeho druhu. Bůh viděl, že to bylo dobré. A byl večer a bylo ráno, den třetí. I řekl Bůh: Ať jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci a byla na znamení, k určování časů, dnů a let. A ať jsou světly na nebeské klenbě, aby svítila na zemi. A stalo se tak. Bůh udělal dvě veliká světla: Větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci, a hvězdy. Bůh je dal na nebeskou klenbu, aby svítila na zemi, a aby ovládala den a noc a oddělovala světlo od tmy. Bůh viděl, že to bylo dobré. A byl večer a bylo ráno, den čtvrtý. I řekl Bůh: Ať se vody hemží živou havětí a ať létavci létají nad zemí pod nebeskou klenbou. Bůh stvořil veliké draky a všechny pohyblivé formy života, jimiž se začaly hemžit vody, podle jejich druhů, také každého okřídleného létavce podle jeho druhu. Bůh viděl, že to bylo dobré. A Bůh je požehnal slovy: Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích; a létavci ať se rozmnoží na zemi. A byl večer a bylo ráno, den pátý. I řekl Bůh: Ať země vydá formy života podle jeho druhu: Dobytek, plazy a zemskou zvěř podle svého druhu. A stalo se tak. Bůh učinil zemskou zvěř podle jejího druhu, dobytek podle jeho druhu a každého zemského plaza podle jeho druhu. Bůh viděl, že to bylo dobré. I řekl Bůh: Učiňme člověka k našemu obrazu, jako naši podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí i nad všemi plazy pohybujícími se na zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu. Bůh je požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe. A Bůh řekl: Hle, dal jsem vám každou rostlinu mající semena na povrchu celé země a každý strom, na němž je ovoce mající semena. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři, všemu nebeskému ptactvu a všemu pohybujícímu se na zemi, v čem je živá duše, jsem dal za pokrm každou zelenou rostlinu. A stalo se tak. Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré. A byl večer a bylo ráno, den šestý. “
Bible, ČSP, Genesis 1,1-31

Může vás zajímat:
Lidé žili společně s dinosaury
Jak vznikla Země a člověk?
Noemova Archa byla nalezena!
Sodoma a Gomora (archeologické důkazy)
Kdo je Bůh?
Kdo je křesťan? Proč být křesťanem?