Pravda o magii

Magie
Magie je lidská snaha o změnu reality podle vlastních přání a potřeb, člověk chce ovládat a používat neviditelný svět a nadpřirozenou moc, za účelem plnění vlastních představ. Magie je o psychologii, o uvolňování vlastní lidské síly – síly, která je podstatně větší než je ona sama. Mág (člověk, který vykonává magii) používá „sílu myšlenky“, „sílu osobní víry“, „sílu svého já“. Na základě těchto „sil“ zhmotňuje svá přání, vize. Mágům jde o přetvoření svojí vlastní mysli, někdy i o negativní ovlivňování druhých lidí. Magie je technika, která je úzce spojená s manipulací, sebemanipulací, sugescí.

Tady vidíme, že magie je hodně o sebestřednosti, pýše – člověk chce být sám sobě bohem. V magii exeluje pýcha a abstinuje pokora. Kdo ve svém životě praktikuje magii, pýchu, jde proti Bohu!

„Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí.“
Bible, překlad 21. století, 1. Petr 5,5

Magie používá nejen magické myšlení a různé magické předměty a symboly, ale také různá zaklínadla, čarovné formule a magické knihy.

Magie není nic novodobého, je to fenomén pramenící z pradávných dob. O magii, v negativním slova smyslu, čteme v Bibli:

„V tom městě žil jeden muž jménem Šimon. Už dlouho ohromoval samařský lid svou magií a prohlašoval se za někoho výjimečného. Všichni, od nejmenšího až po největšího, ho dychtivě poslouchali a říkali: „Tohle je jistě ta veliká Boží moc!“ Poslouchali ho proto, že je tak dlouho ohromoval svou magií.“
Bible, překlad 21.století, Skutky 8,9-11

„Když se to rozneslo mezi všemi Židy i Řeky bydlícími v Efesu, na všechny padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo ve velké vážnosti. Mnozí z těch, kdo uvěřili, pak přicházeli a vyznávali a odhalovali své praktiky. Také mnozí z těch, kteří se zabývali magií, přinášeli své knihy a přede všemi je pálili. Když pak spočítali jejich cenu, zjistili, že stály padesát tisíc stříbrných. Tak se mocně šířilo Pánovo slovo a rozmáhalo se.“
Bible, překlad 21.století, Skutky 19,17-20

Cíle magie
Magie je o lidské víře získat nadpřirozenou schopnost a vyšší moc. Cíl mága může být chtíč magickou silou, ovládat a ovlivňovat sebe nebo druhé lidi (mysl, chování apod.), živly (přírodní síly, např. počasí) či úrodu. Cíl magie dále může být: uzdravit z fyzické nebo duševní nemoci sebe nebo jiného člověka, získat partnera či štěstí, svévolně zasahovat do neviditelného světa, běhu událostí a času. Někteří mágové se pokouší vyvolat duši zesnulého člověka (tzv. vyvolávaní duchů, spiritismus). Cíl magie také může být proklínání člověka, někdo chce přes magii přivodit člověku nějakou újmu, např. duševní nemoc nebo smrt.

Hodně lidí používá magii k předpovídání budoucnosti nebo poznání minulosti. Mágové s oblibou předpovídají budoucnost ostatním lidem, někdy i sobě. Podle různých věštců a „mistrů magie“ má prý každý člověk v magii předpoklady k něčemu jinému. Někomu může jít lépe čtení z karet, někdo dokáže věštit z kávové sedliny či čajových lístků, jiný zase vidí do budoucnosti z křišťálové koule. Základem věšteckého umění je schopnost meditace a uvolnění. Jen tak se prý věštec dokáže naladit na „druhé dimenze“ či vibrace svého klienta.
Co se ještě týče magie a věštění, velký pozor na to, pokud někdo neomylně (jinak to být nemůže) tvrdí, že se něco stane v budoucnosti, věští budoucnost! Můžeme se domnívat, myslet si, mít vizi, pokud ale neomylně tvrdíme, že něco v budoucnosti nastane, používáme magii, věštíme budoucnost!

Tady vidíme, že svět kolem nás je plný magie, čarodějů a čarodějnic!

Dnešní společnost je doslova prosáklá magií
Někteří dnešní lidé jsou doslova fascinováni magií, satanismem, čarodějnictvím, okultismem a esoterikou. Všechny tyto techniky milují především lidé, kteří mají zalíbení v tajemnu. Magii, magické rituály lze běžně spatřit ve filmech, seriálech, pohádkách a většině lidem to nepřijde divné. Na tom je vidět, jak je dnešní společnost zmanipulovaná, zhypnotizovaná. Rituály magie lze spatřit i v některých počítačových hrách. Magie a magické rituály jsou velmi často součástí alternativní medicíny (akupunktura, magnetoterapie, tradiční čínská medicína, reiki, lávové kameny, uroskopie atd.). Kurzy osobnostního rozvoje, které jsou často součástí systému multilevel marketingu (MLM), jsou doslova prosáklé magickým myšlením a esoterikou. Jeden pořadatel těchto kurzů, své kurzy doslova nazývá magickými. Co se týče těchto kurzů, je v nich kladen důraz na pozitivní myšlení. Pozitivní myšlení je magické myšlení. Člověk účelově, sugestivně žije v nepravdě, čímž chce vlastní silou zhmotnit svá přání, představy. Člověk má stát v pravdě a realitě, ne sám sebe účelově manipulovat, klamat, hypnotizovat a vsugerovávat si klam nebo své představy.

Doporučený článek k prostudování: Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání

Pokud se podíváme na internet, spatříme nesčetně návodů, jak získat nadpřirozené schopnosti, jak se naučit kouzla, jak okouzlit muže, jak přijít ke štěstí… Dnešní lidé doslova milují magii, magické předměty a symboliku! Někteří lidé si kupují magické předměty (magická vykuřovadla, magické svíce, magické oleje, magické kameny, kominíčky pro štěstí, skřítky pro štěstí a ochranu, růžence, amulety se smyšlenou podobiznou Marie atd.) a symboly (např. hexagram je v magii ochranný symbol) s tím, že jim mají nadpřirozeně přinést štěstí, úspěch, ochranu apod. Takové jednání je démonické – silně závadné, duchovně nebezpečné!

Doporučený článek k prostudování: Talismanologie, výroba magických předmětů

Magické prvky lze spatřit v židovské Kabale, Zoharu i Talmudu. Současný „Judaismus“ je falešný Judaismus, neboť  jde o mix Tóry, Kabaly, Talmudu a dalších lidských nauk. Biblické učení a něco k tomu, to je od ďábla (cesta k ďáblu)! Dnešní Stát Izrael je plný otřesné modloslužby, mágů a čarodějů. Démonsko-čarodějnické obřady se ve velkém rozsahu vykonávají u Zdi nářků.

Doporučený článek k prostudování: Falešné židovství, hexagram, Synagoga satanova

„Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.“
Bible, překlad 21. století, 1. Jan 2,22-23

Co si možná neuvědomujete, že je magie
Považovat (tak to opravdu je) kýchnutí za potvrzení pravdivosti vyřčených slov, znamená vykonávat magii. Považovat škytavku za znamení, že na nás někdo myslí, znamená mít víru v nadpřirozené „napojení“ na člověka. To je magie. Otloukej se bábovičko, nebudeš-li se otloukati, budu na tě žalovati… Nevěřící dělají s dětmi tyto magické rituály. Promlouvat k předmětům, aby skrz ně došlo k zhmotnění něčeho, to je magie. Klepání na dřevo (nebo jiný předmět) za účelem prosperity (např. aby štěstí neuteklo), to je starý magický (pohanský) rituál.

Velký pozor na obchody, které se zabývají magií bylin. Různé rádoby bylinkářky, které jsou ve skutečnosti čarodějnice, prodávající bylinky s tím, že mají mít magickou (nadpřirozenou) sílu. Může jít o bylinky, které jsou sbírané na Noc čarodějnic (tzv. pálení čarodějnic), nebo o bylinky, nad kterými byl vykonán nějaký magický rituál.

Druhy magie
Někteří mágové si neuvědomují, že vykonává magii. Pro ďábla je ideální, když si člověk neuvědomuje, že páchá zlo a zlu se dobrovolně vydává. Ti, kteří praktikují magii vědomě, často říkají, že existuje bílá a černá magie. Bílá magie je považována za etickou a dobrou. Černá je považována za špatnou (zlou), neboť  člověk chce jiného člověka nějak poškodit (prokletí, uhranutí, voodoo). Oba druhy magie se dělí na další podruhy: zemní magie, vzdušná magie, vodní magie, ohnivá magie, živlová magie, energetická magie, magie slova, magie uzdravení, magie tónu, znaková magie, sexuální magie…

Prosím vás, neexistuje dobrá a špatná magie! Magie ve všech podobách je pořád magie – zlo v čisté podobě! Existují různé techniky magie, mezi nimi však v podstatě není žádný rozdíl. Rozhodně nevěřte tomu, že bílá magie je umění vycházející z pomocí samotného Boha a strážných andělů a nemá tedy s ďáblem nic společného!

Magie je o démonech
Magie ve všech podobách je okultismus, neboť je to tajné vědění, jak zacházet se skrytým, okultním světem. Za okultismem vždycky stojí zlé bytosti, které se nazývají démoni. Démoni jsou škodolibé inteligentní duchovní bytosti, které disponují mnohem vyspělejšími kognitivními schopnostmi než člověk. Proto lidstvo klamou v tak velkém rozsahu. Člověk sám o sobě (bez Krista) na ně nemá!

„Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!“
Bible, překlad 21. století, Jakub 2,19

Kdo magii používá (vědomě nebo nevědomě), dobrovolně zve do svého života démony. Tento člověk se spolčuje s démony, kteří mu v některých případech umožňují dělat nadpřirozené věci. Co se týče věštění, démoni dokonale neznají budoucnost, dobře však znají minulost a současnost. Démoni mají s lidmi tisíce let zkušeností!

Magie je démonická past na lidi. Magie je zasvěcení se démonům. Magie je prostředek k přivolání démonů do života člověka.

Za magií se často skrývají výrazy z démonských učení: pozitivní energie, pozitivní vibrace, vyčištění mysli, skrytá vnitřní síla člověka, kosmická energie, magnetické síly univerza, aura, čakry (čištění čaker apod.), energetický otisk, léčí nosič pro informaci (homeopatie), léčivé vibrace… Toto jsou krycí názvy a lidské povely pro démony!

Doporučený článek k prostudování: Co je homeopatie? Pravda o homeopatii

Magie v křesťanství
Magii nevykonávají pouze nevěřící! Magie nejsou pouze různé obřady a rituály, sesílání kouzel a tradice a pověry pro štěstí nebo na splnění přání. Magii naleznete i v křesťanství! Mág může být člověk, který věří v Boha a používá pojmy: Bůh Stvořitel, Ježíš Kristus, Duch Svatý, spása… V křesťanských kruzích lze spatřit poměrně dost rádoby křesťanských knih, které učí magii. Například knihy od Kennetha Hagina jsou plné magie uzdravení (učení démonů).

1. Ukázkový příklad praktikované magie v křesťanství je to, když chce křesťan vlastní silou  ovládat, manipulovat Boha Stvořitele. S tím souvisí chtít donutit Boha jednat. Donutit Boha jednat je diktát Bohu, manipulace s Bohem. Manipulace je čarodějnictví a manipulátoři jsou čarodějové! Obecně řečeno, čaroděj je mix manipulativního psychopata, psychologa, šarlatána a vypravěče, který se vyznačuje impulzivitou a potřebou neustálého vzrušení. Často je to člověk, který má skvělé verbální vyjadřovací schopnosti, působí přesvědčivě, je šarmantní a zároveň je skvělý lhář. Čaroděj často vede parazitický styl života. Zpozorněte, pokud se v nějaké církvi učí, že je biblický „desátkový systém“. V této církvi se s největší pravděpodobností praktikuje čarodějnictví!

Doporučený článek k prostudování: Mám dávat „desátky“

Jak ovládat a manipulovat Boha, jak pyšně a drze diktovat Bohu vlastní požadavky, učil křesťany Reinhard Bonnke (filmová série Full Flame, knihy atd.). Podle Bonnkeho učení, Bůh vždy jedná podle míry (víry), kterou mu nastavíme. Pokud máme silnou osobní víru, automaticky dojde k tomu, že má křesťan Boha ve svých rukách – křesťan diktuje Bohu vlastní požadavky. Toto je rouhačské učení (učení Hnutí Víry) o cizímu bohu, které je plné magie! R. Bonnke měl zjevně víru v omezeného, nesvrchovaného boha.

„Pokud selže pojistka víry, tak se dynamika našeho Pána náhle vyčerpá.“
R. Bonnke, Full Flame

Doporučené kázání k prostudování: Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)

S manipulací Bohem souvisí vynucování si duchovních prožitků od Boha (chceme být fascinováni Boží mocí apod.). Někteří křesťané doslova požadují a zároveň vymáhají (manipulace) stavy transu (změněný stav vědomí), např. padnout na zem pod Boží mocí. Na základě magie může tento stav skutečně nastat, není to však Boží moc, kdo tento stav navodí, ale síla sugesce nebo působení démona (nebo obojí najednou). Duchovní prožitky od Boha můžeme chtít, co ale nemůžeme, si je u Boha vynucovat (vynucovat = nutit, vymáhat, nárokovat si). Bůh nám dává duchovní dary a prožitky podle své vůle. Pokud si někdo duchovní prožitky u Boha vynucuje, zpravidla nastupují lidské emoce nebo démoni (nebo obojí najednou).

Doporučené kázání k prostudování: Démoni rádi poskytují lidem vzrušující euforické pocity

2. Někteří křesťané, na základě falešného křesťanského učení, chtějí nadpřirozeně zhmotňovat svá přání vlastní silou – magickým myšlením. Magie v prvé řadě hledá vlastní prospěch, ne Boha. Někteří křesťané (např. Curry Blake) berou svou osobní víru jako mocnou osobní (lidskou) sílu spojenou s představivostí, která dokáže vyprodukovat nadpřirozenou energii, a která něco zhmotňuje (např. uzdravení z fyzických nemocí) podle lidských pozitivních představ a pozitivního vyznávání. Toto je magická síla, která je spojená s manipulací, sugescí a hypnózou – démony. Podle tohoto učení, křesťan drze určuje, kdy dojde k prosperitě (uzdravení z nemoci, hojnost peněz atd.), ne Bůh. Nikdy si nechtějte na základě svévole přivlastnit nadpřirozenou moc, která náleží pouze Bohu!

3. Někteří křesťané vykonávají závadné nebiblické rituály, kterým říkají „ohnivé tunely“. Během těchto rituálů (provádění ohněm) má docházet ke „křtu ohněm“, k předávání duchovních darů, k naplnění Duchem Svatým apod. Během těchto rituálů se křesťané mimo jiné snaží přikazovat Duchu Svatému (Bohu) různými příkazy, např. „oheň“. Toto jsou magicko-čarodějnické rituály, během kterých člověk spolupracuje s démony!

Doporučený článek k prostudování: Pozor na „ohnivé tunely“!

Ať  se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný!“
Bible, překlad 21. století, Deuteronomium 18,10-12

4. I během dalšího magicko-čarodějnického rituálu, takzvaní křesťané, používají magii a příkazy „oheň“. Člověk mávne rukou a řekne nebo zakřičí příkaz „oheň“. Pak nastane srážení lidí na znak, někdy jsou k zemi sraženy celé zástupy lidí. Toto je magie démonů! V některých případech jde o život ohrožující pády, kdy vzduchem létají předměty a lidé padají na tvrdé předměty, hrany. Tyto závadné nebiblické rituály, o kterých není v Bibli jediná zmínka, lze označit za spolupráci člověka s démony, za demonstraci démonické moci. Biblický Bůh je Bohem pokoje, ne zmatku. Duch Svatý dává vnitřní lásku, pokoj, radost a sebeovládání.

Doporučený článek k prostudování: Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?

Video: Andres Bisonni a jeho démonické šou (čarodějnictví v církvi)

„Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť  sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 11,13-15

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 14,33

„Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání.“
ČSP, Galatským 5,22-23

5. Dnešní církev si doslova zamilovala hypnózu! S tím souvisí předchozí bod. Hypnóza je magicko-čarodějnický rituál (magie démonů), během kterého jsou lidi uváděni do hypnotického (démonického) stavu transu. Hypnotizér je čaroděj, který během rituálu hypnózy, s oblibou používá cyklickou hudbu „v pozadí“, která u člověka vyvolává hypnotické stavy, u kterých jsou přítomni démoni. Hypnotické, čarodějnické, okultní rituály se mohou nazývat: „křesťanské kázání“, „uzdravovací služba“, „konferece ohně“, „evangelizace ohněm“, „křest ohněm“… Hypnózu s oblibou používá Benny Hinn, Ben Fitzgerald, Daniel Kolenda a řada dalších kazatelů prosperity a Hnutí Víry.

Doporučený článek k prostudování: Pravda o hypnóze

6. Náboženský systém římském katolicismu je plný magie a dalších démonských praktik. Římští katolíci často vykonávají modlitby k zemřelé Marii (matce Ježíše) a dalším zemřelým lidem. Tím se pokouší navázat kontakt se zemřelou osobou (což je nemožné). To je druh spiritismu (magie)! V systému římského katolicismu se vykonávají falešné křty, během kterých kněz používá tzv. „svěcenou vodu“, která prošla magickým rituálem a má mít nadpřirozené (magické) schopnosti. Rituály, kterým římští katolíci říkají „vodní křty“, jsou démonské rituály! Římští katolíci používají „svěcenou vodu“ také během rituálu vyhánění démonů z objektů. To je nebiblické a duchovně závadné, neboť  se jedná o démonský rituál.

Všechny formy magie jsou neslučitelné s křesťanstvím, neboť  jde o spolčení se s cizími bohy, za kterými stojí démoni! Magie ve všech podobách Boha obchází a uráží. Magie je opak křesťanství. V magii je vyvyšován a akcentován člověk, jeho potřeby a pýcha. V křesťanství je vyvyšován Bůh a Jeho vůle. Křesťanství odmítá pýchu a dává důraz na pokoru: „Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí.“

„Sestoupil jsem z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli Toho, který mě poslal.“
Bible, překlad 21. století, Jan 6,38

„Ať se však nestane má vůle, ale tvá.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 26,39

„Běda umíněným synům, je Hospodinův výrok, kteří provádějí plán, ale ne ode mne, a vylévají úlitbu, ale ne podle mého ducha, jen aby vršili hřích na hřích; těm, kteří zamýšlejí sestoupit do Egypta – avšak mých úst se přitom nedoptávají,“
ČSP, Izaiáš 30,1-2

I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se stejným odhodláním vyzbrojte i vy. Kdo trpěl na těle, skoncoval s hříchem, takže zbytek svého života v těle už nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli.“
Bible, překlad 21. století, 1. Petr 4,1-2

Křesťané, kteří ve svém životě praktikují magii, jdou proti Bohu! Tito lidé, dříve nebo později, musí očekávat Boží soud, který je má přivést k pokání (je k jejich dobru). Tito křesťané musí očekávat, že je budou do určité míry ovládat magické a okultní síly (démonické bytosti), neboť  z jejich strany došlo k pozvánce démonů do jejich života a k následné spolupráci s nimi. Dokonce může dojít k posednutí démonem!

Doporučené články k prostudování: Může mít křesťan démona? Ano!Byl apoštol Pavel zdémonizovaný?

„Význam slova „posedlost“: jde o označení pro vtíravé (obsedantní) myšlenky, nápady, nebo nutkání k jednání. Posedlostí je míněno neúměrné až chorobné zaujetí něčím nebo někým. Přesně takto se cítí démonicky obsazený člověk…“. Více článek Jak rozpoznat démonické obsazení?

Závěr
Magie je modloslužba, hřích, spolčení se s démony, dobrovolné odevzdání se ďáblu a jeho pohunkům. Mág je antikrist, který dává do pohybu démonické síly, které pak mají na něj a jeho okolí mimořádnou působnost. Dnešní pozemský svět je plný magie, mágů a čarodějů! A jak čteme v Bibli, magie není nic nového. Je pravděpodobné, že magie je od počátku lidstva ďáblovou vysoce účinnou zbraní proti lidem. Je to ďáblova zbraň, jak svést lidi na scestí, jak je duchovně ničit, jak jim zastínit Boha Stvořitele, jak je zavést k falešným bohům.

Kdo má víru v magii, kdo ve svém životě vědomě nebo nevědomě praktikuje magii, kdo magicky myslí, kdo si pořizuje magické předměty a symboly, které mají něco nadpřirozeně přinést, sám otevírá bránu ďáblu a jeho démonům. Démoni pak mají na tomto člověku legální právo parazitovat (lidé jsou pod těžkým démonským útlakem, démonskou sugescí a manipulací). Magie je brána, kterou vstupuje do člověka zlo!

Žádný člověk by neměl mít nic společného s magií (démony), magickým myšlením, mágy, modláři, manipulátory…

„A já nechci, abyste měli co společného s démony. Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů;“
Bible, překlad 21. století, Korintským 10, 20-21

„neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,11

„Blaze člověku, který v Hospodina skládá naději, který se neobrací k pyšným ani k těm, kdo se řídí lží.“
Bible, překlad 21. století, Žalmy 40,5

„V dopisu jsem vám napsal, abyste se nestýkali se smilníky. Nemyslel jsem ale vůbec smilníky tohoto světa ani lakomce, vydřiduchy nebo modláře – vždyť to byste museli ze světa utéci! Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte. Proč bych měl soudit ještě ty venku? Nemáte snad soudit ty, kdo jsou uvnitř? Ty venku bude soudit Bůh. „Toho zlého vylučte ze svého středu.“
Bible, překlad 21.století, 1. Korintským 5, 9-13

Magie (okultismus) je široká cesta, která vede do ohnivého jezera!

„Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království.
Bible, překlad 21.století,  Galatským 5,19-21

Může vás zajímat:
Může mít křesťan démona? Ano!
Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání
Démoni rádi poskytují lidem vzrušující euforické pocity!
Co je homeopatie? Pravda o homeopatii
Kvantová terapie je satanův podvod
Pozor na „ohnivé tunely“
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích