Démonické projevy v církvích

Čím víc se přibližuje Kristův druhý příchod, tím častěji vidíme démonické projevy na některých křesťanských akcích. Mnozí křesťané berou tyto projevy za projevy Ducha svatého. Je tady doslova démonická invaze do církevních organizací (soužení jaké tady ještě nikdy nebylo)!

„Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké už nikdy nebude. Kdyby Hospodin ty dny nezkrátil, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil.“
Bible, překlad 21. století, Marek 13,19-20

Mnoho evangelistů si plete „padání“ se „srážením“ lidí. Pokud na křesťanské akci dochází ke srážení lidí (někdy až život ohrožující), rozhodně se nejedná o padání pod Boží mocí (jak nás učí Písmo)! Kdo ty lidi sráží? Démonické síly.

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 11,14-15

Mnoho kazatelů a evangelistů je takto oklamáno satanem. Oklamán je i Daniel Kolenda (nástupce Reinharda Bonnkeho), který tvrdí (viz. video), že když kázal na shromáždění v Singapuru, kde bylo 4000 lidí, došlo po jeho modlitbě k tomu, že mnoho lidí bylo tvrdě sráženo k zemi. V této souvislosti Daniel viděl židle létat vzduchem, slyšel křičící lidi… Toto trvalo celou hodinu (kdy nikdo nekázal, nikdo se nemodlil ani nezpíval). Podle jeho slov to v sále vypadalo jako po „výbuchu bomby“. Více video…

Video: Daniel Kolenda – „padání pod mocí Ducha“
Nahlásit nefunkční video

Tento „výbuch bomby“ je v rozporu s Písmem a není pochyb o tom, že se jednalo démonické síly. Z Písma přece víme, že Bůh je Bohem pokoje, ne zmatku:

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Bible, překlad 21. století, 1.Korintským 14,33

1. část videí
Pojďme se podívat na videa, ve kterých vidíme démonické projevy na křesťanských akcích (praktikování kundaliny):

Video: Démonické projevy – Kenneth Hagin
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy – Benny Hinn
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy ve sboru Bethel Church
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy –  konference probuzení, Chicago
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy – „ohnivý tunel“
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy na křesťanském shromáždění 1.
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy na křesťanském shromáždění 2.
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy – Rolland Baker (manžel Heidi Baker)
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy – Heidi Baker v Torontském sboru
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy – Heidi Baker ve sboru Bethel
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy – „Ohnivý tunel“ v Bethelu (opilost v duchu)
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy – David Hogan ve sboru Bethel
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy – „proroctví“ Stacey Campbell (Bill Johnson jako divák)
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy – Andres Bisonni, Afrika
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy – Randy Clark (Brazílie)
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy v církvích – zvláštní „pomazání“
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy v církvích (sestřih)
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy – Torontské požehnání
Nahlásit nefunkční video

2. část vídeí
Nyní si pojďme porovnat výše uvedená videa (démonické projevy na křesťanských akcích) s Torontským požehnáním a praktikování kundaliny v okultismu (není vidět rozdíl):

Video: Kundaliny jóga vs projevy na křesťankých akcích
Nahlásit nefunkční video

Video: Praktikování kundalini v okultismu 1.
Nahlásit nefunkční video

Video: Praktikování kundalini v okultismu 2.
Nahlásit nefunkční video

Video: Praktikování kundalini v okultismu 3.
Nahlásit nefunkční video

Ještě se pojďme podívat na jedno video, které porovnává projevy v charizmatických církevních organizacích, s projevy ve falešných náboženstvých a okultismu:

Video: Charizmatici vs. okultismus
Nahlásit nefunkční video

Závěr
Padání pod Boží mocí je biblické (Daniel 8,17, Ezechiel 1,28, Matouš 17,6), to nijak nezpochybňuju! Pokud se ale podíváme na výše uvedená videa, nevidíme padání pod Boží mocí, ale démonické projevy: srážení lidí, nepříjemné a nevědomé záškuby svalů, nepříjemné až bolestivé křeče a třes, projevy opilosti, vydávání zvířecích a dalších zvuků, plazení se po zemi – jako had… Tyto projevy jsou totožné jako při praktikování kundalini v okultismu (démoni drze imitují Ducha svatého). Dejte na to velký pozor a modlete se za rozpoznání duchů.

Satan oklamal miliony křesťanů po celém světě tím, že jeho démoni imitují Ducha svatého. Tím se vyplňje biblické proroctví. Musíme se modlit za to, ať co nejvíc křesťanů pozná pravdu a nepodléhá tomuto satanovu podvodu.

Sdílejte: